מאמרים אחרונים

ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות
פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים
פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים (דחיית מועדים לפרסום מפרטים אחידים), התשפ”א- 2020
פורסמו 5 מפרטים אחידים נוספים
ניתן לתת רישיון לעסק שאינו תואם תב”ע חדשה שטרם מומשה
ניהול עסק ללא רישיון לא יהווה בהכרח עילה לפינוי דייר מוגן
חוק המלאכות והתעשיות הירדני
תכנון ובניה באזור יהודה ושומרון