סוגי עסקים לפי א-ב

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים בסדר אלפביתי, הן הכינויים הנפוצים בשפה העברית והן שמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
כן ניתן למצא בעמוד זה מידע לגבי עסקים אשר אינם טעונים רישיון עסק.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים
אולם אירועים – פריט 7.9

הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
לדרישות המשטרה ראה- דרישות המשטרה לאולם אירועים
תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף רישיון על פי פריט זה ניתן ל 3 שנים בלבד)

מאמרים:
עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9
עריכת אירועים בבית כנסת
עריכת אירועים במסעדה
עריכת “אירוע” בבריכת שחיה
הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד

אטליז – פריט 4.7ג

הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
תקופת הרישיון: שנה

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 4.7ג

מאמרים:
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

אירוח בקפסולות

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית אירוח בקפסולות יהיה טעון רישוי לפי פריט 7.1א.

אירוע ציבורי – פריט 7.7ה

הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה לאירוע ציבורי
קיימות דרישות של משרד הבריאות לאירועים וירידים- דרישות משרד הבריאות לאירועים וירידים
תקופת הרישיון: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) ( עד ליום 31.1.218- תוקף הרישיון היה לשנה)

מאמרים:
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק
האם מתחם “דרייב-אין” טעון רישיון עסק
עדכון אגרות כיבוי אש לאירועים- דצמבר 2018
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק
“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול “עסק” של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

בית אבות – פריט 7.1ג

הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 5 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה ל 3 שנים)

מאמרים:
מה ההבדל בין “בית אבות” (םריט 7.1 ג) לבין “דיור מוגן”
מהו “גיל הפרישה” – פריט 7.1ג

בית דפוס דיגיטלי – אינו טעון רישיון

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- בית דפוס דיטלי אינו טעון רישיון עסק
ראה:  בית דפוס דיגטלי אינו טעון רישיון עסק

בית חולים וטרינרי- נכלל בפריט 3.2א

בית חולים ווטרינרי יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 3.2א.
ראה: בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

בית מלון – פריט 7.1א

הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
לדרישות המשטרה ראה- דרישות משטרה- בית מלון
תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד יום 31.12.18- תוקף הרישיון היה 3 שנים).

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.1א

מאמרים:
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב – פריט 7.1א
“בית מלון” או “בית בושת” ?
רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת
אירוח בקפסולות

בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ’), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון– 5 שנים
לעסק זה פורסם מפרטי אחיד-  מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

בית ספר לרכיבה – אינו טעון רישיון

בית ספר לרכיבה היה בעבר טעון רישויון עסק וכיום לא נדרש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו.
יש לשים לב כי השימוש במקרקעין לניהול עסק זה לא ייחשב לשימוש חקלאי כי אם מסחרי.
ראה: 
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה ופעילות עסקית בקרקע חקלאית

בית קפה – פריט 4.2ב (תיקון 2018)

הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט4.8. (סימון באותיות אלכסוניות- תיקון הגדרת הפריט 2018/ אוגוסט 2020).

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים

לפריט זה פורסם- מפרט אחיד 4.2ב

מאמרים:
ההבדל בין “חנות מפעל” הנלווית לקונדיטוריה לבין “בית קפה”
עגלות מזון

בית תמחוי

ככלל לא קיים פטור מהוצאת רישיון לעיסוק זה, אך אנו מציעים כי הרשויות יגבשו מדיניות אכיפה מוסדרת בעניין, בשל חשיבותו החברתית.
ראה:חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי

בר

בר הוא אחר מסוגי העסקים המגישים משקאות לצריכה במקום העסק והטעונים רישיון עסק לפי פריט 4.8 לצו רישוי עסקים- “משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה”.

