סוגי עסקים לפי פריטי הרישוי

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים לפי סדר מספרי הפריטים. שמות העסקים מתייחסים הן לכינויים הנפוצים בשפה העברית והן לשמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים לפי פריט

בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ'), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- יוגש תצהיר,
100-200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות,
מעל 200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מסלול רישוי מקוצר- מזורז ב
תקופת הרישיון– 5 שנים
 פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א

הגדרה בצו– טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
גורמים מאשרים– משרד הבריאות (לידיעה בלבד), כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), תכנון ובניה.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- לא נדרשות תוכניות.
מסלול רישוי-
עד 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- תצהיר
מעל 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- מזורז א
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 1.4א
מאמרים
הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

כתובות קעקע – פריט 1.4ג

הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מסלול רישוי מקוצר- מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד-  מסלול רישוי רגיל)
תקופת הרישיון: 10 שנים

פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

תחנת כוח – פריט 2.4

הגדרה בצו: תחנת כוח
גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש, תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש
איתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

מאמרים:
האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א

הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), הגנת הסביבה, משרד החקלאות (לגבי דבורים ובעלי חיים ימיים- אישור וטרינר המשרד).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון– תרשים סיבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל מיום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת (ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד פריט 3.2א

מאמרים:
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק
בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב

הגדרה בצו– בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה
גורמים מאשרים– משרד החקלאות, כבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש

תקופת הרישיון – 15 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות. לפיכך רישיונות שניתנו עד למועד זה ייותרו לצמיתות. רישיונות שינתנו לאחר מועד זה יינתנו לתקופה הקבועה בצו).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מזורז א' – מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר ; היתר-  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח

הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות (אישור וטרינר המשרד).
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים
מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

    • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
    • תקופת הרישיון: 15 שנים
מכירת מזון לבעלי חיים – פריט 3.5 ב

הגדרה בצו: מזון לבעלי חיים, אחסונו, הוטבלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ"ר.
גורמים מאשרים: משרד החקלאות, כיבוי אש ( תצהיר עד 300 מ"ר),
נגישות: לעניין מכירתו בלבד- תצהיר עד 100 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות לשירות – 100-300 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס- מעל 300 מ"ר.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון: לבקשה לרישיון יש לצרף תוכנית עסק.
מסלול רישוי: מזורז א'
תקופת הרישיון: 15 שנים
מפרט אחיד: מפרט אחיד – פריט 3.5ב
מאמרים:  מכירת מזון לבעלי חיים במקום שזה אינו עיקר עיסוקו – פריט 3.5ב

מסעדה – פריט 4.2א

הגדרה בצו:  מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכריםלצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 .
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה (לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום) (תיקון 2022), משרד הבריאות.
נגישות
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד- פריט 4.2א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2א

מאמרים:
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
עריכת אירועים במסעדה
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי

בית קפה – פריט 4.2ב

הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום (תיקון 2022)), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגשיות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-
למסלול מזורז ב'– מפה מצבית ותוכנית עסק
למסלול מזורז א'– תוכנית עסק
מסלול רישוי- 
מזורז א– מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף
מזורז ב – כל מקום שאינו במסלול מזורז א'
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 4.2ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2ב

מאמרים:
ההבדל בין "חנות מפעל" הנלווית לקונדיטוריה לבין "בית קפה"
עגלות מזון

הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג

הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר עד 500 מ"ר).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוימזורז ב
תקופת הרישיון– 10 שנים.
פורסם מפרט אחיד–  מפרט אחיד פריט 4.2ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט 4.2ג

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון 
מכירת מזון מוכן מראש בחנות
משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א

הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (סוג עסק זה, ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות כאן, יכללו בפריט 4.6ו)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית , תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת רישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.6א
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ"א – 1960

מאמרים:
האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

הובלת מזון – פריט 4.6ד

הגדרה בצו: מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משרד הבריאות
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997
פורסם מפרט אחיד: מפרט אחיד 4.6ד

מאמרים:
רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור
רישיון עסק לכל סוגי ההובלה יכלול את כל צי מכוניות העסק

קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה

הגדרה בצו:  "הסעדה" (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), משרד הבריאות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תוקף הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 13.6.22 היה 5 )
מפרט אחיד- לא פורסם מפרט אחיד.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי 4.6ה

מאמרים:
מהי "הסעדה (קייטרינג)- פריטים 4.6ה, 4.2ג
קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

ראה גם- משרד הבריאות הגדרת גבולות גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

קיוסק – פריט 4.7א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (לידיעה).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד ורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 300 מ"ר- מסלול  תצהיר ; מעל 300 מ"א- מזורז א .
תקופת הרישיון:  15 שנים
על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.7א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי- 4.7א

מאמרים:
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
מהו "קיוסק" – פריט 4.7א
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

אטליז – פריט 4.7ג

הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר),  משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ליום 13.6.22 היה שנה)
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד 4.7ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון – צ'ק ליסט אישי 4.7ג

מאמרים:
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד

הגדרה בצו: מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול לרבות טיפול במזון).
גורמים מאשרים:   תכנון ובניה, כיבוי אש (ללא טיפול במזון- תצהיר עד 300 מ"ר, כולל טיפול במזון- ללא תצהיר), משרד הבריאות (ללא טיפול במזון- לידיעה בלבד).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה מגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- 
 4.7ב– עד 300 מ"ר- תוכנית עסק; מעל 300 מ"ר- מפה מצבית ותוכנית עסק.
4.7ד – מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
4.7ב – עד 300 מ"ר- תצהיר ; מעל 300 מ"ר-  מזורז ב
4.7ד–   מזורז ב
תקופת רישיון: 4.7ב –  15 שנים, 4.7ד –  10 שנים.
פריט 4.7.ב- עד ליום 31.12.18 ניתנו לסוג עסק זה רישיונות לצמיתות. על  פי תיקון 34 לחוק, עסק שניתן לו עד 31.12.18 רישיון לצמיתות לפי פריט 4.7ב- הרישיון יישאר לצמיתות)
ראה גם- הנחיות משרד הבריאות בנושא " תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2011

פורסם מפרט אחיד-   מפרט אחיד 4.7ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי למרכול

מאמרים:
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חיתוך מזון במעדניה או במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש (תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף).
נגישות- 
עש 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 4.8
יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון עסק- צ'ק ליסט אישי 4.8

מאמרים:
טעימות ביקב או בחנות המוכרת משקאות משכרים שלא לצריכה במקום אינן טעונות רישוי לפי 4.8
למי מותר למכור אלכוהול לאחר 23:00
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים
"בר אקטיבי" – פריט 4.8
עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום

לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- "חנות נוחות"
 רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

טיפול בפסולת – פריט 5.1 ג

הגדרה בצו: טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית. לעניין זה "טיפול" – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה.

גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, כיבוי אש, תכנון ובניה.

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיש לצרף לבקשה: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 5 שנים.

מפרט אחיד: פורסם מפרט אחיד פריט 5.1 ג , פטור מפרסום מפרט אחיד למשרד להגנת הסביבה.

מאמריםפריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות – פריט 6.2

הגדרה בצו חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות
גורמים מאשרים תכנון ובניה, משטרה, כבאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון 10 שנים
לפריט זה ניתן רישיון לצמיתו עד ליום 31.12.18. על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת הרישיון לעסק מסוג זה ל 10 שנים. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש ללתקופה של 10 שנים החל ביום 1.1.19
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 6.2

מאמרים– 
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות- חישוב השטח

קניון –  פריט 6.8א

הגדרה בצו– ניהול קניון.
"קניון"- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות.
לדרישות רשות הכבאות- אתר רשות הכבאות וההצלה – איתור דרישות לרישוי עסקים
לדרישות משטרת ישראל– משטרת ישראל רישוי עסקים- פרק מסחר ושונות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–   רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ל 13.6.22- תוקף הרישיון היה ל 5 שנים)
*כל עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו יידרש להוציא רישיון עסק.
פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:הנחיות כיבוי אש לקניונים- הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין "קניון" ל"מרכז מסחרי"

רוכלות – פריטים 6.9א-ג

הגדרה: "רוכלות"- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע (סעיף 2א(ה) לחוק)..
גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (משרד הבריאות לידיעה), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת.
כיבוי אש- אישור בתצהיר.
נגישות- תצהיר
מסלול רישוי-
רוכלות מזוןמזורז ב
רוכלות לפי פריט אחר בצו מזורז א
רוכלות אחרת–  תצהיר
תקופת הרישיון: 5 שנים
פורסם מפרט אחיד-
מפרט אחיד פריט 6.9א – רוכלות מזון
מפרט אחיד פריט 6.9ב – רוכלות לפי פריט אחר הטעון רישוי
מפרט אחיד פריט 6.9ג – רוכלות אחרת
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון לרוכלות מזון-
 צ'ק ליסט רוכלות מזון

חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים  ו  לחוק רישוי עסקים.

מאמרים :
רישיון רוכלות למוצרי דיסקית, להנהלת מרכז מסחרי, ולא לרוכל
סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה
רוכלות- ניהול העסק ב"במבנה יביל"
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון יולי 2019
רישיון רוכלות לאירועים
מרפאה וטרינרית ניידת
עגלות מזון
מכירת דלק ממשאית תדלוק
קעקועי חינה ברחוב

 

עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ"ר), משטרה (לידיעה).
איתור דרישות כבאות
איתור דרישות משטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל)
תקופת הרישיון – 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

 

בית מלון – פריט 7.1א

הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 10 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.1א

מאמרים:
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב – פריט 7.1א
"בית מלון" או "בית בושת" ?
רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת
אירוח בקפסולות

יחידות אירוח – 7.1ב

הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות.
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 6 יחידות אירוח- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
7 יחידות אירוח ומעלה- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול רישוי רגיל)
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 31.12.18 תקף הרישיון היה ל 5 שנים).

מאמרים:
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1ב
"יחידות אירוח" וצימרים – פריט 7.1ב
מהי "יחידת אירוח" – הגדרות שונות
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

בית אבות – פריט 7.1ג

הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מה ההבדל בין "בית אבות" (םריט 7.1 ג) לבין "דיור מוגן"
מהו "גיל הפרישה" – פריט 7.1ג

גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2

הגדרה בצו– גן חיות, ספארי, פינת חי
נותני אישור
מקום שבו הכניסה בתשלום– משטרה- לידיעה בלבד, משרד החקלאות, משרד הבריאות- לידיעה בלבד, שירותי הכבאות (עד 10,000 מ"ר- תצהיר), תכנון ובניה.
לאיתור דרישות רשות הכבאות
מקום שבו הכניסה היא ללא תשלום– משרד החקלאות, תכנון ובניה.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון– 10 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם.

מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישיון

בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו– בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת רישיון– 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.4א

ראה  גם: תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד- 2004

מאמרים
האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?
האם בריכות שחיה טבעיות טעונות רישיון עסק?
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

 

ג'קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו– בריכת זרמים (ג'קוזי)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי- מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד הבקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל).
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

מכון כושר – פריט 7.5

הגדרה בצו: מכון כושר ששטחו מעל 800 מ"ר ולמעט:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (ת' למכון כושר שאינו כולל סאונה).
נגישות- נדשרת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון – תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   תצהיר למכון כושר שאינו כולל סאונה; מזורז ב מכון כושר אחר
תקופת הרישיון: 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 ניתן לעסק רישיון על פי פריט זה לצמיתות.
כיום- עסק שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- יישאר תוקף הרישיון לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנה.
פורסם מפרט אחיד–   מפרט אחיד פריט 7.5
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד- 1994

מאמרים:
מהו "מכון כושר" – סעיף 2ד(ג) לחוק , פריט 7.5
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
רישוי עסק של מתקני נינג'ה

משחקים – פריט 7.6

הגדרה בצו: משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה- מקום לעריכתם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר בשטח פתוח), משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד 13.6.22 היה 3 שנים)
* על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- ניהול משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט  טעון רישיון עסק.

מאמרים:
ההבדל בין "משחקים" ל"מתקני שעשועים"
מהם "משחקים"- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)
תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים
רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

אירוע ציבורי – פריט 7.7ה

הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה.
קיימות דרישות של משרד הבריאות לאירועים וירידים- דרישות משרד הבריאות לאירועים וירידים
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-
נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון
: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) .
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק
האם מתחם "דרייב-אין" טעון רישיון עסק
מהו ההבדל בין "אירוע ציבורי" שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו "עינוג ציבורי"- סעיף 3(ב) לחוק
"עינוג ציבורי"- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול "עסק" של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

יריד מזון-  פריט 7.7י

גורמים מאשרים: כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
תקופת הרישיון:  5 שנים (עד 13.6.22 היה שנה)

מאמרים:
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

קייטנות – פריט 7.8א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 1 שנה
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1991
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.8א

מאמרים:
קייטנות בקיבוצים- פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק
רישוי קייטנות- פריט 7.8א ובקשת פטור
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

מחנה נוער – פריט 7.8ב'

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש,  משרד הבריאות, משטרה (לידיעה בלבד).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי-  רגיל
תקופת הרשיון: שנה
מפרט אחיד- לא פורסם
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1991

מאמרים:
לא ניתן לתת רישיון ל"מחנה נוער" (פריט 7.8ב') למקום הפועל בכל ימות השנה

אולם אירועים – פריט 7.9

הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה 
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, רישיון עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון
: 10 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9
עריכת אירועים בבית כנסת
עריכת אירועים במסעדה
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד

מתקני שעשועים – פריט 7.10א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
רישוי עסק של מתקני נינג'ה
רכבת חשמלית ננסית- רכבת שעשועים – פריט 7.10א
ההבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"
תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
קיר טיפוס

 

לונה פארק – פריט 7.10ב

נותני אישור: תכנון ובניה, מכבי אש, משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים

הסעת נוסעים – פריט 8.4א

הגדרה בצו– הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), הגנת הסביבה (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-  תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 500 מ"ר-  מזורז א; מעל 500 מ"ר-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים
 עד ליום 31.12.18 ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות. על פי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק  שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, תוקף רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתן רישיון ל 15 שנים.
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה- 1985
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק
רישיון לעסק של הסעות נוסעים כאשר, משרד העסק וחניון הרכבים אינם נמצאים באותה עיר

הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים טעונה רישיון עסק- פריט 8.4א

תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
גורמים מאשרים: הנדסה, הגנת הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 8.4ב:

מאמרים-

מהי "תחנה מרכזית" – פריט 8.4ב
מה בין "תחנה מרכזית" ל "מסוף תחבורה ציבורית" – פריט 8.4ב

חניון- פריט 8.6ב

הגדרה בצו חניון בתשלום, או חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחת מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז. (הסימון באותיות אלכסוניות מבטא את תיקון אוגוסט 2020)
גורמים מאשרים הנדסה, משטרה, כבאות
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב'
תקופת הרישיון 10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 8.6ב

מאמרים:
מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6

חניון – פריט 8.6ז

הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.
גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-  נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב ( כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל).
תקופת הרישיון-
 10 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים: 
מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

כלי שיט – השכרתם, אחסונם – פריט 8.8 א

הגדרה בצו– כלי שיט – השכרתם, אחסונם.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), כבאות.
לאיתור דירושת כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל)
תקופת הרישיון– 15 שנים
עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאי  תקנות הנמלים (מעגנות), תשע"א- 2010 ו-  תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג- 1982
מפרט אחיד– לא פורסם

מאמרים
השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

מעגנה – פריט 8.8ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מעגנה – פריט 8.8ג

כריה וחציבה (כולל מגרסה ניידת) – פריט 10.2

הגדרה בצו: אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

גורמים מאשרים: הגנ"ס, משרד העבודה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.

חיקוק אחר: לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 10 שנים

מפרט אחיד: טרם פורסם (פטור מפרסום למשרד להגנת הסביבה)

מאמרים: פריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה- (לידיעה).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון – תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.
מפרט אחיד- מפרט אחיד 10.9

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9

חומרים מסוכנים- פריט 10.10

חלקי-
הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות רק לפריט 10.10ג-
עד 1;00 מ"ר- תצהיר
100-3– מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.

לתת פריטים הבאים פורסמו מפרטים אחידים:  מפרט אחיד 10.10א ; מפרט אחיד 10.10ו;

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל