סוגי עסקים לפי א-ב

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים בסדר אלפביתי, הן הכינויים הנפוצים בשפה העברית והן שמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
כן ניתן למצא בעמוד זה מידע לגבי עסקים אשר אינם טעונים רישיון עסק.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים
אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משטרה (לידיעה)
תקופת הרישיון – 15 שנים (על פי התקנות מ 2000, נכון לדצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12
תיקון הגדרת “עסק של אביזרי מין” כך שלא יכלול הצצה על מעשה מיני- הצעת חוק פרטית

 

אולם אירועים – פריט 7.9
  • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:

הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

אטליז – פריט 4.7ג
  • הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
בית אבות – פריט 7.1ג
בית מלון – פריט 7.1א
  • הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ’), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
מאמרים-
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

בית קפה – פריט 4.2א
  • הגדרה בצו: בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. לפריט זה קיים מפרט אחיד.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים
  • מאמרים:
בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו- בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.

גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.

תקופת רישיון- 3 שנים

מאמרים
עריכת “אירוע” בבריכת שחיה
דרישות משטרה לבריכות שחיה- פריט 7.4א
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

ג’קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג’קוזי)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
  • הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • מאמרים:
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות
  • תקופת הרישיון: 10 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:
הדברה – 3.3א

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

הובלת מזון – פריט 4.6ד
הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

הסעת נוסעים – פריט 8.4א
חדר בריחה – אינו טעון רישיון

ul class=”speclist”>

 • מאמרים:
 • חומרים מסוכנים- פריט 10.10

  הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

  מאמרים:
  מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

  חנות נוחות

  “חנות נוחות” הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
  כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
  עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
  הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

  למאמר המלא-  “חנות נוחות”

  יחידות אירוח – 7.1ב
  ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
   • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ”ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו)
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
   • תקופת רישיון: 10 שנים ( על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
   • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ”א – 1960
   • מאמרים:
  יריד מזון-  פריט 7.7י
  כתובות קעקע – פריט 1.4ג
   • הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות
   • תקופת הרישיון: 5 שנים (על פי התקנות מ 2000, המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2017 תוקף הרישיון ינתן ל 3 שנים)
   • מאמרים:
  מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
  מירוצי מכוניות

  מחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס”ו- 2005 עולה כי מירוצי מכוניות הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי טעונים רישיון עסק.
  מאחר וטרם נקבע פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, נראה כי רישיון עסק למסלול מירוצים קבוע ינתן על פי פריט 7.7.ד (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הינו מעל 500 ) או פריט 7.7.יא (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500)- והכל לפי העניין.
  לגבי מסלול מירוצים ארעי- פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- אירועים תחת כיפת השמים.

  למאמר המלא ראה- רישוי מירוצי מוכניות

  מכון כושר – פריט 7.5
  מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
   • הגדרה בצו: משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה.
   • תקופת הרישיון: 1 שנה
   • יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
   • מאמרים:
  לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- “חנות נוחות”
  מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7

  הגדרה בצו- פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

  גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש ( עד 1500 מ”ר- תצהיר)

  תקופת הרישיון- 15 שנה. ( על פי התקנות משנת 2000, נכון לפברואר 18, תוקף הרישיון יהיה לצמיתות).

  מאמרים-
  מכירת צמחים- פריט 6.7

  מסיבה קהילתית- אינו טעון רישיון עסק
  מסעדה – פריט 4.2א
  מעגנה – פריט 8.8ג
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
   • תקופת הרישיון: 15 שנים (לפי התקנות משנת 2000 הנמצאות בתוקף נכון ל דצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
   • מאמרים:
  מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
  משחקים – פריט 7.6
  מתקני שעשועים – פריט 7.10א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר),
   • תקופת הרישיון: 3 שנים ( לפי הוראות התקנות משנת 2000 הנמצאות בתוקף נכון לדצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
   • מאמרים:

  תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
  מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
  האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק

  פילאטיס – כולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון
  קיוסק – פריט 4.7א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות (לידיעה)
   • תקופת הרישיון:  15 שנים (על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף ב דצמבר 2017- תוקף הרישיון יהיה לצמיתות)
   • מאמרים:
  קייטנות – פריט 7.8א
  קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
  קנביס רפואי- מעבדה לייצורו- אינו טעון רישיון

  על פי החלטת הוועדה הבין משרדית מעבדה לייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
  למאמר המלא-מעבדת ייצור קנביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

  קניון –  פריט 6.8

  הגדרה בצו- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות.

   • ניהול קניון: 6.8א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
   • תקופת הרישיון: 3 שנים (נכון לדצמבר 2017-נמאחר ולא מדובר בפריט חדש ואין לפריט זה מפרט אחיד- תוקף הרישיון יהיה לשנה בלבד- לפי תקנות רישוי עסקים 2000)
    עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ”ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
   • מאמרים:

  הנחיות כיבוי אש לקניונים-
  הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
  ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

  קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
  רוכלות – פריט 6.9
    • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
    • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת- בכולן יש ליידע את כיבוי האש.
    • תוקף הרישיון: 1 שנה
    • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968
   • מאמרים :
  תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

  גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד איכות הסביבה- לידיעה, משרד העבודה- לידיעה

  תקופת הרישיון: 10 שנים (לפי הוראות התקנות משנת 2000, הנמצאות בתוקף נכון לדצמבר 2017– תוקף הרישיון יהיה לצמיתות).

  מאמרים:
  ייצור תכשיטים ופריט 10.9