חקיקה

בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית- מעקב אחר הליך החקיקה

ביום א’ האחרון 18.2.18 התקיים דיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת בעניין אישור תיקון לחוק רישוי עסקים לפיו רישוי מפעלים אשר יוגדרו על ידי וועדה מייעצת כ “מפעלים בעלי חשיבות לאומית”, יעבור מסמכות הרשות המקומית בה ממוקם המפעל לאחריות יחידה  נפרדת במשרד הפנים.
משמעות תיקון חוק זה הינה כי גם הליך הרישוי, אך לא פחות חשובף הליך האכיפה בעניין מפעלים אלו- יעבור לסמכות משרד הפנים ולא יהיה נתון יותר לרשויות המקומיות כלל.
היום 22.2.18 התפרסמה ידיעה באתר YNET כי וועדת הפנים אישרה ביום 21.2.18 את הצעת החוק, בשינויים מסוימים, והעבירה אותה לדיון בכנסת בקריאה שניה ושלישית.
נוסח החוק כפי שהוגש לקריאה שניה ושלישית בכנסת
אישור תיקון החוק בעניין רישוי המפעלים בעלי החשיבות הלאומית- כתבה ב YNET
תזכיר חוק- רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית

תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

ביום 22.1.18 פורסם תזכיר חוק בעניין הקלות בחוק רישוי עסקים. התזכיר צפוי לעלות לדיון בועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
לנוסח התזכיר- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

ביום 22.1.18 התפרסם תזכיר חוק בעניין הקלות בדרישות כיבוי אש ביחס לנכסים שונים.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
התזכיר צפוי לעלות לדיון בוועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18
לנוסח התזכיר המלא- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 התפרסם תזכיר חוק המיישם את החלטת הממשלה מיום 11.1.18 לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מרשות הרישוי למנהל היחידה לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית.

במאמר זה אנו מביאים את נוסח התזכיר במלואו-
להמשיך לקרוא תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית

פרסום טיוטה לתיקון פריט 10.10.ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים

ביום 10.1.18 פורסמה טיוטה לתיקון פריט 10.10ד לתוספת לצו רישוי עסקים.

פריט זה מתייחס לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים.
התוספת מבהירה כי דרישת רישיון עסק לאיסוף ושינוע החומרים המסוכנים (כהגדרתם בחוק)  אינה כוללת איסוף או שינוע בצנרת הנמל (כהגדרתו בחוק).
משמעות התיקון היא, בין היתר, כי רשות הרישוי וגורמי הרישוי הרלוונטיים לא יוכלו להעמיד דרישות לביצוע השינוע בצנרת הנמל ולא יוכלו לנקוט באמצעים כלשהם הנתונים להם על פי חוק רישוי עסקים.

לנוחות הקוראים אנו מביאים את טיוטת התיקון ואת דברי ההסבר כפי שפורסמו להמשיך לקרוא פרסום טיוטה לתיקון פריט 10.10.ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים