חקיקה
בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021

אנו מצרפים מסמך שפורסם על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר את התיקון בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א- 2021 שאושר בכנסת ביום 11.1.21.

התיקון מתייחס לעסקים הזכאים להארכת תוקף רישיונם.

נוסח מלא של התיקון- חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א-2921

הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 11.1.2021

פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

עם כניסתן של התקנות החדשות לתוקף (1.4.21), ייכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

יש לשים לב כי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
חשוב- יש להתעדכן בפירסומי האגף לגבי עסקים נוספים להם פורסם מפרט אחיד, שכן הציון בטבלה לגבי עסקים אלו נכון למועד פירסום הטבלה בלבד.

אנו מצרפים טבלה שפורסמה על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המפרטת את מסלולי הרישוי המקוצרים השונים כפי שיכנסו לתוקף ביחד עם התקנות החדשות.

בקשה לרישיון לגבי סוגי העסקים שאינם מופיעים בטבלה תטופל במסלול רגיל שאיננו מסלול מקוצר.

טבלת צו – רישוי דיפרנציאלי

 

תיקון תקנות רישוי עסקים- 2020

בניזלטר שפורסם על ידי אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים בחודש זה פורסם גם נוסח התקנות החדשות, טרם פירסומן ברשומות.

תקנות אלו אמורות להיכנס לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.

עם פרסום התקנות ברשומות אנו נוציא נוסח מעודכן של התקנות באתר זה.
ראה: נוסח תקנות 2020 טרם פרסום

 

פורסמו 4 מפרטים אחידים נוספים

באתר אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים פורסמו היום (28.12.2020) עוד 4 מפרטים אחידים-
פריט 2.1ג – גז: מכירתו, חלוקתו
פריט 6.2- חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת
פריט 10.9- חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.

בכך הושלם פירסומם של 43 מפרטים אחידים עד כה.

אנו מודים לכל מי ששלחו לנו עדכון בדבר פרסום זה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים מאושרים

פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים

באתר משרד הפנים פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים:

1.4- מספרה
1.5ב- מעבדה לבדיקת  דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
6.1- מחסן בגודל 50- מ”ר ומעלה
6.5- ייצור רכיבי אלקטרוניקה
6.9א- רוכלות מזון
7.7א- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה של קבע בלא מזון
8.6א- מכירה, השכרה ותיווך  כלי רכב, למעט אולם תצוגה
8.6ב- חניון
8.9ו- מוסך- טיפול אחר ברכב
9.1א- מכירה תיקון ואחסון כלי נשק ותחמושת
10.4א- ייצור, צביעה אשפרה והדפסה של טקסטיל ודברי הלבשה
10.4ב- גזירה ותפירה של טקסטיל ומוצרי הלבשה
10.5- ייצור דברי הנעלה
10.16ג- אחסון ומכירת עץ ומוצריו

מועד כניסה לתוקף

  • תחילת ההוראות במפרטים האחידים הללו- 1.1.2021
  • תחילת ההוראות לעניין כבאות-
    – מועד פקיעת רישיון/ היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק- 90 יום מפקיעת תוקף הרישיון/היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק ונדרשה התקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות- שנה מפקיעת תוקף הרישיון או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.

ראה- יפ 9319 – מפרטים אחידים 23.12.20

קישור-אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים שפורסמו