האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים

מאמרים אחרונים

תיקון צו רישוי עסקים 2018

היום (30.12.18), פורסם תיקון לצו רישוי עסקים.
בתיקון זה נמחקו מספר לא מבוטל של פרטי רישוי והוארך תוקפם של פריטים רבים נוספים.
בנוסף- הוראות תיקון זה ניתקו את הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תוקפם של הרישיונות- ולפיכך מעתה- תוקפם של הרישיונות יהיה כמפורט בצו.
לנוחות הקוראים אנו מצרפים את נוסח הצו, כאשר התיקונים והשינויים מסומנים בו (מחיקה סומנה בקו חוצה, תוספת סומנה בכתום באותיות אלכסוניות).
כך גם לא מחקנו, אלא סימנו בקו חוצה בלבד, את תוקפם של הרישיונות שהיה נכון עד היום על מנת להקל להבחין בשינוי במצב בפועל.
תוקף השינוי מיום 1.1.19
צו רישוי עסקים- תיקון 2018 כולל סימון השינויים וקישורים
ק”ת 8133- הפירסום ברשומות של תיקון הצו 2018

תיקון 34 – מניין הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר – סעיף 41א

סעיף 41א לחוק, הינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34.
הסעיף קובע את אופן ספירת הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר.
בסעיף נקבע כי במניין הימים לא יספרו שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, ימי חול המועד וימי השבתון.
יש לשים לב כי ימי שבת ויתר המועדים כן יחושבו במניין הימים הקבוע בחוק.
חקיקה:
חוק רישוי עסקים – נוסח משולב הכולל את תיקון 34
פקודת סדרי שלטון ומשפט, תש”ח – 1948

תיקון 34 – מפקחים – הסמכה, סמכויות וזיהוי – סעיפים 28 – 28ב

הוראות תיקון 34 מסדירות גם את תחום הפיקוח ברישוי עסקים.
בעוד שהוראות החוק, לפני התיקון, דנו בזכות הכניסה של מפקחים הממונים מטעם רשות הרישוי ונותני האישור, הרי שההוראות החדשות, המחליפות את ההוראות הקודמות, דנות בהסמכת המפקחים, בסמכויותיהם ובאופן זיהויים.
יצויין כי תיקונים דומים נעשו בשנים האחרונות בחוקים נוספים המקנים סמכויות פיקוח. להמשיך לקרוא תיקון 34 – מפקחים – הסמכה, סמכויות וזיהוי – סעיפים 28 – 28ב

תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

הסעיפים הדנים בתיאום אכיפה ופיקוח הם סעיפים חדשים בחוק.
סעיפים אלו נועדו לעגן בחוק שני נושאים חשובים. האחד- מניעת כפל פעולות אכיפה בין רשות הרישוי ונותני האישור, השני- מתן עדיפות לנותני האישור בנקיטת אמצעי אכיפה, בתחומים המקצועיים שבאחריותם.
מועד כניסה לתוקף – 1.1.19

להמשיך לקרוא תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד

סעיף 8ד הינו סעיף חדש בחוק, והוא מהווה חלק ממערכת שלמה של סעיפים שהוכנסו בתיקון 34 ונועדו  “להגביר את השקיפות והוודאות למבקש הרישיון ולקצר את הזמנים הנדרשים לצורך רישוי עסק”.
הסעיף  כולל הוראות הנוגעות לפעולות הרשות בבואה לבצע ביקורות בעסק וקובע לוחות זמנים להתייחסות הרשות, בכתב, לליקויים שנמצאו באותן ביקורות.
מועד כניסה לתוקף- 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד