סעיף 14א2- מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה

סעיף 14א2 בנוסחו על פיע תיקון 34 (סעיף חדש) קובע-

14א2.  מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה [תיקון תשע”ח]

מי שמסר פרטים לא נכונים בתצהיר, במסמך או בהצהרה כמפורט להלן, דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:
(1)  תצהיר לפי סעיף 6(ג)(1);
(2)  תצהיר לפי סעיף 6א(א1)(1);
(3)  תצהיר, מסמך או הצהרה לפי סעיף 6א1;
(4)  תצהיר, מסמך או הצהרה לפי סעיף 6א3;
(5)  מסמך לפי סעיף 6ב(א) המצורף לבקשה להיתר מזורז לפי סעיף 6א1 או לבקשה לרישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3;
(6)  מסמכים נוספים לפי סעיף 6ג(ב)(1) או (ג)המצורפים לבקשה להיתר מזורז לפי סעיף 6א1 או לבקשה לרישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3;
(7)  תצהיר לפי סעיף 8ב(ג)(1)(ב) או (ד);
(8)  מסמך או הצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3).

מאמרים:
תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו