נזיקין- אחריות רשות הרישוי וגורמים מאשרים
במקרים רבים, כאשר נגרם לאדם נזק כתוצאה מפעילות של עסק הטעון רישוי, מוגשת תביעה גם נגד רשות הרישוי וגורמים מאשרים אחרים. כך למשל כאשר נמחץ נער במהלך משחק כדורגל, הוגשה תביעה בנזיקין גם נגד העיריה בה היה ממוקם המגרש ונגד משטרת ישראל. כאשר נפגע אדם כתוצאה מקטטה בפאב, הוגשה תביעה גם נגד משטרת ישראל, וכאשר נפגע שייט קיאק בנחל הירקון מאופנוע ים, הוגשה תביעה נגד עיריית תל אביב ומשטרת ישראל- כל זאת, בין היתר, מכוח החובות המוטלות על הרשויות על פי חוק רישוי עסקים.
כך גם מוגשות תביעות בנזיקין נגד רשויות הרישוי בשל הנזקים והמטרדים הנגרמים, לטענת התובעים, בשל כשלים באכיפת החוק (מטרדי רעש, הפרעה לשימוש בנכס ועוד)
בעמוד זה ניתן למצא מאמרים הנוגעים לאחריות וחבות שהוטלו על הרשויות והגורמים המאשרים השונים בנזיקין בעוולות הרלוונטיות- רשלנות, הפרת חובה חקוקה ומטרד ליחיד.
מאמרים אחרונים

ככלל, אחריות העירייה כנותנת רישיון עסק אינה עולה על אחריות בעל העסק

בית המשפט העליון קבע, פה אחד, כי בעל מוסך והעירייה שהעניקה לו רישיון עסק אינם אחראים לנזק שנגרם לאדם שטיפס על גג המוסך , מעד ונפל דרכו לתוך המוסך, וכי העירייה ובעל העסק לא היו צריכים לצפות את הנזק

בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, (שקבע כי העירייה אחראית לנזקי התובע, בעוד בעל העסק נמצא פטור מאחריות) קבע בית המשפט העליון, בדעת רוב, כי ככלל, האחריות של רשויות המדינה בגין נזקים הנובעים מהפעלת סמכויות שלטוניות הנתונות בידיהן כדוגמת רישוי ופיקוח אינה עולה על האחריות של המעוולים הישירים והקרובים יותר לנזק הנתבע, כמו במקרה זה- בעל העסק

כותבת המאמר, ביחד עם עו”ד ליטל פלד, ייצגו את עיריית אשקלון בערעור בבית המשפט העליון
להמשיך לקרוא

אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

לא אחת פונים בעלי עסקים לבית המשפט על מנת שזה יאכוף על הרשות לפעול במרץ לשם סגירת עסקים מתחרים, הפועלים ללא רישיון עסק.
ככלל, בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעת הרשות לגבי הפעולות בהן היא נוקטת לשם אכיפת חוק רישוי עסקים, ובלבד שהרשות לא התכחשה לחלוטין לחובתה על פי החוק, שמדובר בפעולות סבירות של הרשות, ושלא נגרם נזק ממשי לציבור הרחב כתוצאה מפעילות אותו העסק המתחרה.
במאמר זה נסקור את העקרונות שנקבעו להתערבות בתי המשפט בשיקול הדעת של הרשות בכול הנוגע לאכיפת חוק רישוי עסקים, כאשר בבסיס התביעה עומדת תחרות עסקית פרטית. נתייחס הן לעתירות מנהליות, שהוגשו כנגד הרשויות והן לתביעות נזיקיות.

המאמר עודכן ביום 7.3.19
להמשיך לקרוא

אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובות פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

 אכיפה בגין עבירות על חוק רישוי עסקים מתבצעת בדרך כלל על ידי רשות הרישוי אך גם למשטרה, כגורם מאשר, קיימות סמכויות אכיפה נרחבות, וכן חובות מכוח היותה גורם מאשר.
מאמר זה מתייחס לאחריות בנזיקין (להבדיל מאחריות פלילית) שהוטלה על המשטרה כגורם מאשר וכגורם לו נתונות סמכויות אכיפה מכח חוק רישוי עסקים.
אנו נעסוק באחריות המשטרה לפגיעת שייט קיאק בירקון, לאחריות המשטרה לאירוע דקירה בדיסקוטק ולאחריות המשטרה לנזקים הנגרמים לצופים במשחקי ספורט ובסייגים לאחריות זו.

*מאמר זה נכתב בהמשך לסדרת מאמרים בעניין חיוב רשויות בנזיקין בשל הפרת החובה לאכוף את חוק רישוי עסקים.

עודכן לאחרונה- 17.1.18

להמשיך לקרוא

אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (1) – מהי עוולת הרשלנות

כאשר אדם נפגע בבית עסק מסוים או על ידי עסק מסוים, פעמים רבות נתבעת בנזיקין גם  הרשות המקומית, אשר בתחומה התנהל העסק. בדרך כלל תיתבע הרשות בגין רשלנותה.

סדרת מאמרים זו (3) דנה במהות עוולת הרשלנות, בחובות הזהירות של הרשות המקומית הנובעות מחוק רישוי עסקים, ובאחריות שהוטלה על הרשות במקרים אלו.

מאמר זה, הראשון בסדרה, מסביר מהי עוולת הרשלנות.
להמשיך לקרוא

אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (2) – חובת הזהירות המושגית

כאשר אדם נפגע בבית עסק מסוים או על ידי עסק מסוים, פעמים רבות נתבעת בנזיקין גם  הרשות המקומית, אשר בתחומה התנהל העסק. בדרך כלל תיתבע הרשות בגין רשלנותה.

סדרת מאמרים זו (3) דנה במהות עוולת הרשלנות, בחובות הזהירות של הרשות המקומית הנובעות מחוק רישוי עסקים, ובאחריות שהוטלה על הרשות במקרים אלו.

מאמר זה, השני במספר, עוסק בפסיקה הנוגעת להטלת האחריות המושגית על הרשות המקומית בכול הנוגע לחוק רישוי עסקים ואכיפתו.
להמשיך לקרוא