עקרונות מסלול רישוי מקוצר – תצהיר

עקרונות מסלול הרישוי- תצהיר

מהות המסלול- בעל העסק יקבל רישיון מייד לאחר הגשת תצהיר

 • בעל העסק יגיש בקשה לרישיון בצירוף המסמכים הנילווים.
 • הבקשה תיבדק על ידי רשות הרישוי בתקופה של 14-21 ימים.
 • בהעדר סירוב עקרוני של רשות הרישוי יוגש תצהיר בתוך 120 ימים, בעל העסק יקבל רישיון ויהיה רשאי לפתוח את העסק.

עקרונות הליך הרישוי- תצהיר

 • הגשת בקשה לרישיון לרשות המקומית: טופס 2 , תוכניות – טור א בפריט הרישוי הרלוונטי בצו רישוי עסקים וכן  (פרק ה' לתקנות), המסמכים הנוספים הנדרשים כולל תצהיר כבאות (אם לא נדרש אישור) ותשלום אגרה.
  בדיקה מהם המסמכים הנוספים הנדרשים: באתר הרשותי או במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית; וכן באתר המפרטים האחידים- משרד הפנים (פריט הרישוי הרלוונטי).
 • רשות הרישוי תבדוק כי כל המסמכים הוגשו כנדרש, כי  העסק טרם נפתח (החל מ 1.1.25), כי הוא מסווג במסלול תצהיר, כי אין בפניה מידע על קיום הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה.
 • אם כל המסמכים הוגשו כנדרש, רשות הרישוי תיתן למבקש בתוך 4 ימים מהגשת הבקשה מתן אישור על הגשתה טופס 3.
 • בתוך 21-28 ימים הרשות תודיע למבקש על דרישה להשלמת מסמכים, דרישה למילוי תנאים או סירוב לבקשה.
 • לאחר קבל ההודעה, ובהעדר סירוב, המבקש ישלים את כל המסמכים והתנאים שנדרשו ויגיש תצהיר טופס 5
 • אם התצהיר הוגש כדין וצורף לו כל הנדרש- הרשות תאשר בתוך 4 ימים הגשת התצהיר טופס 5ב
 • בתוך 5 ימים יינתן לעסק רישיון.  ניתן לפתוח את העסק.

פרטים נוספים מומלץ לקבל במשרדי רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית

ראה גם: תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) פרק ב4- רישיו על יסוד תצהיר