סוגי עסקים
רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק הינה רשימה סגורה ואינה כוללת את כל העסקים הקיימים. עמוד זה כולל מידע הנוגע לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע ערוך הן על פי שמות העסקים בסדר אלפביתי והן על פי סדר מספרי של פריטי הרישוי.
העמוד אינו כולל את כל פריטי הרישוי הקיימים אלא רק את אלו שפורסמו לגביהם מאמרים באתר.

רשימת העסקים לפי א-ב

אולם אירועים – פריט 7.9

הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה 
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, רישיון עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון
: 15 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9
עריכת אירועים בבית כנסת
עריכת אירועים במסעדה
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד

אחסון גז – פריט 2.1ב

הגדרה בצו: אחסון גז למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) תשמ"ט- 1989.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), משטרה, עבודה, כיבוי אש (תצהיר למחסן עזר לא מקורה)
דרישת רישוי לפי חיקוק אחרחוק משק הגז הטבעיחוק הגז ,
נגישות: לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיוגשו עם הבקשה: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוירגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים

מאמרים: 
אחסון גז (גפ"מ) – מה טעון ומה אינו טעון רישיון עסק

אחסון דלק – פריט 2.2ד

הגדרה בצו: אחסון בכמויות המפורטות בתקנות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תשל"ז- 1976
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש
דרישת רישוי לפי חיקוק אחר: אין
נגישות: אין
תוכניות שיוגשו עם הבקשה: תרשים סיסבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי: רגיל
תקופת רישיון: 10 שנים 
מאמרים:
אחסון דלק לצורך תיפעול עסק אחר

אטליז – פריט 4.7ג

הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (לא נדרש אישור לשטח של עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר, – תצהיר)),  משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ליום 13.6.22 היה שנה)
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד 4.7ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון – צ'ק ליסט אישי 4.7ג

מאמרים:
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

חדר הקפאה המצוי באטליז אינו נדרש לרישוי נפרד

אירוח בקפסולות

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית אירוח בקפסולות יהיה טעון רישוי לפי פריט 7.1א.

אירוע המוני/ אירוע תחת כיפת השמים – פריט 7.7ה

הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה.
קיימות דרישות של משרד הבריאות לאירועים וירידים- דרישות משרד הבריאות לאירועים וירידים
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-
נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון
: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) .
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
אירועי איד אל פיטר בעכו – אינם טעונים רישיון עסק
אירוע המנוהל על ידי גורם אחר מזה שעל שמו יש רישיון יהיה טעון הוצאת רישיון ספציפי נוסף
כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק
האם מתחם "דרייב-אין" טעון רישיון עסק
מהו ההבדל בין "אירוע ציבורי" שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו "עינוג ציבורי"- סעיף 3(ב) לחוק
"עינוג ציבורי"- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול "עסק" של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

בית אבות – פריט 7.1ג

הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מה ההבדל בין "בית אבות" (םריט 7.1 ג) לבין "דיור מוגן"
מהו "גיל הפרישה" – פריט 7.1ג

בית דפוס דיגיטלי – אינו טעון רישיון

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- בית דפוס דיטלי אינו טעון רישיון עסק
ראה:  בית דפוס דיגטלי אינו טעון רישיון עסק

בית חולים וטרינרי- נכלל בפריט 3.2א

בית חולים ווטרינרי יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 3.2א.
ראה: בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

בית מלון – פריט 7.1א

הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 10 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.1א

מאמרים:
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב – פריט 7.1א
"בית מלון" או "בית בושת" ?
רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת
אירוח בקפסולות
אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי  עד 200 מ'), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- יוגש תצהיר,
100-200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות,
מעל 200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מסלול רישוי מקוצר- מזורז ב
תקופת הרישיון– 5 שנים
 פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים
דרישות המשטרה לא יחולו על בית מרקחת שאינו עוסק בתחום הקנאביס הרפואי
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

בית ספר לרכיבה – אינו טעון רישיון

בית ספר לרכיבה היה בעבר טעון רישויון עסק וכיום לא נדרש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו.
יש לשים לב כי השימוש במקרקעין לניהול עסק זה לא ייחשב לשימוש חקלאי כי אם מסחרי.
ראה: 
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה ופעילות עסקית בקרקע חקלאית

בית קפה – פריט 4.2ב

הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום (תיקון 2022)), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגשיות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-
למסלול מזורז ב'– מפה מצבית ותוכנית עסק
למסלול מזורז א'– תוכנית עסק
מסלול רישוי- 
מזורז א– מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף
מזורז ב – כל מקום שאינו במסלול מזורז א'
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 4.2ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2ב

מאמרים:
אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022
ההבדל בין "חנות מפעל" הנלווית לקונדיטוריה לבין "בית קפה"
עגלות מזון
מכירת משקאות אלכוהוליים במסגרת "טייק אווי" במסעדות ובתי קפה

עסק של מרכול ובית קפה יוכל לפעול, על פי חוקי עזר, בשבתות וחגים

בית תמחוי

ככלל לא קיים פטור מהוצאת רישיון לעיסוק זה, אך אנו מציעים כי הרשויות יגבשו מדיניות אכיפה מוסדרת בעניין, בשל חשיבותו החברתית.
ראה:חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי

בר

בר הוא אחר מסוגי העסקים המגישים משקאות לצריכה במקום העסק והטעונים רישיון עסק לפי פריט 4.8 לצו רישוי עסקים- "משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה".

ראה: מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו– בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש ( למעט בריכה שמתקיימים בה כל אלה:
(1) בריכה פתוחה עם או בלי קירוי עונתי;
(2) בריכה בלא סאונה;
(3) השטח המצטבר של כל מבני המינהלה, הקופה והשמירה בבריכה
אינו עולה על 20 מ"ר;
(4) שטח הקיוסק בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר;
(5) שטח המחסן בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר) , משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת רישיון– 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.4א

ראה  גם: תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד- 2004

מאמרים
האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?
האם בריכות שחיה טבעיות טעונות רישיון עסק?
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

 

ג'קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו– בריכת זרמים (ג'קוזי)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי- מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד הבקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל).
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א

הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), הגנת הסביבה, משרד החקלאות (לגבי דבורים ובעלי חיים ימיים- אישור וטרינר המשרד).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון– תרשים סיבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל מיום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת (ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד פריט 3.2א

מאמרים:
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק
בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח

הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות (אישור וטרינר המשרד).
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים
מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2

הגדרה בצו– גן חיות, ספארי, פינת חי
נותני אישור
מקום שבו הכניסה בתשלום– משטרה- לידיעה בלבד, משרד החקלאות, משרד הבריאות- לידיעה בלבד, שירותי הכבאות (עד 10,000 מ"ר- תצהיר), תכנון ובניה.
לאיתור דרישות רשות הכבאות
מקום שבו הכניסה היא ללא תשלום– משרד החקלאות, תכנון ובניה.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון– 10 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם.

מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישיון

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
הובלת מזון – פריט 4.6ד

הגדרה בצו: מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משרד הבריאות
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997
פורסם מפרט אחיד: מפרט אחיד 4.6ד

מאמרים:
רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור
רישיון עסק לכל סוגי ההובלה יכלול את כל צי מכוניות העסק

הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג

הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוימזורז ב
תקופת הרישיון– 10 שנים.
פורסם מפרט אחיד–  מפרט אחיד פריט 4.2ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט 4.2ג

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון 
מכירת מזון מוכן מראש בחנות
משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

הסעת נוסעים – פריט 8.4א

הגדרה בצו– הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-  תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 500 מ"ר-  מזורז א; מעל 500 מ"ר-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים
 עד ליום 31.12.18 ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות. על פי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק  שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, תוקף רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתן רישיון ל 15 שנים.
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה- 1985
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק
רישיון לעסק של הסעות נוסעים כאשר, משרד העסק וחניון הרכבים אינם נמצאים באותה עיר

הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים טעונה רישיון עסק- פריט 8.4א

הסרת שיער בלייזר

הסרת שיער בלייזר תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 1.4א.
ראה: הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב

הגדרה בצו– בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה
גורמים מאשרים– משרד החקלאות, כבוי אש (רק לעניין עסק הפועל כולו או חלקו במבנה, תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש

תקופת הרישיון – 15 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות. לפיכך רישיונות שניתנו עד למועד זה ייותרו לצמיתות. רישיונות שינתנו לאחר מועד זה יינתנו לתקופה הקבועה בצו).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מזורז א' – מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר ; היתר-  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

השכרת סירות פדלים וחתירה

השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.8א.
ראה: השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

חדר בריחה – אינו טעון רישיון
חומרים מסוכנים- פריט 10.10

חלקי-
הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות רק לפריט 10.10ג-
עד 1;00 מ"ר- תצהיר
100-3– מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.

לתת פריטים הבאים פורסמו מפרטים אחידים:  מפרט אחיד 10.10א ; מפרט אחיד 10.10ו;

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

חנות חיות מחמד – פריט 3.2ב

חנות חיות מחמד טעונה רישיון עסק לפי פריט 3.2ב ( ראה פירוט ב- הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב )
מאמרים:
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

חנות נוחות

"חנות נוחות" הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

למאמר המלא-  "חנות נוחות"

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות – פריט 6.2

הגדרה בצו חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות
גורמים מאשרים תכנון ובניה, משטרה, כבאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון 10 שנים
לפריט זה ניתן רישיון לצמיתו עד ליום 31.12.18. על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת הרישיון לעסק מסוג זה ל 10 שנים. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש ללתקופה של 10 שנים החל ביום 1.1.19
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 6.2

מאמרים– 
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות- חישוב השטח

חניון – פריט 8.6ז

הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.
גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-  נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב ( כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל).
תקופת הרישיון-
 10 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים: 
מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

חניון- פריט 8.6ב

הגדרה בצו חניון בתשלום, או חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחת מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז. (הסימון באותיות אלכסוניות מבטא את תיקון אוגוסט 2020)
גורמים מאשרים הנדסה, משטרה, כבאות (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב'
תקופת הרישיון 10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 8.6ב

מאמרים:
מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6
אישור הפעלת מגרש חניה פרטי לפי חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

טיפול בפסולת – פריט 5.1 ג

הגדרה בצו: טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית. לעניין זה "טיפול" – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה.

גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר ועד 5,000 מ"ר תחת כיפת השמים), תכנון ובניה.

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיש לצרף לבקשה: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 5 שנים.

מפרט אחיד: פורסם מפרט אחיד פריט 5.1 ג , פטור מפרסום מפרט אחיד למשרד להגנת הסביבה.

מאמריםפריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א

הגדרה בצו– טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
גורמים מאשרים– משרד הבריאות (לידיעה בלבד), כיבוי אש (לא נדרש אישור עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר- תצהיר ), תכנון ובניה.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- לא נדרשות תוכניות.
מסלול רישוי-
עד 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- תצהיר
מעל 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- מזורז א
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 1.4א
מאמרים
הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

טעינה חשמלית של רכבים – אינו טעון רישיון

טעינה חשמלית של רכבים אינה טעונה רישיון עסק.

יחידות אירוח – 7.1ב

הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות.
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 6 יחידות אירוח- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
7 יחידות אירוח ומעלה- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול רישוי רגיל)
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 31.12.18 תקף הרישיון היה ל 5 שנים).

מאמרים:
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1ב
"יחידות אירוח" וצימרים – פריט 7.1ב
מהי "יחידת אירוח" – הגדרות שונות
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
השכרה לטווח קצר תיחשב כשימוש למטרות נופש ולא מגורים

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א

הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (סוג עסק זה, ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות כאן, יכללו בפריט 4.6ו)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית , תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת רישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.6א
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ"א – 1960

מאמרים:
האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?
יכולת ייצור של מזון – פריטים 4.6א, 4.6ו

יריד מזון-  פריט 7.7י

גורמים מאשרים: כיבוי אש (תצהיר לעניין לעניין יריד שאין בו שימוש באש גלויה המתקיים תחת כיפת השמיים בלבד, המיועד ל־500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ"ר), משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
תקופת הרישיון:  5 שנים (עד 13.6.22 היה שנה)

מאמרים:
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

כלי שיט – השכרתם, אחסונם – פריט 8.8 א

הגדרה בצו– כלי שיט – השכרתם, אחסונם.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), כבאות (תצהיר בהתקיים כל אלה:(1) השטח הבנוי של העסק עד 200 מ"ר; (2) אחסון עד גובה 3.7 מ'; (3) אינו מאחסן חומרים מסוכנים)

.
לאיתור דירושת כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל)
תקופת הרישיון– 15 שנים
עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאי  תקנות הנמלים (מעגנות), תשע"א- 2010 ו-  תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג- 1982
מפרט אחיד– לא פורסם

מאמרים
השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

כריה וחציבה (כולל מגרסה ניידת) – פריט 10.2

הגדרה בצו: אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

גורמים מאשרים: הגנ"ס, משרד העבודה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.

