מאמרים אחרונים

בתוכנית בניין לא יקבעו תנאים לעניין רישיון עסק
השגה על דרישות כיבוי אש למתן רישיון עסק- מידע מעשי
פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22
פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)
פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים
נגישות- פורסמו טופס חוות דעת מומחה וטופס בדיקה עצמית לנגישות לעסק
הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק