צו סגירה שיפוטי לפי סעיף 22ב- בעקבות פסק דין חמו

סעיף 22ב’ לחוק רישוי עסקים, המאפשר, לכאורה, הוצאת צו סגירה לעסק רק משום שפעל ללא רישיון, ללא שהוגש נגד בעל העסק כתב אישום וללא שננקטו נגדו איזה שהם אמצעי אכיפה אחרים, נחקק בתיקון 34 ונכנס לתוקפו רק ב 1.1.19. אין ספק כי מדובר בסנקציה קשה כלפי עסקים הפועלים ללא רישיון.
מאז נכתבו מספר פסקי דין המתייחסים לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להחליט בבקשה לפי סעיף זה.
בפסק דין חמו שפורסם ב 4.6.20 (ושחלקו הראשון פורסם ב 25.2.20), ניתח בית המשפט באופן מקיף ומעמיק את הקריטריונים הראויים למתן צו סגירה לפי סעיף זה. 

אנו מודים לעורך הדין אביעד קשקש ששלח לנו את פסק הדין

להמשיך לקרוא צו סגירה שיפוטי לפי סעיף 22ב- בעקבות פסק דין חמו

תיקון 34- צו הפסקה שיפוטי- סעיף 22ב

סעיף 22ב המאפשר הוצאת צו הפסקה שיפוטי ללא שינקטו כל הליכים לפי חוק רישוי עסקים כנגד בעל העסק, הינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34. סעיף זה מהווה חידוש משמעותי בכל הנוגע לאפשרות סגירה מיידית של עסק בצו שיפוטי, ללא הגשת כתב אישום.

תודה למשרד עו”ד נועה טלבי ושות’ על העברת חלק מפסקי הדין המוזכרים במאמר זה.
מאמר זה עודכן ב 13.10.20.

להמשיך לקרוא תיקון 34- צו הפסקה שיפוטי- סעיף 22ב