חיקוק אחר: לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 10 שנים

מפרט אחיד: טרם פורסם (פטור מפרסום למשרד להגנת הסביבה)

מאמרים: פריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

כתובות קעקע – פריט 1.4ג

הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (לא נדרש אישור עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר- תצהיר), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מסלול רישוי מקוצר- מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד-  מסלול רישוי רגיל)
תקופת הרישיון: 10 שנים

פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

לונה פארק – פריט 7.10ב

נותני אישור: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר לעניין לונה פארק שאין בו שימוש באש גלויה, המתקיים תחת כיפת השמיים, המיועד ל–500 איש לכל היותר וששטחו  אינו עולה על 1,000 מ"ר), משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים

מגרסה ניידת

כאשר המגרסה הניידת עוסקת בטיפול בפסולת בניין יונפק רייושן לפי פריט 5.1ג.
כאשר המגרסה פועלת במסגרת עסק של חציבה, כרייה, עיבוד או גריסה של אבנים יוצא רישיון לפי פריט 10.2

ראה:
טיפול בפסולת – פריט 5.1 ג
כריה וחציבה (כולל מגרסה ניידת) – פריט 10.2

מחנה נוער – פריט 7.8ב'

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש,  משרד הבריאות, משטרה (לידיעה בלבד).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי-  רגיל
תקופת הרשיון: שנה
מפרט אחיד- לא פורסם
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1991

מאמרים:
לא ניתן לתת רישיון ל"מחנה נוער" (פריט 7.8ב') למקום הפועל בכל ימות השנה
אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

מירוץ מרתון – אינו טעון רישיון
מירוצי מכוניות

מחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו- 2005 עולה כי מירוצי מכוניות הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי טעונים רישיון עסק.
מאחר וטרם נקבע פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, נראה כי רישיון עסק למסלול מירוצים קבוע ינתן על פי פריט 7.7.ד (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הינו מעל 500 ) או פריט 7.7.יא (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500)- והכל לפי העניין.
לגבי מסלול מירוצים ארעי- פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- אירועים תחת כיפת השמים.

למאמר המלא ראה- רישוי מירוצי מוכניות

מכון כושר – פריט 7.5

הגדרה בצו: מכון כושר ששטחו מעל 800 מ"ר ולמעט:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (ת' למכון כושר שאינו כולל סאונה).
נגישות- נדשרת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון – תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   תצהיר למכון כושר שאינו כולל סאונה; מזורז ב מכון כושר אחר
תקופת הרישיון: 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 ניתן לעסק רישיון על פי פריט זה לצמיתות.
כיום- עסק שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- יישאר תוקף הרישיון לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנה.
פורסם מפרט אחיד–   מפרט אחיד פריט 7.5
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד- 1994

מאמרים:
מהו "מכון כושר" – סעיף 2ד(ג) לחוק , פריט 7.5
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
רישוי עסק של מתקני נינג'ה
ביטול סעיף 2ד לחוק הדן במכוני הכושר

מכירת מזון לבעלי חיים – פריט 3.5 ב

הגדרה בצו: מזון לבעלי חיים, אחסונו, הוטבלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ"ר.
גורמים מאשרים: משרד החקלאות, כיבוי אש ( תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר),
נגישות: לעניין מכירתו בלבד- תצהיר עד 100 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות לשירות – 100-300 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס- מעל 300 מ"ר.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון: לבקשה לרישיון יש לצרף תוכנית עסק.
מסלול רישוי: מזורז א'
תקופת הרישיון: 15 שנים
מפרט אחיד: מפרט אחיד – פריט 3.5ב
מאמרים:  מכירת מזון לבעלי חיים במקום שזה אינו עיקר עיסוקו – פריט 3.5ב

מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש (תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף).
נגישות- 
עש 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 4.8
יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון עסק- צ'ק ליסט אישי 4.8

מאמרים:
טעימות ביקב או בחנות המוכרת משקאות משכרים שלא לצריכה במקום אינן טעונות רישוי לפי 4.8
למי מותר למכור אלכוהול לאחר 23:00
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
"בר אקטיבי" – פריט 4.8
עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום
איסור מכירת אלכוהול לקטינים – חובת בדיקת תעודת זהות

לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- "חנות נוחות"
 רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

מכירת פרחים וצמחים- לא נדרש רישיון

לעיסוק זה נדרש רישיון עד ליום 29.11.2021 לפי פריט 6.7.
פריט רישוי זה נמחק.

מסיבה קהילתית- אינו טעון רישיון עסק
מסעדה – פריט 4.2א

הגדרה בצו:  מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכריםלצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 .
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה (לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום) (תיקון 2022), משרד הבריאות.
נגישות
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד- פריט 4.2א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2א

מאמרים:
אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
עריכת אירועים במסעדה
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי
מכירת משקאות אלכוהוליים במסגרת "טייק אווי" במסעדות ובתי קפה

מעגנה – פריט 8.8ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מעגנה – פריט 8.8ג

מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד

הגדרה בצו: מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול לרבות טיפול במזון).
גורמים מאשרים:   תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (ללא טיפול במזון- לידיעה בלבד).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה מגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- 
 4.7ב– עד 300 מ"ר- תוכנית עסק; מעל 300 מ"ר- מפה מצבית ותוכנית עסק.
4.7ד – מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
4.7ב – עד 300 מ"ר- תצהיר ; מעל 300 מ"ר-  מזורז ב
4.7ד–   מזורז ב
תקופת רישיון: 4.7ב –  15 שנים, 4.7ד –  10 שנים.
פריט 4.7.ב- עד ליום 31.12.18 ניתנו לסוג עסק זה רישיונות לצמיתות. על  פי תיקון 34 לחוק, עסק שניתן לו עד 31.12.18 רישיון לצמיתות לפי פריט 4.7ב- הרישיון יישאר לצמיתות)
ראה גם- הנחיות משרד הבריאות בנושא " תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2011

פורסם מפרט אחיד-   מפרט אחיד 4.7ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי למרכול

מאמרים:
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חיתוך מזון במעדניה או במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים
עסק של מרכול ובית קפה יוכל לפעול, על פי חוקי עזר, בשבתות וחגים

 

מרפאה וטרינרית ניידת

מרפאה וטרינרית ניידת טעונה רישיון עסק לפי פריט 6.9- רוכלות, שכן היא מציעה שירותים במרחב הציבורי.
לשם מתן רישיון נדרש אישור רשות הרישוי בלבד.

