שאלות ותשובות
במהלך השנים מופנות שאלות מעשיות רבות למר אלחנן משי, אשר כיהן כמנהל רישוי עסקים בעיריית תל אביב במשך שנים רבות, הינו חבר בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, ויועץ לגופים וארגונים שונים בתחום זה. אלחנן משי הינו אחד ממנהלי האתר ומעלה על הכתב את השאלות המופנות אליו ואת התשובות שניתנו במהלך הזמן.
שאלות ותשובות אלו נותנות מענה לבעיות מעשיות שונות בהן נתקלים האנשים העוסקים ברישוי עסקים, הן בעלי העסקים והן נציגי הרשויות השונים, בעיות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
מכאן חשיבות מאגר המידע המובא בעמוד זה במלואו.
מאמרים אחרונים

עסקים הפטורים מהגשת תוכניות לשם קבלת רישיון

בתיקון האחרון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) הוסף סעיף 11ה ובו נקבע כי טיפולי יופי וקוסמטיקה (פריט 1.4א) ומספרות (פריט 1.4ב) יהיו פטורים מלצרף לבקשה לרישיון תרשים סביבה, מפה מצבית ואף תוכנית עסק.

  • בתיקון מיום 23.3.22- בוטלה התקנה המצויינת כאן ובמקומה הוספו תקנה 11ה והתוספת השלישית לתקנות הקובעות בטבלה מה יהיו הפטורים ל 73 סוגי עסקים שונים.

נשאלנו- כיצד ניתן לתת לעסק רישיון אם לא הוגשה תוכנית, ולכאורה לא ניתן לדייק את מיקומו ושטחו של העסק, וכיצד ניתן יהיה לקבל אישור הנדסה כי העסק מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה בנסיבות אלו.


להמשיך לקרוא

האם נדרש אישור הנדסה לפני חידוש רישיון

הדרישה לקבלת אישור הנדסה לפני חידוש רישיון (במובחן מבדיקה טכנית כי לא נערכו שינויים במבנה העסק) נתונה להחלטת ומדיניות רשות הרישוי. במאמר זה, נדרשנו לשאלה, האם קיימת חובה לקבלת אישור הנדסה לפני חידוש רישיון. 

השאלה מתעוררת מאחר ועל מנת לקבל רישיון עסק בפעם הראשונה נדרש אישור הנדסה, אך על מנת לחדשו, נדרש לבדוק התאמת התוכניות המאושרות ברישיון המקורי למציאות. זאת במיוחד לאחר תיקון התקנות הקובע כי, לאחר הגשת הצהרה לא נדרש להגיש תוכניות בעת החידוש. 

בכתיבת מאמר זה השתתפו  אשר גרנר ואלחנן משי


להמשיך לקרוא

מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק

לאור האמור במאמרנו כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק בו נכתב כי אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק, נשאלנו מה הבסיס החוקי לאמירה זו.
לאור חשיבות השאלה, במיוחד בימים אלו, בחרנו לענות עליה באתר זה בפירוט.

תשובה זו נכתבה על ידי אלחנן משי ועו"ד שושי יוסקוביץ' במשותף


להמשיך לקרוא

חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר

במענה לשאלה כיצד יחושב שטח מקווה לצורך קביעה כי מדובר בעסק היכול לקבל אישור רשות הכבאות וההצלה על יסוד תצהיר,  ענינו כי לעניין זה יחושב כל השטח המשמש את המקווה כולל מבואה וחדרי המתנה.
כך למשל אם חס וחלילה תפרוץ במקום שריפה היא עלולה לסכן את כל שנמצא שבטח המקווה ולא רק את מי שטובל בבריכה.

לא ניתן לתת רישיון ל"מחנה נוער" (פריט 7.8ב) למקום הפועל בכול ימות השנה

"מחנה נוער" כמשמעותו בפריט 7.8ב' יקבל רישיון לפי פריט זה רק ככל והוא פועל בימי חופשה מבית הספר בלבד.

לעניין אתרי מחנאות הפועלים בכול ימות השנה- מוצע לבחון התאמת העסק, שאותו מבקשים לנהל בפועל, למכתב שהוצא בעניין רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת.

בנוסף- בינוי ושימוש בקרקע באתר הפועל בכול ימות השנה יהיו כפופים להוראות חוק התכנון והבניה.

מאמר תשובה זה נכתב על ידי אלחנן משי ואשר גרנר במשותף


להמשיך לקרוא