המגזר הכפרי
לעסקים המצויים במגזר הכפרי והחקלאי קיימות בעיות ייחודיות. בעמוד זה ריכזנו את המאמרים המתייחסים לשאלות הנוגעות לצורך ברישיון עסק בעסקים של גידול בעלי חיים וטיפול בהם כמו גם בעסקים הנוגעים לגידולים חקלאיים ושיווקם.
בנוסף- אנו מסבים את תשומת לבכם לכך שעסקים שאינם חקלאיים הממוקמים על קרקעות חקלאיות נדרשים לרישוי הנוגע לשימוש בקרקע חקלאית.
מאמרים אחרונים

האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

מכירת חיות מחמד לכשעצמה אינה טעונה רישיון עסק. עם זאת, חנות לחיות מחמד המחזיקה בחיות ומטפלת בהן, ולו גם לתקופה קצרה יחסית תהיה טעונת רישיון בגין פעילותה זו.

עודכן ביום 26.8.2020- בעקבות תיקון פריט 3.2ב
להמשיך לקרוא

ניהול משותף של מספר מתחמי צימרים נפרדים אינו טעון רישיון

בית המשפט המחוזי הפך את פסיקת בית משפט השלום בעניין אוליב, בפסק דין מיום 20.6.18, וקבע כי ניהול משותף של יחידות אירוח במתחמי צימרים נפרדים לא יהווה, לכשעצמו, עסק טעון רישיון. 
להמשיך לקרוא

מעבדת ייצור קנאביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

נשאלנו האם מעבדה לייצור קנאביס למטרות רפואיות טעונה רישיון עסק.
בשל חשיבותו ורגישותו, נושא זה הובא לדיון בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בה הוחלט כי עיסוק זה, המפוקח על ידי משרד הבריאות  (היחידה לקנאביס רפואי)  אינו טעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עיסקים.
יודגש כי עיסוק זה כפוף לנהלי הפיקוח והרישוי של משרד הבריאות.
עם זאת, הוחלט בוועדה הבין משרדית כי שינוע הקנביס טעון רישיון עסק לפי פריט 8.3א (הובלת "דברי ערך אחרים") והובהר כי מכירת קנביס לציבור אפשרית רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1.
ראה: אתר משרד הבריאות- עמוד היחידה לקנביס רפואי

עודכן ביום 17.7.19

להמשיך לקרוא

מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה ופעילות עסקית בקרקע חקלאית

קיימים עסקים שונים הטעונים רישיון עסק הנושקים לעיסוק חקלאי. העיסוק הנפוץ הוא מכירה קמעונאית ישירה של תוצרת חקלאית, מכירה כזו יכולה להתקיים במשק עצמו, תחת כיפת השמים, במבנה שאינו מבנה של קבע או במבנה של קבע, ויכולה להיות של תוצרת בעל המשק עצמו או של תוצרת מספר משקים נוספים.
קיימים גם עיסוקים נפוצים נוספים האופיניים לשימוש בקרקע חקלאית, כגון: מרכז מבקרים, פעילות קטיף עצמי, דיג עצמי, ניהול כלביה וכו'.
החשיבות של סיווג הפעילות כחקלאית או ככזו שאינה חקלאית הינו קריטי לשאלה האם ניתן יהיה לקבל רישיון עסק לאותם עיסוקים. זאת בשל העובדה, שעל מנת לקבל רישיון לעסק הטעון רישיון, יש לקיים את דיני התכנון והבניה, ובשל העובדה ששימוש שאינו חקלאי בקרקע חקלאית טעון היתר לשימוש חורג.
המאמר עודכן ביום 28.8.2021


להמשיך לקרוא

חוות ליטוף

פינות חי וחוות ליטוף הינם עסקים טעוני רישוי בין שהכניסה אליהם בתשלום ובין שלא.
שימוש במקרעין לצורך זה לא ייחשב לשימוש חקלאי במקרקעין.

עודכן ביום 28.8.2020 בעקבות תיקון  פריט 7.2 בצו רישוי עסקים


להמשיך לקרוא