סוגי עסקים לפי א-ב

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. בעמוד זה ניתן למצא מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך על פי שמות העסקים בסדר אלפביתי, הן הכינויים הנפוצים בשפה העברית והן שמות העסקים כפי שהם רשומים בצו רישוי עסקים.
כן ניתן למצא בעמוד זה מידע לגבי עסקים אשר אינם טעונים רישיון עסק.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.

רשימת העסקים
אולם אירועים – פריט 7.9
  • הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות
   לדרישות המשטרה ראה- דרישות המשטרה לאולם אירועים
  • תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף רישיון על פי פריט זה ניתן ל 3 שנים בלבד)
  • מאמרים:

הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

אטליז – פריט 4.7ג
  • הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד החקלאות, משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: שנה
  • מאמרים:
אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
    • הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
    • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה
     לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה לאירוע ציבורי
     קיימות דרישות של משרד הבריאות לאירועים וירידים- דרישות משרד הבריאות לאירועים וירידים
    • תקופת הרישיון: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) ( עד ליום 31.1.218- תוקף הרישיון היה לשנה)
    • מאמרים:

האם מתחם “דרייב-אין” טעון רישיון עסק
עדכון אגרות כיבוי אש לאירועים- דצמבר 2018
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק
“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול “עסק” של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

בית אבות – פריט 7.1ג
  • הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה ל 3 שנים)
  • מאמרים:
בית חולים וטרינרי- נכלל בפריט 3.2א

בית חולים ווטרינרי יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 3.2א.
ראה: בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

בית מלון – פריט 7.1א
  • הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות
   לדרישות המשטרה ראה- דרישות משטרה- בית מלון
  • תקופת הרישיון: 10 שנים ( עד יום 31.12.18- תוקף הרישיון היה 3 שנים).
  • מאמרים:
בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 200 מ’), משטרה, משרד הבריאות.
תקופת הרישיון- 5 שנים
לעסק זה פורסם מפרטי אחיד- מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים-
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

בית ספר לרכיבה – אינו טעון רישיון

בית ספר לרכיבה היה בעבר טעון רישויון עסק וכיום לא נדרש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו.
יש לשים לב כי השימוש במקרקעין לניהול עסק זה לא ייחשב לשימוש חקלאי כי אם מסחרי.
ראה: 
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה ופעילות עסקית בקרקע חקלאית

בית קפה – פריט 4.2ב ( תיקון 2018)
   • הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט4.8. (סימון באותיות אלכסוניות- תיקון הגדרת הפריט 2018/ אוגוסט 2020). לפריט זה קיים מפרט אחיד.
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום), משרד הבריאות
   • תקופת הרישיון: 10 שנים
   • פורסם מפרט אחיד של המשטרה: מפרט אחיד משטרה, מזון
   • מאמרים:
    ההבדל בין “חנות מפעל” הנלווית לקונדיטוריה לבין “בית קפה”
בית תמחוי

ככלל לא קיים פטור מהוצאת רישיון לעיסוק זה, אך אנו מציעים כי הרשויות יגבשו מדיניות אכיפה מוסדרת בעניין, בשל חשיבותו החברתית.
ראה:חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי

בר אקטיבי – פריט 4.8
  • הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
   הערה: בקשת רישיון לבר אקטיבי תיחשב להגשת בקשה לרישיון לפי פריט 4.8, כאשר הרישיון יידרש למקום בו האלכוהול נצרך.
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
   דרישות המשטרה: מפרט אחיד משטרה
  • תקופת הרישיון: 5 שנים
  • מאמרים:
   “בר אקטיבי” – פריט 4.8
בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 5 שנים (על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לשנה)
  • מאמרים:
בריכת שחיה – פריט 7.4א
ג’קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו- בריכת זרמים (ג’קוזי)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
  • תקופת הרישיון: 3 שנים (על פי התקנות מ 2000 המצויות בתוקף נכון לדצמבר 2000 תוקף הרישיון יהיה לשנה)
  • מאמרים:
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
  • הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות ( אישור וטרינר המשרד)
  • תקופת הרישיון: 10 שנים
  • חקיקה נוספת: יש לעיין בצו רישוי עסקים לגבי עמידה בדרישות תקנות נוספות
  • מאמרים:

האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2

הגדרה בצו– גן חיות, ספארי, פינת חי
נותני אישור-
רק למקום שבו הכניסה בתשלום– משטרה- לידיעה בלבד, משרד החקלאות, משרד הבריאות- לידיעה בלבד, שירותי הכבאות, תכנון ובניה.
מקום שבו הכניסה היא ללא תשלום– משרד החקלאות, תכנון ובניה.
תקופת הרישיון- 10 שנים
מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישיון

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
הובלת מזון – פריט 4.6ד
הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג
 • הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
 • גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר עד 500 מ”ר).
 • תקופת הרישיון– 10 שנים.

