חקיקה
בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

צו הפסקה מנהלי ל”עסק חדש” – כניסה לתוקף ביום 1.7.20

אנו מפנים את תשומת לב קוראינו לכך שבימים אלו ייכנס לתוקף סעיף 20(א)(1) לחוק רישוי עסקים לפיו ניתן להוציא צו הפסקה מנהלי ל”עסק טעון רישוי לפי חוק זה הפועל בלא רישיון, היתר או היתר מזורז, ובלבד שבמועד הדו”ח שהוגש על ידי מפקח לא חלפו יותר מ 18 חודשים מיום שהחל העיסוק בעסק”.

להמשיך לקרוא צו הפסקה מנהלי ל”עסק חדש” – כניסה לתוקף ביום 1.7.20

פירסום טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור – מאי 2020

משרד הפנים פירסם היום, 25.5.2020, טיוטות מפרטים אחידים ל 13 סוגי עסקים, לעיון הציבור והערותיו.
ניתן להעביר הערות עד ל 26.7.2020.
קישור לפירסום- טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור והערותיו- מאי 2020

לא ניתן לאכוף את תקנות הקורונה באמצעות חוק רישוי עסקים

בתקנות שעת חירום בענין הגבלת הפעילות  בתקופת משבר הקורונה נקבעו כללים והגבלות להפעלת עסקים.

נשאלנו האם ניתן לאכוף קיום הוראות תקנות אלו באמצעי האכיפה הנתונים לרשויות על פי חוק רישוי עסקים.

המאמר הבא מסביר מדוע, בהעדר הוראות חקיקה אחרות, לא ניתן לאכוף את הוראות התקנות באמצעות מנגנוני וסעיפי האכיפה המצויים בחוק רישוי עסקים.

להתעדכנות שוטפת- מצורף קישור לאתר משרד הפנים המפרסם הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר- הנחיות משרד הפנים- האגף לרישוי עסקים לתקופת משבר הקורונה

להמשיך לקרוא לא ניתן לאכוף את תקנות הקורונה באמצעות חוק רישוי עסקים

נגיף הקורונה- הארכת תוקף ודחיית מועדים ברישוי עסקים וקישור לאתרים הרישמיים המעודכנים

אתמול, 25.3.2020, התפרסמו תקנות בעניין הארכת תוקף ודחיית מועדים. תקנות אלו נוגעות גם להארכת מועדים ברישוי עסקים.
מכתב אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר תקנות אלו.
הסבר על תקנות הארכת רישיונות 25.03.20

קישור למכלול הצויים שהוצאו בעניין משבר הקורונה כפי שמפורסם באתר נבו-
אתר נבו- צווי קורונה

קישור לאתר משרד הפנים- אגף בכיר רישוי עסקים בו מתעדכן באופן שוטף המידע הנוגע לרישוי עסקים בתקופת הקורונה- אתר משרד הפנים- רישוי עסקים

בשל תכיפות השינויים, הנהלת האתר, מפנה את קוראינו לאתרים הרישמיים בהם מתפרסמים העידכונים השוטפים. 

הסמכת גורם מוסמך ארצי ומחוזי במשרד הבריאות

משרד הבריאות הסמיך כ”גורם מוסמך ארצי” לרישוי עסקים את ראש שירותי בריאות הציבור ואת ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.
כמו כם הסמיך המשרד את כל אחד ממנהלי המחלקות לבריאות הסביבה בלשכות הבריאות המחוזיות כגורם מוסמך מחוזי.

ראה: ילקוט פרסומים 8631, ט”ו בטבת התש”ף, 12.1.2020