מאמרים אחרונים

ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי
ביטול הסכם שכירות כאשר לא ניתן לקבל רישיון עסק
סעיף 8ב לחוק- נגישות
פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים
פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים
בתוכנית בניין לא יקבעו תנאים לעניין רישיון עסק
השגה על דרישות כיבוי אש למתן רישיון עסק- מידע מעשי
פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22