משחקים – פריט 7.6

הגדרה בצו: משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה- מקום לעריכתם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר תחת כיפת השמים), משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד 13.6.22 היה 3 שנים)
* על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- ניהול משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט  טעון רישיון עסק.

מאמרים:
ההבדל בין "משחקים" ל"מתקני שעשועים"
מהם "משחקים"- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)
תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים
רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

משלוחי מזון

עסק של משלוחי מזון יהיה טעון רישיון לפי פריט 4.2ג.
ראה – הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג

מתקני נינג'ה

מתקני נינג'ה יהיו טעונים רישוי לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים.
במידה ומצויים במתחם סגור, בשטח העולה על 800 מ"ר, ויש בהם מתקני כושר (כגון מתקני הרמת משקולות)- יהיו טעונים רישוי גם לפי פריט 7.5- חדר כושר.
ראה: רישוי עסק של מתקני נינג'ה

מתקני שעשועים – פריט 7.10א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
רישוי עסק של מתקני נינג'ה
רכבת חשמלית ננסית- רכבת שעשועים – פריט 7.10א
ההבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"
תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
קיר טיפוס

 

עגלות מזון

עגלות מזון הפועלות בתוך מרכזים מסחריים ידרשו לרישיון לפי פריט 4.2 ב'
עגלות מזון שפועלות ממקום שאינו מבנה של קבע ( כגון רכב או מבנה יביל)- יידרשו לרישיון רוכלות
ראה: עגלות מזון

עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר), משטרה (לידיעה).
איתור דרישות כבאות
איתור דרישות משטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל)
תקופת הרישיון – 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

 

פאב

פאב הוא אחר מסוגי העסקים המגישים משקאות לצריכה במקום העסק והטעונים רישיון עסק לפי פריט 4.8 לצו רישוי עסקים- "משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה".

ראה: מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום

פילאטיס – כולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון
קיוסק – פריט 4.7א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (עד לשטח של 300 מ"ר לא נדרש אישור. מעל 300 מ"ר – אישור רגיל), משרד הבריאות (לידיעה).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד ורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 300 מ"ר- מסלול  תצהיר ; מעל 300 מ"א- מזורז א .
תקופת הרישיון:  15 שנים
על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.7א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי- 4.7א

מאמרים:
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
מהו "קיוסק" – פריט 4.7א
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

קייטנות – פריט 7.8א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר בהתקיים כל אלה:

(1) לעסק הנמצא תחת כיפת השמיים –
(א) בלא שימוש באש גלויה;
(ב) העסק אינו מוקף משני צידיו או יותר ביער או בחורש;
(ג) העסק נמצא במרחק העולה על 26 מטרים מיער או מחורש;

(2) לעסק הנמצא במבנה –
(א) ניתן לו אישור בטיחות כמשמעותו בסעיף 48 לחוק הרשות
הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012
(ב) אין חריגה מן התפוסה המותרת של המבנה בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970), משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 1 שנה
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1991
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.8א

מאמרים:
פטור מחובת רישוי לקייטנות המופעלות על ידי צהרונים הפועלים במהלך השנה
קייטנות בקיבוצים- פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק
רישוי קייטנות- פריט 7.8א ובקשת פטור
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה

הגדרה בצו:  "הסעדה" (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), משרד הבריאות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תוקף הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 13.6.22 היה 5 )
מפרט אחיד- לא פורסם מפרט אחיד.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי 4.6ה

מאמרים:
מהי "הסעדה (קייטרינג)- פריטים 4.6ה, 4.2ג
קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

ראה גם- משרד הבריאות הגדרת גבולות גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

קיר טיפוס במתחם פתוח לקהל הרחב- אינו טעון רישיון

יש להבחין בין קיר טיפוס בתשלום במתחם סגור או באולם שיהיה טעון רישיון לפי פריט 7.10א. לבין קיר טיפוס במתחם פתוח כגון גינות שעשועים שאינו טעון רישיון.

 

קנביס רפואי- מעבדה לייצורו- אינו טעון רישיון

על פי החלטת הוועדה הבין משרדית מעבדה לייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
עם זאת יש לשים לב כי הובלת הקנביס טעונה רישיון עסק לפי פריט 8.3א, ומכירתו תותר רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1 לצו.
למאמר המלא-מעבדת ייצור קנביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

קניון –  פריט 6.8א

הגדרה בצו– ניהול קניון.
"קניון"- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות.
לדרישות רשות הכבאות- אתר רשות הכבאות וההצלה – איתור דרישות לרישוי עסקים
לדרישות משטרת ישראל– משטרת ישראל רישוי עסקים- פרק מסחר ושונות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–   רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ל 13.6.22- תוקף הרישיון היה ל 5 שנים)
*כל עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו יידרש להוציא רישיון עסק.
פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:הנחיות כיבוי אש לקניונים- הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין "קניון" ל"מרכז מסחרי"

קעקועי חינה – אינו טעון רישיון
רוכלות – פריטים 6.9א-ג

הגדרה: "רוכלות"- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע (סעיף 2א(ה) לחוק)..
גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (משרד הבריאות לידיעה), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת.
כיבוי אש- אישור בתצהיר.
נגישות- תצהיר
מסלול רישוי-
רוכלות מזוןמזורז ב
רוכלות לפי פריט אחר בצו מזורז א
רוכלות אחרת–  תצהיר
תקופת הרישיון: 5 שנים
פורסם מפרט אחיד-
מפרט אחיד פריט 6.9א – רוכלות מזון
מפרט אחיד פריט 6.9ב – רוכלות לפי פריט אחר הטעון רישוי
מפרט אחיד פריט 6.9ג – רוכלות אחרת
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון לרוכלות מזון-
 צ'ק ליסט רוכלות מזון

חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים  ו  לחוק רישוי עסקים.

מאמרים :
רוכלות מזון בשטח חקלאי
רישיון רוכלות למוצרי דיסקית, להנהלת מרכז מסחרי, ולא לרוכל
סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה
רוכלות- ניהול העסק ב"במבנה יביל"
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון יולי 2019
רישיון רוכלות לאירועים
מרפאה וטרינרית ניידת
עגלות מזון
מכירת דלק ממשאית תדלוק
קעקועי חינה ברחוב

 

שוק סיטונאי- מכירת פירות וירקות

מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי תידרש לרישוי על פי פריט מרכול- 4.7ב.
ראה:
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי- פריט 4.7ב

תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
גורמים מאשרים: הנדסה, הגנת הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 8.4ב:

מאמרים-

מהי "תחנה מרכזית" – פריט 8.4ב
מה בין "תחנה מרכזית" ל "מסוף תחבורה ציבורית" – פריט 8.4ב

תחנת כוח – פריט 2.4

הגדרה בצו: תחנת כוח
גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש
איתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

מאמרים:
האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

תחרויות רכיבה

תחרות רכיבה תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.7ה או 7.7ט. פריט הרישוי יקבע לפי עובדות המקרה הספציפי.

תמרוקים אחסונם – פריט 1.2 ב

הגדרה בצו– אחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר– שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום
גורמים מאשרים– בריאות, כיבוי אש, תכנון ובניה.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון-  מפה מצבית,תוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
רגיל
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- לא
מאמרים– ייצור ואחסון תמרוקים – פריטים 1.2א ו- 1.2ב

תמרוקים יצורם – פריט 1.2 א

הגדרה בצו– ייצור תמרוקים
גורמים מאשרים– הגנת הסביבה, עבודה [+], משרד הבריאות, כיבוי אש (תצהיר לשטח בנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית,תוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
רגיל
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- לא
מאמרים– ייצור ואחסון תמרוקים – פריטים 1.2א ו- 1.2ב

תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה- (לידיעה).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון – תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.
מפרט אחיד- מפרט אחיד 10.9

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9

רשימת העסקים לפי פריט

בית מרקחת – פריט 1.1

הגדרה בצו –  בית מרקחת כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים.
גורמים מאשרים – תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי  עד 200 מ'), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- יוגש תצהיר,
100-200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות,
מעל 200 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מסלול רישוי מקוצר- מזורז ב
תקופת הרישיון– 5 שנים
 פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד לבית מרקחת
מאמרים
דרישות המשטרה לא יחולו על בית מרקחת שאינו עוסק בתחום הקנאביס הרפואי
מכירת מוצרים שאינם תרופות בבית מרקחת

תמרוקים יצורם – פריט 1.2 א

הגדרה בצו– ייצור תמרוקים
גורמים מאשרים– הגנת הסביבה, עבודה [+], משרד הבריאות, כיבוי אש (תצהיר לשטח בנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית,תוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
רגיל
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- לא
מאמרים– ייצור ואחסון תמרוקים – פריטים 1.2א ו- 1.2ב

תמרוקים אחסונם – פריט 1.2 ב

הגדרה בצו– אחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר– שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום
גורמים מאשרים– בריאות, כיבוי אש, תכנון ובניה.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון-  מפה מצבית,תוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
רגיל
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- לא
מאמרים– ייצור ואחסון תמרוקים – פריטים 1.2א ו- 1.2ב

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א

הגדרה בצו– טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
גורמים מאשרים– משרד הבריאות (לידיעה בלבד), כיבוי אש (לא נדרש אישור עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר- תצהיר ), תכנון ובניה.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון- לא נדרשות תוכניות.
מסלול רישוי-
עד 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- תצהיר
מעל 300 מ"ר-  מסלול רישוי מקוצר- מזורז א
תקופת הרישיון–  10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד לפריט 1.4א
מאמרים
הסרת שיער בליזר – פריט 1.4א

כתובות קעקע – פריט 1.4ג

הגדרה בצו: כתובות קעקע, מקום לעשייתן
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (לא נדרש אישור עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר- תצהיר), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 150 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מסלול רישוי מקוצר- מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד-  מסלול רישוי רגיל)
תקופת הרישיון: 10 שנים

פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

אחסון גז – פריט 2.1ב

הגדרה בצו: אחסון גז למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) תשמ"ט- 1989.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), משטרה, עבודה, כיבוי אש (תצהיר למחסן עזר לא מקורה)
דרישת רישוי לפי חיקוק אחרחוק משק הגז הטבעיחוק הגז ,
נגישות: לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיוגשו עם הבקשה: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוירגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים

מאמרים: 
אחסון גז (גפ"מ) – מה טעון ומה אינו טעון רישיון עסק

אחסון דלק – פריט 2.2ד

הגדרה בצו: אחסון בכמויות המפורטות בתקנות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) תשל"ז- 1976
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש
דרישת רישוי לפי חיקוק אחר: אין
נגישות: אין
תוכניות שיוגשו עם הבקשה: תרשים סיסבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי: רגיל
תקופת רישיון: 10 שנים 
מאמרים:
אחסון דלק לצורך תיפעול עסק אחר

תחנת כוח – פריט 2.4

הגדרה בצו: תחנת כוח
גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש
איתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 31.12.1 רישיון לפי פריט זה ניתן לצמיתות, לכן כל עסק שקיבל רישיון לפי פריט זה לפני 31.12.18 רישיונו יוותר לצמיתות)

מאמרים:
האם ייצור חשמל במתקן פוטו-וולטאי טעון רישיון עסק

גידול בעלי חיים – פריט 3.2א

הגדרה בצו: בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), הגנת הסביבה, משרד החקלאות (לגבי דבורים ובעלי חיים ימיים- אישור וטרינר המשרד).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון– תרשים סיבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל מיום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת (ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד פריט 3.2א

מאמרים:
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק
בית חולים וטרינרי יהיה טעון רישיון עסק

הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב

הגדרה בצו– בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה
גורמים מאשרים– משרד החקלאות, כבוי אש (רק לעניין עסק הפועל כולו או חלקו במבנה, תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.
איתור דרישות כיבוי אש

תקופת הרישיון – 15 שנים ( עד ליום 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות. לפיכך רישיונות שניתנו עד למועד זה ייותרו לצמיתות. רישיונות שינתנו לאחר מועד זה יינתנו לתקופה הקבועה בצו).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- מזורז א' – מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר ; היתר-  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח

הגדרה בצו: עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), איכות הסביבה, משרד החקלאות (אישור וטרינר המשרד).
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיוגשו עם הגשת הבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים
מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי
האם חנות לחיות מחמד טעונה רישיון עסק

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
מכירת מזון לבעלי חיים – פריט 3.5 ב

הגדרה בצו: מזון לבעלי חיים, אחסונו, הוטבלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ"ר.
גורמים מאשרים: משרד החקלאות, כיבוי אש ( תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר),
נגישות: לעניין מכירתו בלבד- תצהיר עד 100 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות לשירות – 100-300 מ"ר, חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס- מעל 300 מ"ר.
תוכניות שיוגשו עם הבקשה לרישיון: לבקשה לרישיון יש לצרף תוכנית עסק.
מסלול רישוי: מזורז א'
תקופת הרישיון: 15 שנים
מפרט אחיד: מפרט אחיד – פריט 3.5ב
מאמרים:  מכירת מזון לבעלי חיים במקום שזה אינו עיקר עיסוקו – פריט 3.5ב

מסעדה – פריט 4.2א

הגדרה בצו:  מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכריםלצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 .
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה (לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום) (תיקון 2022), משרד הבריאות.
נגישות
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד- פריט 4.2א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2א

מאמרים:
אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
עריכת אירועים במסעדה
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
חלוקת מזון לנזקקים ובתי תמחוי
מכירת משקאות אלכוהוליים במסגרת "טייק אווי" במסעדות ובתי קפה

בית קפה – פריט 4.2ב

הגדרה בצו: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף), משטרה ( לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום (תיקון 2022)), משרד הבריאות.
נגישות-
עד 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגשיות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-
למסלול מזורז ב'– מפה מצבית ותוכנית עסק
למסלול מזורז א'– תוכנית עסק
מסלול רישוי- 
מזורז א– מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף
מזורז ב – כל מקום שאינו במסלול מזורז א'
תקופת הרישיון: 10 שנים
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 4.2ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון– צ'ק ליסט 4.2ב

מאמרים:
אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022
ההבדל בין "חנות מפעל" הנלווית לקונדיטוריה לבין "בית קפה"
עגלות מזון
מכירת משקאות אלכוהוליים במסגרת "טייק אווי" במסעדות ובתי קפה

עסק של מרכול ובית קפה יוכל לפעול, על פי חוקי עזר, בשבתות וחגים

הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג

הגדרת הפריט הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקון הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש  (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוימזורז ב
תקופת הרישיון– 10 שנים.
פורסם מפרט אחיד–  מפרט אחיד פריט 4.2ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט 4.2ג

מאמרים-
 עסק של משלוח מזון 
מכירת מזון מוכן מראש בחנות
משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א

הגדרה בצו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו עיבודו אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום. (סוג עסק זה, ביחס לכמויות קטנות מהמצויינות כאן, יכללו בפריט 4.6ו)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), איכות הסביבה (למעט אריזתו) (פריט 4.6ו- לידיעה בלבד), עבודה ורווחה (לידיעה בלבד, למעט לעניין אריזתו)(אינו נמצא בפריט 4.6ו), משרד הבריאות.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית , תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת רישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.6א
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון , ייצורו והחסנתו) התשכ"א – 1960

מאמרים:
האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?
יכולת ייצור של מזון – פריטים 4.6א, 4.6ו

הובלת מזון – פריט 4.6ד

הגדרה בצו: מזון מרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משרד הבריאות
נגישות- לא נדרש אישור נגישות
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים
על פי התקנות מ 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 תוקף הרישיון היה לצמיתות.
עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד 31.12.18- יקוצר תוקף הרישיון ל 10 שנים החל ביום 31.12.18 ("התקופה המקוצרת").
רשות הרישוי תוציא לבעל העסק רישיון חדש לתקופה המקוצרת ( ס' 47(ד)(2)(ב) לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים).
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997
פורסם מפרט אחיד: מפרט אחיד 4.6ד

מאמרים:
רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור
רישיון עסק לכל סוגי ההובלה יכלול את כל צי מכוניות העסק

קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה

הגדרה בצו:  "הסעדה" (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר), משרד הבריאות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי רגיל
תוקף הרישיון: 10 שנים ( עד ליום 13.6.22 היה 5 )
מפרט אחיד- לא פורסם מפרט אחיד.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי 4.6ה

מאמרים:
מהי "הסעדה (קייטרינג)- פריטים 4.6ה, 4.2ג
קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

ראה גם- משרד הבריאות הגדרת גבולות גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

קיוסק – פריט 4.7א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (עד לשטח של 300 מ"ר לא נדרש אישור. מעל 300 מ"ר – אישור רגיל), משרד הבריאות (לידיעה).
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד ורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 300 מ"ר- מסלול  תצהיר ; מעל 300 מ"א- מזורז א .
תקופת הרישיון:  15 שנים
על פי הוראות תקנות 2000 המצויות בתוקף עד 31.12.18- תוקף הרישיון היה לצמיתות
עסק שקיבל רישיון עד ליום 31.12.18 רישיונו יישאר לצמיתות.
עסק שיקבל רישיון לאחר מועד זה יינתן לו רישיון לפי הקבוע בצו.
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 4.7א
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי- 4.7א

מאמרים:
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
מהו "קיוסק" – פריט 4.7א
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים

אטליז – פריט 4.7ג

הגדרה בצו: אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (לא נדרש אישור לשטח של עד 300 מ"ר, מעל 300 מ"ר, – תצהיר)),  משרד הבריאות.
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד ליום 13.6.22 היה שנה)
פורסם מפרט אחידמפרט אחיד 4.7ג
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון – צ'ק ליסט אישי 4.7ג