ראה: מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

בר אקטיבי – פריט 4.8

הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
הערה: בקשת רישיון לבר אקטיבי תיחשב להגשת בקשה לרישיון לפי פריט 4.8, כאשר הרישיון יידרש למקום בו האלכוהול נצרך.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
דרישות המשטרה: מפרט אחיד משטרה
תקופת הרישיון: 5 שנים

מאמרים:
“בר אקטיבי” – פריט 4.8

בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 5 שנים (על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לשנה)

מאמרים:
בריכת זרמים – ג’קוזי

ג’קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו– בריכת זרמים (ג’קוזי)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)

מאמרים:
בריכת זרמים – ג’קוזי

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א

הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות (לגבי דבורים ובעלי חיים ימיים- אישור וטרינר המשרד)
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד פריט 3.2א

מאמרים:
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק
בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח

הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות (אישור וטרינר המשרד)
תקופת הרישיון: 10 שנים
חקיקה נוספת: יש לעיין ב צו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות חקיקה נוספת

מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2

הגדרה בצו– גן חיות, ספארי, פינת חי
נותני אישור
רק למקום שבו הכניסה בתשלום– משטרה- לידיעה בלבד, משרד החקלאות, משרד הבריאות- לידיעה בלבד, שירותי הכבאות, תכנון ובניה.
מקום שבו הכניסה היא ללא תשלום– משרד החקלאות, תכנון ובניה.
תקופת הרישיון– 10 שנים

מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישיון

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

    • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
    • תקופת הרישיון: 15 שנים
הובלת מזון – פריט 4.6ד

הגדרה בצו: מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה, התשנ”ז- 1997

פורסם מפרט אחיד: מפרט אחיד 4.6ד

מאמרים:
רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור
רישיון עסק לכל סוגי ההובלה יכלול את כל צי מכוניות העסק

הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג

הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר עד 500 מ”ר).
תקופת הרישיון– 10 שנים.

לפריט זה פורסם- מפרט אחיד פריט 4.2ג

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון 
מכירת מזון מוכן מראש בחנות
משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

הסעת נוסעים – פריט 8.4א

הגדרה בצו– הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (לידיעה),
תקופת הרישיון: 15 שנים
מאחר ועל פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד ליום 31.12.18 ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות, ועל פי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק  שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, תוקף רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתן רישיון ל 15 שנים.
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ”ה- 1985

מאמרים:
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק
רישיון לעסק של הסעות נוסעים כאשר, משרד העסק וחניון הרכבים אינם נמצאים באותה עיר

הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים טעונה רישיון עסק- פריט 8.4א

הסרת שיער בלייזר

הסרת שיער בלייזר תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 1.4א.
ראה: הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב

הגדרה בצו– בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה
נותני אישור– משרד החקלאות, כבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), תכנון ובניה
חקיקה נוספת–  תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ”ט- 1969
תקופת הרישיון– 15 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות. לפיכך רישיונות שניתנו עד למועד זה ייותרו לצמיתות. רישיונות שינתנו לאחר מועד זה יינתנו לתקופה הקבועה בצו)

מאמרים
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

השכרת סירות פדלים וחתירה

השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.8א.
ראה: השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

חדר בריחה – אינו טעון רישיון
חומרים מסוכנים- פריט 10.10

הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו

לתת פריטים הבאים פורסמו מפרטים אחידים:  מפרט אחיד 10.10א ; מפרט אחיד 10.10ו;

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

חנות חיות מחמד – פריט 3.2ב

חנות חיות מחמד טעונה רישיון עסק לפי פריט 3.2ב ( ראה פירוט ב- הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב )
מאמרים:
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

חנות נוחות

“חנות נוחות” הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

למאמר המלא-  “חנות נוחות”

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – פריט 6.2

הגדרה בצו חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות
גורמים מאשרים משטרה, כבאות
תקופת הרישיון 10 שנים
יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריט 6.2 לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתקופה הקצרה יותר הנקובה בצו.
לדרישות המשטרה:  דרישות המשטרה פריט 6.2

