שאלות ותשובות

במהלך השנים מופנות שאלות מעשיות רבות למר אלחנן משי, אשר כיהן כמנהל רישוי עסקים בעיריית תל אביב במשך שנים רבות, הינו חבר בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, ויועץ לגופים וארגונים שונים בתחום זה. אלחנן משי הינו אחד ממנהלי האתר ומעלה על הכתב את השאלות המופנות אליו ואת התשובות שניתנו במהלך הזמן.
שאלות ותשובות אלו נותנות מענה לבעיות מעשיות שונות בהן נתקלים האנשים העוסקים ברישוי עסקים, הן בעלי העסקים והן נציגי הרשויות השונים, בעיות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
מכאן חשיבות מאגר המידע המובא בעמוד זה במלואו.

מאמרים אחרונים

מכירת צמחים- פריט 6.7

פריט 6.7  מחייב הוצאת רישיון עסק ל “פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר”.
במשתלות רבות בית העסק כולל, מעבר לשטח מכירת הצמחים הקמעונאית (“החנות”), גם מחסן המשרת את החנות וגם שטחי גידול ושטחי שירות נוספים, אליהם אין לקהל הקונים גישה. בשטחים אלו מגדלים הן צמחים ושתילים למכירה סיטונאית והן צמחים אשר מועברים לאזור המכירה.

נשאלנו מהם השטחים אשר יכללו ב”מקום למכירתם” לעניין הדרישה להוצאת הרישיון לפי פריט 6.7. להמשיך לקרוא מכירת צמחים- פריט 6.7

קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה

נשאלנו מי צריך לבקש רישיון עסק כאשר אולם ספורט כגון ארנה בירושלים או אצטדיון יד אליהו  המשמשים בדרך כלל למשחקי ספורט מכרים לצורך עריכת אירוע מסוג דיסקוטק ( פריט 7.7ו’)

התשובה היא כי מפיק האירוע הוא בעל “העסק” ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה לרישיון  עסק לאירוע ולחתום עליה.
יחד עם זאת עליו להמציא ביחד עם טופס הגשת הבקשה הסכם שכירות מהגוף המנהל את המקום בדרך כלל, וכן פוליסת ביטוח רלוונטית.

האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק

נשאלנו האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק. מדובר במשחק הרפתקאות מסוג מסוים, בו שתי קבוצות יורות זו על זו כדורי צבע.
השאלה אינה פשוטה, שכן מחד מדובר לכאורה בפריט רישוי 7.10א- משחקי שעשועים, אשר ביחס אליו נדרש אישור רשות הכבאות בלבד לשם מתן רישיון העסק, ומאידך מדובר במשחק הכרוך ברמת מסוכנות מסוימת ויש להסדיר הנחיות לסידורי בטיחות בהקמת והפעלת מתקן כאמור ונגישות לציוד עזרה ראשונה.
להמשיך לקרוא האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק

האם מסיבה קהילתית טעונה רישיון עסק

נשאלנו האם מסיבה שנערכת בישוב קהילתי לחברי אותה הקהילה בלבד תיחשב לאירוע הטעון רישיון עסק.

אנו סבורים כי יש לבדוק שאלה זו לאור המבחנים לפיהם הוחלט, למשל, כי בריכה בבית מגורים או בקיבוץ לא תהיה טעונה רישיון עסק.

לכן-  יש להתייחס לאירוע כזה כאל מסיבה סגורה של משפחה מורחבת או אירוע במקום העבודה לרגל חג זה או אחר. דהיינו- אירוע סגור של חברי קהילה מצומצמת וסגורה לא יהיה טעון רישיון עסק.

רוכלות- ניהול העסק ב”מבנה יביל”

סעיף 2א(ה) מגדיר עיסוק ברוכלות -“עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע”.
נשאלנו האם הצבת קרוון (לכאורה כלי רכב) בשטח מסוים ומכירה מתוך אותו קרוון תיחשב לרוכלות?
לעניין זה יש להבחין בין מכירה מרכב המשמש לנסיעה בפועל, באופן שוטף, לבין מכירה מכלי רכב אשר הוצב במקום מסוים ואינו משמש בפועל לנסיעה.  להמשיך לקרוא רוכלות- ניהול העסק ב”מבנה יביל”