מאמרים:
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

חדר הקפאה המצוי באטליז אינו נדרש לרישוי נפרד

מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד

הגדרה בצו: מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פריט 4.7ד יכלול מרכול לרבות טיפול במזון).
גורמים מאשרים:   תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר), משרד הבריאות (ללא טיפול במזון- לידיעה בלבד).
נגישות-
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה מגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- 
 4.7ב– עד 300 מ"ר- תוכנית עסק; מעל 300 מ"ר- מפה מצבית ותוכנית עסק.
4.7ד – מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- 
4.7ב – עד 300 מ"ר- תצהיר ; מעל 300 מ"ר-  מזורז ב
4.7ד–   מזורז ב
תקופת רישיון: 4.7ב –  15 שנים, 4.7ד –  10 שנים.
פריט 4.7.ב- עד ליום 31.12.18 ניתנו לסוג עסק זה רישיונות לצמיתות. על  פי תיקון 34 לחוק, עסק שניתן לו עד 31.12.18 רישיון לצמיתות לפי פריט 4.7ב- הרישיון יישאר לצמיתות)
ראה גם- הנחיות משרד הבריאות בנושא " תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2011

פורסם מפרט אחיד-   מפרט אחיד 4.7ב
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון- צ'ק ליסט אישי למרכול

מאמרים:
מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול
חיתוך מזון במעדניה או במרכול
מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)
מכירת יין לקידוש תיחשב למכירת משקאות משכרים
עסק של מרכול ובית קפה יוכל לפעול, על פי חוקי עזר, בשבתות וחגים

 

מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8

הגדרה בצו: משקאות משכרים- פאב, בר, מסבאה, וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, משטרה, כיבוי אש (תצהיר למקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו הבנוי עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף).
נגישות- 
עש 50 מ"ר- תצהיר
50-100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 100 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 4.8
יצויין כי על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות משכרים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק.
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון עסק- צ'ק ליסט אישי 4.8

מאמרים:
טעימות ביקב או בחנות המוכרת משקאות משכרים שלא לצריכה במקום אינן טעונות רישוי לפי 4.8
למי מותר למכור אלכוהול לאחר 23:00
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד
האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים
הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18
סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים
"בר אקטיבי" – פריט 4.8
עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום
איסור מכירת אלכוהול לקטינים – חובת בדיקת תעודת זהות

לסירוב למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום בתחנות דלק ראה הפרק הרלוונטי במאמר- "חנות נוחות"
 רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

טיפול בפסולת – פריט 5.1 ג

הגדרה בצו: טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית. לעניין זה "טיפול" – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה.

גורמים מאשרים: הגנת הסביבה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר ועד 5,000 מ"ר תחת כיפת השמים), תכנון ובניה.

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיש לצרף לבקשה: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 5 שנים.

מפרט אחיד: פורסם מפרט אחיד פריט 5.1 ג , פטור מפרסום מפרט אחיד למשרד להגנת הסביבה.

מאמריםפריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות – פריט 6.2

הגדרה בצו חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות
גורמים מאשרים תכנון ובניה, משטרה, כבאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון 10 שנים
לפריט זה ניתן רישיון לצמיתו עד ליום 31.12.18. על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת הרישיון לעסק מסוג זה ל 10 שנים. לכן, כל עסק הנמנה על פריט רישוי זה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש ללתקופה של 10 שנים החל ביום 1.1.19
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד פריט 6.2

מאמרים– 
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות- חישוב השטח

קניון –  פריט 6.8א

הגדרה בצו– ניהול קניון.
"קניון"- מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, עבודה ורווחה (לידיעה), משרד הבריאות.
לדרישות רשות הכבאות- אתר רשות הכבאות וההצלה – איתור דרישות לרישוי עסקים
לדרישות משטרת ישראל– משטרת ישראל רישוי עסקים- פרק מסחר ושונות
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–   רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ל 13.6.22- תוקף הרישיון היה ל 5 שנים)
*כל עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת לצו יידרש להוציא רישיון עסק.
פירסום מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:הנחיות כיבוי אש לקניונים- הנחיות כיבוי אש לקניונים- מרץ 2017
ההבדל בין "קניון" ל"מרכז מסחרי"

רוכלות – פריטים 6.9א-ג

הגדרה: "רוכלות"- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע (סעיף 2א(ה) לחוק)..
גורמים מאשרים: ככלל הרישיון לרוכלות מתחלק לרוכלות מזון (משרד הבריאות לידיעה), רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו (גורמים מאשרים לפי אותו פריט) ורוכלות אחרת.
כיבוי אש- אישור בתצהיר.
נגישות- תצהיר
מסלול רישוי-
רוכלות מזוןמזורז ב
רוכלות לפי פריט אחר בצו מזורז א
רוכלות אחרת–  תצהיר
תקופת הרישיון: 5 שנים
פורסם מפרט אחיד-
מפרט אחיד פריט 6.9א – רוכלות מזון
מפרט אחיד פריט 6.9ב – רוכלות לפי פריט אחר הטעון רישוי
מפרט אחיד פריט 6.9ג – רוכלות אחרת
להכנת צ'ק ליסט אישי להוצאת רישיון לרוכלות מזון-
 צ'ק ליסט רוכלות מזון

חקיקה אחרת: יש לעיין בהוראות סעיפים  ו  לחוק רישוי עסקים.

מאמרים :
רוכלות מזון בשטח חקלאי
רישיון רוכלות למוצרי דיסקית, להנהלת מרכז מסחרי, ולא לרוכל
סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה
רוכלות- ניהול העסק ב"במבנה יביל"
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון יולי 2019
רישיון רוכלות לאירועים
מרפאה וטרינרית ניידת
עגלות מזון
מכירת דלק ממשאית תדלוק
קעקועי חינה ברחוב

 

עסק של אבזרי מין – פריט 6.12

הגדרה בצו– עסק של אבזרי מין- מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 300 מ"ר), משטרה (לידיעה).
איתור דרישות כבאות
איתור דרישות משטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל)
תקופת הרישיון – 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18, תוקף הרישיון היה לצמיתות.
לכן, לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- כל עסק שניתן לו רישיון לצמיתות על פי פריט זה עד 31.12.18- הרישיון ישאר לצמיתות. עסק שיקבל רישיון החל מ 1.1.19- תוקף הרישיון יהיה ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם
מאמרים
עסק של אביזרי מין – פריט 6.12

 

בית מלון – פריט 7.1א

הגדרה בצו: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 2 קומות ועד 16 מיטות), איכות הסביבה (לידיעה), משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 10 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.1א

מאמרים:
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב – פריט 7.1א
"בית מלון" או "בית בושת" ?
רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת
אירוח בקפסולות
אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

יחידות אירוח – 7.1ב

הגדרה בצו: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר עד 6 חדרים סך הכול בכול יחידות האירוח), משרד הבריאות.
איתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 6 יחידות אירוח- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
7 יחידות אירוח ומעלה- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד בקשה לרישיון תוגש במסלול רישוי רגיל)
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 31.12.18 תקף הרישיון היה ל 5 שנים).