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון בלבד אינו טעון רישיון
מכירת מזון מוכן מראש בחנות
משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

הסעת נוסעים – פריט 8.4א
הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב

הגדרה בצו- בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה
נותני אישור- משרד החקלאות, כבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), תכנון ובניה
חקיקה נוספת-  תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ”ט- 1969
תקופת הרישיון- 15 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות)
מאמרים- האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

חדר בריחה – אינו טעון רישיון

ul class=”speclist”>

 • מאמרים:
 • חומרים מסוכנים- פריט 10.10

  הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

  תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.

  מאמרים:
  מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

  חנות חיות מחמד

  חנות חיות מחמד טעונה רישיון עסק
  ראה:האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

  חנות נוחות

  “חנות נוחות” הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
  כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
  עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
  הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

  למאמר המלא-  “חנות נוחות”

  חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – פריט 6.2

  הגדרה בצו- חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות

  גורמים מאשרים- משטרה, כבאות

  תקופת הרישיון- 10 שנים
  יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריט 6.2 לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.

  מאמרים-  חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות- חישוב השטח

  חניון – פריט 8.6ז

  הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי ראו דיירי הבניין בלבד.

  גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
  לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון- 8.6ז

  תקופת הרישיון- 10 שנים

  מאמרים:
  מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

  חניון- פריט 8.6ב

  הגדרה בצו- חניון בתשלום, או חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחת מעל 500 מ”ר למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז. (הסימון באותיות אלכסוניות מבטא את תיקון אוגוסט 2020)

  גורמים מאשרים– הנדסה, משטרה, כבאות
  לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב’

  תקופת הרישיון- 10 שנים

  מאמרים:
  מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6

  טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א

  הגדרה בצו- טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
  גורמים מאשרים- משרד הבריאות (לידיעה בלבד), כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), תכנון ובניה
  תקופת הרישיון-  10 שנים
  מאמרים-
  הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

  יחידות אירוח – 7.1ב
  ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
   • הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן הצומח  שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (ההגדרה הנ”ל ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות בפריט זה יכללו בפריט 4.6ו) (הסימון באותיות אלכסוניות משקף את תיקון אוגוסט 2020)
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ”ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות
   • תקופת רישיון: 10 שנים
   • על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
   • עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 (“התקופה המקוצרת”).
    רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס’ 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
   • חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ”א – 1960
   • מאמרים:
    האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?
  יריד מזון-  פריט 7.7י
   • גורמים מאשרים: כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
    לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
   • תקופת הרישיון:  שנה
   • מאמרים:
  כתובות קעקע – פריט 1.4ג
   • הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות
   • תקופת הרישיון: 5 שנים
    (על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה 3 שנים)
   • מאמרים:
  מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
  מירוצי מכוניות

  מחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס”ו- 2005 עולה כי מירוצי מכוניות הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי טעונים רישיון עסק.
  מאחר וטרם נקבע פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, נראה כי רישיון עסק למסלול מירוצים קבוע ינתן על פי פריט 7.7.ד (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הינו מעל 500 ) או פריט 7.7.יא (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500)- והכל לפי העניין.
  לגבי מסלול מירוצים ארעי- פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- אירועים תחת כיפת השמים.

  למאמר המלא ראה- רישוי מירוצי מוכניות

  מכון כושר – פריט 7.5
  מכירת משקאות אלכוהוליים – פריט 4.8
   • הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש ( תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף)
   • תקופת הרישיון: 5 שנים
   • לפריט זה פורסם  מפרט אחיד לפריט 4.8
   • יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
   • מאמרים:
  לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- “חנות נוחות”
  מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7

  הגדרה בצו- פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

  גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש ( עד 1500 מ”ר- תצהיר)

  תקופת הרישיון- 15 שנה.
  על פי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד לתיקון 2018, שנכנס לתוקף ביום 1.1.19, ניתנו לעסקים לפי פריט זה, רישיונות לצמיתות.
  לכן- לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק לפי פריט זה שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 1.1.19- רישיונו יישאר לצמיתות.