לפריט זה פורסם מפרט אחיד פריט 6.2

מאמרים– 
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות- חישוב השטח

חניון – פריט 8.6ז

הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.
גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון- 8.6ז
תקופת הרישיון- 10 שנים

מאמרים:
מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

חניון- פריט 8.6ב

הגדרה בצו חניון בתשלום, או חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחת מעל 500 מ”ר למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז. (הסימון באותיות אלכסוניות מבטא את תיקון אוגוסט 2020)
גורמים מאשרים הנדסה, משטרה, כבאות
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב’
תקופת הרישיון 10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 8.6ב

מאמרים:
מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א

הגדרה בצו– טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
גורמים מאשרים– משרד הבריאות (לידיעה בלבד), כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), תכנון ובניה
תקופת הרישיון–  10 שנים

לעסק זה פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 1.4א
מאמרים
הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

יחידות אירוח – 7.1ב

הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 31.12.18 תקף הרישיון היה ל 5 שנים)

מאמרים:
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1ב
“יחידות אירוח” וצימרים – פריט 7.1ב
מהי “יחידת אירוח” – הגדרות שונות
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א

הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן הצומח  שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ”ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו) (הסימון באותיות אלכסוניות משקף את תיקון אוגוסט 2020)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
תקופת רישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).

לעסק זה פורסם מפרט אחיד 4.6א
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ”א – 1960

מאמרים:
האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

יריד מזון-  פריט 7.7י

גורמים מאשרים: כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
תקופת הרישיון:  שנה

מאמרים:
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

כלי שיט – השכרתם, אחסונם – פריט 8.8 א

הגדרה בצו– כלי שיט – השכרתם, אחסונם
גורמים מאשרים– הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), כבאות
תקופת הרישיון– 15 שנים
לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאי  תקנות הנמלים (מעגנות), תשע”א- 2010 ו-  תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ”ג- 1982

מאמרים
השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

כתובות קעקע – פריט 1.4ג

הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 5 שנים
(על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה 3 שנים)

מאמרים:
האם עסק של “קעקועי חינה” ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

לונה פארק – פריט 7.10ב
מחנה נוער – פריט 7.8ב’

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש,  משרד הבריאות, משטרה (לידיעה בלבד).
תקופת הרשיון: שנה
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן-1991

מאמרים:
לא ניתן לתת רישיון ל”מחנה נוער” (פריט 7.8ב’) למקום הפועל בכל ימות השנה

מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
מירוצי מכוניות

מחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס”ו- 2005 עולה כי מירוצי מכוניות הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי טעונים רישיון עסק.
מאחר וטרם נקבע פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, נראה כי רישיון עסק למסלול מירוצים קבוע ינתן על פי פריט 7.7.ד (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הינו מעל 500 ) או פריט 7.7.יא (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500)- והכל לפי העניין.
לגבי מסלול מירוצים ארעי- פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- אירועים תחת כיפת השמים.

למאמר המלא ראה- רישוי מירוצי מוכניות

מכון כושר – פריט 7.5

הגדרה בצו: מכון כושר ששטחו מעל 800 מ”ר ולמעט מכוני כושר המצויינים בצו (יש לעיין ברשימה המפורטת בצו רישוי עסקים פריט 7.5)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש
תקופת הרישיון: 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 ניתן לעסק רישיון על פי פריט זה לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- יישאר תוקף הרישיון לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנה.
פורסם מפרט אחיד–   מפרט אחיד פריט 7.5
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) התשנ”ד- 1994

מאמרים:
מהו “מכון כושר” – סעיף 2ד(ג) לחוק , פריט 7.5
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
רישוי עסק של מתקני נינג’ה

מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
תקופת הרישיון: 5 שנים
לפריט זה פורסם  מפרט אחיד פריט 4.8
יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.

