שאלות ותשובות

במהלך השנים מופנות שאלות מעשיות רבות למר אלחנן משי, אשר כיהן כמנהל רישוי עסקים בעיריית תל אביב במשך שנים רבות, הינו חבר בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, ויועץ לגופים וארגונים שונים בתחום זה. אלחנן משי הינו אחד ממנהלי האתר ומעלה על הכתב את השאלות המופנות אליו ואת התשובות שניתנו במהלך הזמן.
שאלות ותשובות אלו נותנות מענה לבעיות מעשיות שונות בהן נתקלים האנשים העוסקים ברישוי עסקים, הן בעלי העסקים והן נציגי הרשויות השונים, בעיות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
מכאן חשיבות מאגר המידע המובא בעמוד זה במלואו.

מאמרים אחרונים

האם מכירת מזון במכונות אוטומטיות טעונה רישיון עסק?

במקומות שונים ניתן למצא מכונות למכירת מוצרי מזון.
ניתן לרכוש במכונות אלו מוצרים המוכנים מראש ונרכשים במכונה כגון- משקאות, חטיפים, ארטיקים וכו’.
אך קימות גם מכונות, אשר ניתן לרכוש בהן מזון, כאשר שלבים שונים של הכנתו  מבוצעים במכונה עצמה עם רכישת המזון,  כגון- מכונות להכנת צ’יפס, מכונות המגישות מזון מחומם ועוד.
לשם הפעלת מכונות אלו לא נדרש רישיון עסק.
עם זאת, לשם הצבתן והפעלתן של מכונות אלו יש לעמוד בדרישות חוק שונות אחרות כגון, קבלת אישור משרד הבריאות להפעלת המכונה עצמה ואישור יצרן למזון הנמכר בה, אישור לשימוש במקרקעין עליהם מוצבת המכונה ועוד.

תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

תקופת רישיון עסק לבריכות שחיה, על פי הקבוע בצו רישוי עסקים, הינה 3 שנים.
נשאלנו, האם גם לבריכות שחיה הפתוחות בעונה הקיץ בלבד יוצא רישיון ל 3 שנים למרות שהן סגורות חלק גדול מחודשי השנה. להמשיך לקרוא תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים

נשאלנו מתי תהיה רשות הרישוי להשתמש בסמכותה בסעיף 7א(ג) בחוק ולתת רישיון לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים.
לעיתים עסק מסוים אינו עומד במלא דרישות גורם רישוי, אך אותו גורם מוכן לתת הסכמתו למתן רישיון בתנאי שבעל העסק יעמוד בתוכנית עבודה להשלמת דרישותיו. קיימים גם מקרים בהם חולפת תקופה משמעותית ממתן אישור גורם רישוי אחד ועד להשלמת אישורי יתר הגורמים. כך גם קיימים מקרים חריגים בהם ברור כי נסיבות ניהול העסק ו/או הסביבה משתנות באופן כזה, שברור כי בתוך תקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים, יידרשו תנאים חדשים לניהול העסק, אך לא ניתן לצפות מהם תנאים אלו במועד מתן הרישיון.

מאמר זה דן  במקרים בהם ניתן לתת רישיון לתקופה הקצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים (רישיון זמני), ומתי ינתן רישיון עסק לתקופה המלאה הנקובה בצו, והמענה לדרישות גורמי הרישוי ייעשה באמצעות מתן תנאים ברישיון.

מאמר זה נכתב בשיתוף עם מר אשר גרנר ועו”ד שושי יוסקוביץ’
להמשיך לקרוא קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים

מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

משמעות הסימן [+] באיזה מהטורים המצויים בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי עסקים הינה כי על רשות הרישוי להעביר את הבקשה לרישיון עסק לגורם הרישוי אשר בטור המתייחס אליו מצוי הסימן, אך ניתן לתת רישיון לאותו עסק גם ללא אישור של אותו גורם רישוי.
במינוח המקובל על אנשי רישוי עסקים יקראו לסימן זה “לידיעה בלבד”.
אותו גורם רישוי יהיה מוסמך להעמיד תנאים לרישיון העסק, אך אינו חייב לעשות כן.

עודכן ביום 23.5.18 להמשיך לקרוא מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

כאשר חלק מהמבנים המצוי במתחם בריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, ישפיע הדבר על מתן רישיון העסק לבריכה, רק כאשר מבנים אלו משרתים ישירות את הבריכה ונדרשים על מנת לתת לבריכה, ככזו, רישיון עסק. להמשיך לקרוא האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?