  מאמרים-
  מכירת צמחים- פריט 6.7

  מסיבה קהילתית- אינו טעון רישיון עסק
  מסעדה – פריט 4.2א
  מעגנה – פריט 8.8ג
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה)
    לדרישות המשטרה ראה: דרישות משטרה- מעגנה
   • תקופת הרישיון: 15 שנים
    לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
    לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
   • מאמרים:
  מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
  מרפאה וטרינרית ניידת

  מרפאה וטרינרית ניידת טעונה רישיון עסק לפי פריט 6.9- רוכלות, שכן היא מציעה שירותים במרחב הציבורי.
  לשם מתן רישיון נדרש אישור רשות הרישוי בלבד.

  משחקים – פריט 7.6
  מתקני נינג’ה

  מתקני נינג’ה יהיו טעונים רישוי לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים.
  במידה ומצויים במתחם סגור, בשטח העולה על 800 מ”ר, ויש בהם מתקני כושר (כגון מתקני הרמת משקולות)- יהיו טעונים רישוי גם לפי פריט 7.5- חדר כושר.
  ראה: רישוי עסק של מתקני נינג’ה

  מתקני שעשועים – פריט 7.10א

   

  עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

  הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
  גורמים מאשרים- תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משטרה (לידיעה)
  דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.12
  תקופת הרישיון – 15 שנים
  על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
  לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
  מאמרים
  עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

   

  פילאטיס – כולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון
  קיוסק – פריט 4.7א
    • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 300 מ”ר), משרד הבריאות (לידיעה)
    • תקופת הרישיון:  15 שנים
    • על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
     עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
     עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
    • לעסק זה פורסם  מפרט אחיד לקיוסק
   • נכון ליום10.8.19- לא פורסם הנספח למפרט משרד הבריאות. יש לברר תוקף הפרסום
   • מאמרים:

  מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

  קייטנות – פריט 7.8א
  קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
  קנביס רפואי- מעבדה לייצורו- אינו טעון רישיון

  על פי החלטת הוועדה הבין משרדית מעבדה לייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
  עם זאת יש לשים לב כי הובלת הקנביס טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.3א, ומכירתו תותר רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1 לצו.
  למאמר המלא-מעבדת ייצור קנביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

  קניון –  פריט 6.8

  הגדרה בצו- “קניון”- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות.

   • ניהול קניון: 6.8א
   • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות
    דרישות המשטרה- דרישות המשטרה פריט 6.8
   • תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ל 31.12.18- תוקף הרישיון היה לשנה בלבד- לפי תקנות רישוי עסקים 2000 שהיו בתוקף עד לאותו מועד)
    עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו- כנ”ל למעט יידוע משרד העבודה והרווחה.
   • מאמרים:

  הנחיות כיבוי אש לקניונים-
  הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
  ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

  קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
  רוכלות – פריט 6.9
    • הגדרה: סעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים-  “רוכלות”- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.
    • גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (יש ליידע את משרד הבריאות), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת-.
     כיבוי אש- אישור בתצהיר.
    • תוקף הרישיון: 5 שנים
    • פירסום מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 6.9ב’,
     מפרט אחיד לפריט 6.9ג’
    • חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968
  שוק סיטונאי- מכירת פירות וירקות

  מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי תידרש לרישוי על פי פריט מרכול- 4.7ב.
  ראה:
  מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
  מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי- פריט 4.7ב

  תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

  הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

  גורמים מאשרים: הנדסה, איכות הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.

  תקופת הרישיון: 15 שנים

  מפרט אחיד מאושר: מפרט אחיד מאושר- פריט 8.4ב

  מאמרים-

  מהי “תחנה מרכזית” – פריט 8.4ב
  מה בין “תחנה מרכזית” ל “מסוף תחבורה ציבורית” – פריט 8.4ב

  תחנת כוח – פריט 2.4

  הגדרה בצו: תחנת כוח

  גורמים מאשרים: איכות הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש, תכנון ובניה.
  ביום 8.8.19 פורסמו דרישות המשטרה באינטרנט-  דרישות המשטרה לתחנת כוח

  תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

  מאמרים:
  האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

  תחרויות רכיבה

  תחרות רכיבה תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.7ה או 7.7ט. פריט הרישוי יקבע לפי עובדות המקרה הספציפי.

  תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

  גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משרד איכות הסביבה- לידיעה, משרד העבודה- לידיעה

  תקופת הרישיון: 10 שנים
  לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
  לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.

  מאמרים:
  ייצור תכשיטים ופריט 10.9