בכותרת יכתב בעברית- אירועים ציבוריים

אנו משתמשים במונחים- “אירוע ציבורי”, “אירוע המוני” או “אירוע חד- פעמי”, לשם תיאור אירועים הטעונים רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה לתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013 (להלן: “הצו”).
פריט 7.7.ה נכלל בפרק “עינוג ציבורי” לצו כולל  אמפיתיאטרון ו “מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל 500 משתתפים או יותר”.
קיימת אי בהירות רבה בשאלה אילו אירועים יחוייבו ברישיון לפי פריט זה, והשאלה האם אירוע מסוים טעון רישיון לעולם תהיה שאלת פרשנות ויישום תכלית החוק.
סדרת המאמרים בעמוד זה מנסה לפזר את הערפל ככל הניתן, הן במישור כללי פרשנות, הן בהבנת היחס בין החוקים השונים היכולים לחול על אירועים אלו, והן בהבאת דוגמאות רבות ומפורטות לאירועים שנדרשים, או שאינם נדרשים, להוצאת רישיון.