מאמרים:
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים
“בר אקטיבי” – פריט 4.8
עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום

לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- “חנות נוחות”
 רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7

הגדרה בצו- פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש ( עד 1500 מ”ר- תצהיר)

תקופת הרישיון- 15 שנה.
על פי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד לתיקון 2018, שנכנס לתוקף ביום 1.1.19, ניתנו לעסקים לפי פריט זה, רישיונות לצמיתות.
לכן- לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק לפי פריט זה שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 1.1.19- רישיונו יישאר לצמיתות.

מאמרים-
מכירת צמחים- פריט 6.7

מסיבה קהילתית- אינו טעון רישיון עסק
מסעדה – פריט 4.2א

הגדרה בצו:  בית קפה, מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכריםלצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 ( אותיות אלכסוניות מסמנות את תיקון נוסח הפריט בדצמבר 2018/ אוגוסט 2020)– לפריט זה קיים מפרט אחיד
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה (לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים

לפריט זה פורסם מפרט אחיד- פריט 4.2א

 

מאמרים:
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
עריכת אירועים במסעדה
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי

מעגנה – פריט 8.8ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות משטרה- מעגנה
תקופת הרישיון: 15 שנים
לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.

מאמרים:
מעגנה – פריט 8.8ג

מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד

הגדרה בצו: מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול לרבות טיפול במזון).
גורמים מאשרים:   תכנון ובניה, כיבוי אש (ללא טיפול במזון- תצהיר עד 300 מ”ר, כולל טיפול במזון- ללא תצהיר), משרד הבריאות ( ללא טיפול במזון- לידעה בלבד)
תקופת רישיון: ללא טיפול במזון 15 שנים, כולל טיפול במזון 10 שנים
פריט 4.7.ב- עד ליום 31.12.18 ניתנו רישיונות לצמיתות בשל תחולת התקנות משנת 2000 ולכן, על  פי תיקון 34 לחוק, עסק שניתן לו עד 31.12.18 רישיון לצמיתות לפי פריט 4.7ב- הרישיון יישאר לצמיתות)
ראה גם- הנחיות משרד הבריאות בנושא ” תנאי תברואה נאותים למרכולים” 2011

פורסם  מפרט אחיד 4.7ב

מאמרים:
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חיתוך מזון במעדניה או במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

מרפאה וטרינרית ניידת

מרפאה וטרינרית ניידת טעונה רישיון עסק לפי פריט 6.9- רוכלות, שכן היא מציעה שירותים במרחב הציבורי.
לשם מתן רישיון נדרש אישור רשות הרישוי בלבד.

משחקים – פריט 7.6

הגדרה בצו: משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה- מקום לעריכתם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר בשטח פתוח), משטרה
לדרישות המשטרה ראה- דרישות משטרה- משחקים
תקופת הרישיון: 3 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון לפריט זה היה שנה בלבד)
יצויי כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- ניהול משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט  טעון רישיון עסק.

מאמרים:
ההבדל בין “משחקים” ל”מתקני שעשועים”
מהם “משחקים”- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)
תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים
רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

מתקני נינג’ה

מתקני נינג’ה יהיו טעונים רישוי לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים.
במידה ומצויים במתחם סגור, בשטח העולה על 800 מ”ר, ויש בהם מתקני כושר (כגון מתקני הרמת משקולות)- יהיו טעונים רישוי גם לפי פריט 7.5- חדר כושר.
ראה: רישוי עסק של מתקני נינג’ה

עגלות מזון

עגלות מזון הפועלות בתוך מרכזים מסחריים ידרשו לרישיון לפי פריט 4.2 ב’
עגלות מזון שפועלות ממקום שאינו מבנה של קבע ( כגון רכב או מבנה יביל)- יידרשו לרישיון רוכלות
ראה: עגלות מזון

עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משטרה (לידיעה)
דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.12
תקופת הרישיון – 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

 

פאב

פאב הוא אחר מסוגי העסקים המגישים משקאות לצריכה במקום העסק והטעונים רישיון עסק לפי פריט 4.8 לצו רישוי עסקים- “משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה”.

