כנס רישוי עסקים ארצי- 2017

בסוף נובמבר התקיים הכנס הארצי רישוי עסקים. לצערנו כנס כזה, העוסק בנושא החשוב ביותר במשק כיום, קידום העסקים הקטנים, אינו זוכה לתשומת הלב הראויה לו ובעצם אינו זוכה לתשומת לב בכלל.
לכנס התקבצו ובאו למעלה מ 250 מנהלי רישוי עסקים ואנשי מחלקותיהם מכול רחבי הארץ, מנהלי ואנשי רישוי עסקים אכפתיים, מסורים וכאלו שינסו לעשות כל שביכולתם לפתור בעיות של בעלי העסקים.
זה לא סוד שתחום רישוי העסקים סובל מתדמית נמוכה עד היום, למרות ההבנה ההולכת וגוברת כי המנוע האמיתי לפיתוח כלכלי הוא דווקא העסקים הקטנים.
כיום קיימים למעלה מ 200 סוגי עסקים הטעונים רישיון עסק ובהעדר שיתוף פעולה אמיתי בין אנשי הרשויות ובעלי העסקים, מאות ואלפי אנשים המשקיעים ממיטב כספם ואמונתם בעצמם וביכולותיהם, נאלצים לסגור את העסק במפח נפש לאחר זמן קצר, כי מתברר שלא יוכלו לקבל רישיון עסק או כי לא העריכו נכונה את העלויות של קבלת הרישיון.
לאנשים שהגיעו לכנס אכפת, אכפת מאד. הם הכי היו רוצים שמי שמבקש לפתוח עסק הטעון רישיון יגיע להתייעץ איתם, ידע לקראת מה הוא הולך, יבין כמה זה עולה לו ובמה זה כרוך ויכנס להרפתקה של פתיחת עסק עצמאי בעיניים פקוחות ובנפש חפצה.
בסדרת המאמרים בדף זה נציג לכם מספר הרצאות שנשמעו בכנס. הרצאות אלו מהוות מידע מאלף למה שקורה בצד הרשויות של המתרס.

מאמרים אחרונים

העברת אחריות לבעל העסק

חוק רישוי עסקים (וחוקים ספציפיים נוספים) מעניק  סמכויות אכיפה רחבות היקף לרשויות וגורמי הרישוי, אך במקביל הוא גם מטיל עליהן אחריות רחבה ביותר לאופן פעילותו התקינה של העסק. אחריות מוגברת ולעיתים בלתי סבירה זו, גוררת מצידה, התקנת תקנות ונהלים המתערבים באופן ניהול העסק ברמה שמעל ומעבר לראוי ולנכון, וכך אנו מוצאים שהנטל הבירוקרטי של הוצאת רישיון עסק הולך ומעמיק והופך כמעט בלתי מציאותי עם השנים.

לאחרונה גוברת המודעות כי הרשות אינה יכולה לפקח על הנעשה בכול עסק בכל רגע נתון, וגם לא נכון לדרוש או לצפות כי כך יהיה. הנכון הוא להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל על כתפי האזרח במקביל להפחתת האחריות המוטלת על הרשויות להפעלתו של העסק, והעברתה לבעל העסק עצמו.

ויודגש- מאמר זה מתייחס לרוב רובם של העסקים טעוני הרישוי בישראל, אשר רמת המסוכנות בהפעלתם הינה נמוכה.
להמשיך לקרוא

אישור הנדסה במבנים ללא היתר בעיר רמלה

בעיית הקשר בין דיני התכנון והבניה לבין דיני רישוי עסקים נדונה מעל כל במה אפשרית. הבעיה הקשה והצורך במציאת דרכים מעשיות על מנת לפתור בעיות אלו, כאשר ברור שדיני התכנון והבניה לא ניתנים לאכיפה מביאה עיריות שונות למציאת פתרונות שונים.
בכנס רישוי עסקים ארצי 2017 הרצתה הגב' שרון אטנר, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים בעיריית רמלה על הבעיות והפתרונות הייחודיים שהעירייה אימצה.

במאמר זה אנו מביאים את עיקרי הנוהל שאומץ על ידי עיריית רמלה והוצג על ידי הגב' אטנר בהרצאתה בכנס.

להמשיך לקרוא

הקלות בדרישות המשטרה לקבלת רישיון עסק- 2017

מאמר זה נכתב על פי הרצאתו של מר אבישי לדאני מנהל תחום טיוב רגולציה במשרד לביטחון פנים בכנס רישוי עסקים ארצי 2017- "טיוב רגולציה ברישוי עסקים- המשרד לביטחון פנים"

בהרצאתו סקר מר לדאני את הנסיבות שהובילו להחלטת הממשלה בדבר הצורך בהפחתת רגולציה בישראל, את המהלכים והכיוונים הנבחנים על ידי המשטרה לשם יישום החלטה זו, ואת ההקלות על בעלי העסקים, שכבר נכנסו לתוקף בשנת 2017.

באוגוסט 2019 פרסמה המשטרה מפרטים אחידים לכל פריטי הרישוי בהן המשטרה היא נותן אישורדרישות המשטרה למתן רישיונות עסק


להמשיך לקרוא

אם אנחנו רוצים לדעת איך לעזור לאזרח לקבל רישיון עסק- כדאי שנשאל אותו

המאמר נכתב על ידי מר רון לוי- מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים מועצה אזורית זבולון

מאמר זה מסכם את הרצאתו של רון לוי בכנס רישוי עסקים ארצי 2017 –

"מלימוד לשיפור- חווית בעלי העסקים מהליך הרישוי ככלי לשיפור השירות"
להמשיך לקרוא

התנהלות רישוי עסקים בהתאם לתקנות 2012  – האמנם?

נכתב על ידי מר אילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים בעיריית אשקלון

תיקון פשוט בתקנות רישוי עסקים- 2012 יוכל להביא להקלה רבה ביישום והתנהלות אחידה על פי תקנות אלו.

לאחרונה נחשפים אנו בכלי התקשורת,  לחדשות בדבר רפורמות ומגמות מהפכניות ברישוי עסקים שעיקרן הפחתת רגולציה, מתן הקלות לעסקים וקיצור זמנים.

על בעלי התפקידים השונים העוסקים והאמונים על תהליכים ברישוי עסקים לבחון היכן המידע החדשותי הינו מבוסס או פופוליסטי בעיקרו, ואולי אלה הם רצונות ומאוויים בלבד שלא הבשילו בתהליכי חקיקה.

יש להוסיף, כי בהעדר מידע מקצועי אמין היורד בשרשרת המידע אל הדרג הפקידותי, חדשות אלה יוצרות ציפיות – הן אצל בעלי העסקים והן אצל נבחרי ציבור ברשויות – לקידום  מעשי ומיידי של פעולות, כפי שהוצגו ב"חדשות".  לרוב, הדרג הפקידותי מובך מהמידע החדשותי,  שאינו מוכר לו ואינו יודע במה מדובר.

בכדי להבין את המצב  האמיתי ע"פ החקיקה הקיימת, נציג להלן, סקירה של התפתחות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), המהוות למעשה נוהל להפעלת הצד הבירוקרטי של חוק רישוי עסקים, נציג בעיות שנוצרו בעקבות תיקוני החוק ונציע פתרון אפשרי ומעשי לתיקון מספר עיוותים למצב שנוצר.
להמשיך לקרוא