חקיקה
בעמוד זה ניתן למצא מעקב אחר הליכי חקיקה בתחום רישוי עסקים- הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה לתחום.

 

מאמרים אחרונים

תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

ביום 29.11.21 נכנסו לתוקפם תיקוני התקנות והצו :

  • ביטול דרישה למסמכים– הוספת סעיף 11ה לתקנות לפיו טיפולי יופי ומספרות לא יידרשו עוד לצרף תרשים סביבה, מפה מצבית או תוכנית עסק לבקשה לרישיון.
  • הקלה בדרישת רישוי למעבדת שיניים- מעבדת שיניים (פריט 1.7) תידרש לרישיון עסק רק אם שטחה הוא מעל 300 מ”ר
  • הקלה בדרישת רישוי למספרה לבעלי חיים– מספרה לבעלי חיים (פריט 3.2ו) תידרש לרישיון עסק רק אם שטחה הוא מעל 300 מ”ר
  • הקלה בדרשת רישוי למזון לבעלי חיים– מזון לבעלי חיים אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו ( פריט 3.5ב) יהיה טעון רישיון עסק רק אם שטחו הוא מעל 200 מ”ר
  • ביטול פריט- לא נדרש עוד רישיון למכירת פרחים, צמחי נוי, זרעים ושתילים ( פריט 6.7 נמחק) 
  • ביטול פריט– לא נדרש עוד רישיון לאולפן הקלטות אודיו ( פריט 6.13 נמחק)
  • הקלה בדרישת רישוי למרפדיות– מרפדיה ( פריט 10.13) תהיה טעונה רישיון רק אם שטחה הוא מעל 500 מ”ר.

תודה רבה לכל החברים הרבים שחשבו עלינו ושלחו לנו את התיקון.

ראה: קובץ התקנות-9763

פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים

לאחר פירסום תזכיר החוק להערות הציבור, פורסמה עתה הצעת החוק.

בהצעת חוק זו נכללו שינויים לא מעטים ומשמעותיים לעניין הליך הרישוי.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, תיקון עיקרי במסגרת הצעת החוק נוגע להקמת וועדת אסדרה לרישוי עסקים שתגבש ותציע, לשר הממונה על רשות האסדרה (שתוקם על פי פרק אחר בהצעת החוק) מפרטים אחידים.

עם זאת נראה כי תיקונים נוספים בהצעת החוק, מהווים שינוי משמעותי גם הם.

להצעת החוק במלואה (פרק רישוי עסקים- החל מעמוד 973)הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ”א- 2021

 

פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול (16.8.21) להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ”א.

תקנות אלו באות להחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ”א- 1990

את ההערות ניתן להעביר עד ליום 6.921, דרך אתר החקיקה הממשלתי- אתר החקיקה הממשלתי

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ-א-2021


להמשיך לקרוא

פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22

פורסם להערות הציבור פרק רישוי עסקים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022).

את ההערות יש להגיש עד ליום 16.8.21

מצ”ב קישור לתזכיר החוק-
תזכיר חוק התוכנית הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022), פרק רישוי עסקים