ראה: מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום

פילאטיס – כולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון
קיוסק – פריט 4.7א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות (לידיעה)
תקופת הרישיון:  15 שנים
על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
לעסק זה פורסם  מפרט אחיד 4.7א

מאמרים:
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
מהו “קיוסק” – פריט 4.7א
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

קייטנות – פריט 7.8א
קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה

הגדרה בצו:  “הסעדה” (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), משרד הבריאות
תוקף הרישיון: 5 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לשנה בלבד)

מאמרים:
מהי “הסעדה (קייטרינג)- פריטים 4.6ה, 4.2ג
קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

ראה גם- משרד הבריאות הגדרת גבולות גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

קיר טיפוס במתחם פתוח לקהל הרחב- אינו טעון רישיון

יש להבחין בין קיר טיפוס בתשלום במתחם סגור או באולם שיהיה טעון רישיון לפי פריט 7.10א. לבין קיר טיפוס במתחם פתוח כגון גינות שעשועים שאינו טעון רישיון.

 

קנביס רפואי- מעבדה לייצורו- אינו טעון רישיון

על פי החלטת הוועדה הבין משרדית מעבדה לייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
עם זאת יש לשים לב כי הובלת הקנביס טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.3א, ומכירתו תותר רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1 לצו.
למאמר המלא-מעבדת ייצור קנביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

קניון –  פריט 6.8

הגדרה בצו– “קניון”- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות.
ניהול קניון: 6.8א
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.8
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ל 31.12.18- תוקף הרישיון היה לשנה בלבד- לפי תקנות רישוי עסקים 2000 שהיו בתוקף עד לאותו מועד)
עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ”ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.

מאמרים:

הנחיות כיבוי אש לקניונים- הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
רוכלות – פריט 6.9

הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים-  “רוכלות”- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת-.
כיבוי אש- אישור בתצהיר.
תוקף הרישיון: 5 שנים
פירסום מפרט אחיד-
מפרט אחיד פריט 6.9א – רוכלות מזון
מפרט אחיד פריט 6.9ב – רוכלות לפי פריט אחר הטעון רישוי
מפרט אחיד פריט 6.9ג – רוכלות אחרת

חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968

מאמרים :
רישיון רוכלות למוצרי דיסקית, להנהלת מרכז מסחרי, ולא לרוכל
סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה
רוכלות- ניהול העסק ב”במבנה יביל”
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון יולי 2019
רישיון רוכלות לאירועים
מרפאה וטרינרית ניידת
עגלות מזון
מכירת דלק ממשאית תדלוק

 

שוק סיטונאי- מכירת פירות וירקות

מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי תידרש לרישוי על פי פריט מרכול- 4.7ב.
ראה:
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי- פריט 4.7ב

תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

גורמים מאשרים: הנדסה, איכות הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.

תקופת הרישיון: 15 שנים

מפרט אחיד מאושר מפרט אחיד 8.4ב:

מאמרים-

מהי “תחנה מרכזית” – פריט 8.4ב
מה בין “תחנה מרכזית” ל “מסוף תחבורה ציבורית” – פריט 8.4ב

תחנת כוח – פריט 2.4

הגדרה בצו: תחנת כוח

גורמים מאשרים: איכות הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש, תכנון ובניה.
ביום 8.8.19 פורסמו דרישות המשטרה באינטרנט-  דרישות המשטרה לתחנת כוח

תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

מאמרים:
האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

תחרויות רכיבה

תחרות רכיבה תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.7ה או 7.7ט. פריט הרישוי יקבע לפי עובדות המקרה הספציפי.

תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד איכות הסביבה- לידיעה, משרד העבודה- לידיעה

תקופת הרישיון: 10 שנים
לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.

מפרט אחיד- מפרט אחיד 10.9

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9