מאמרים:
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1ב
"יחידות אירוח" וצימרים – פריט 7.1ב
מהי "יחידת אירוח" – הגדרות שונות
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק
השכרה לטווח קצר תיחשב כשימוש למטרות נופש ולא מגורים

בית אבות – פריט 7.1ג

הגדרה בצו: בית אבות- מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד- 2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מה ההבדל בין "בית אבות" (םריט 7.1 ג) לבין "דיור מוגן"
מהו "גיל הפרישה" – פריט 7.1ג

גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2

הגדרה בצו– גן חיות, ספארי, פינת חי
נותני אישור
מקום שבו הכניסה בתשלום– משטרה- לידיעה בלבד, משרד החקלאות, משרד הבריאות- לידיעה בלבד, שירותי הכבאות (עד 10,000 מ"ר- תצהיר), תכנון ובניה.
לאיתור דרישות רשות הכבאות
מקום שבו הכניסה היא ללא תשלום– משרד החקלאות, תכנון ובניה.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון– 10 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם.

מאמרים:
האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישיון

בריכת שחיה – פריט 7.4א

הגדרה בצו– בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ונופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, כיבוי אש ( למעט בריכה שמתקיימים בה כל אלה:
(1) בריכה פתוחה עם או בלי קירוי עונתי;
(2) בריכה בלא סאונה;
(3) השטח המצטבר של כל מבני המינהלה, הקופה והשמירה בבריכה
אינו עולה על 20 מ"ר;
(4) שטח הקיוסק בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר;
(5) שטח המחסן בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר) , משטרה, משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת רישיון– 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.4א

ראה  גם: תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד- 2004

מאמרים
האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?
האם בריכות שחיה טבעיות טעונות רישיון עסק?
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
מתן רישיון עסק לבריכה ללא אישור בטיחות מערכות חשמל
האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה
האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

 

ג'קוזי – פריט 7.4ג

הגדרה בצו– בריכת זרמים (ג'קוזי)
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי- מזורז ב (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד הבקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל).
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 10 שנים (עד ליום 13.6.22 היה 5 שנים)

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

בריכת זרמים (ג'קוזי) – פריט 7.4ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר), משרד הבריאות
תקופת הרישיון: 10 שנים

מאמרים:
בריכת זרמים – ג'קוזי

מכון כושר – פריט 7.5

הגדרה בצו: מכון כושר ששטחו מעל 800 מ"ר ולמעט:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (ת' למכון כושר שאינו כולל סאונה).
נגישות- נדשרת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון – תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   תצהיר למכון כושר שאינו כולל סאונה; מזורז ב מכון כושר אחר
תקופת הרישיון: 15 שנים
על פי התקנות מ 2000, שהיו בתוקף עד 31.12.18 ניתן לעסק רישיון על פי פריט זה לצמיתות.
כיום- עסק שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- יישאר תוקף הרישיון לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנה.
פורסם מפרט אחיד–   מפרט אחיד פריט 7.5
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) התשנ"ד- 1994

מאמרים:
מהו "מכון כושר" – סעיף 2ד(ג) לחוק , פריט 7.5
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
רישוי עסק של מתקני נינג'ה
ביטול סעיף 2ד לחוק הדן במכוני הכושר

משחקים – פריט 7.6

הגדרה בצו: משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה- מקום לעריכתם
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר תחת כיפת השמים), משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
מפרט אחיד- לא פורסם
תקופת הרישיון: 5 שנים (עד 13.6.22 היה 3 שנים)
* על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- ניהול משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט  טעון רישיון עסק.

מאמרים:
ההבדל בין "משחקים" ל"מתקני שעשועים"
מהם "משחקים"- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)
תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים
רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

אירוע המוני/ אירוע תחת כיפת השמים – פריט 7.7ה

הגדרה בצו: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה.
קיימות דרישות של משרד הבריאות לאירועים וירידים- דרישות משרד הבריאות לאירועים וירידים
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-
נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיש לצרף לבקשה- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון
: 5 שנים (לאירוע חד פעמי- יינתן רישיון לאותו אירוע) .
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
אירועי איד אל פיטר בעכו – אינם טעונים רישיון עסק
אירוע המנוהל על ידי גורם אחר מזה שעל שמו יש רישיון יהיה טעון הוצאת רישיון ספציפי נוסף
כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים
מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק
האם מתחם "דרייב-אין" טעון רישיון עסק
מהו ההבדל בין "אירוע ציבורי" שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון
קיום אירועים חד פעמיים באולם ספורט- הגשת הבקשה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה
מהו "עינוג ציבורי"- סעיף 3(ב) לחוק
"עינוג ציבורי"- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה
סירוב משטרה לקיום אירוע תחת כיפת השמים בשל מידע מודיעיני
האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול "עסק" של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק?
לעניין מסלול מירוצים ארעי ראה- רישוי מירוצי מכוניות

יריד מזון-  פריט 7.7י

גורמים מאשרים: כיבוי אש (תצהיר לעניין לעניין יריד שאין בו שימוש באש גלויה המתקיים תחת כיפת השמיים בלבד, המיועד ל־500 איש לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ"ר), משרד הבריאות, משטרה (לידיעה)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה ליריד מזון
תקופת הרישיון:  5 שנים (עד 13.6.22 היה שנה)

מאמרים:
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

קייטנות – פריט 7.8א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש (תצהיר בהתקיים כל אלה:

(1) לעסק הנמצא תחת כיפת השמיים –
(א) בלא שימוש באש גלויה;
(ב) העסק אינו מוקף משני צידיו או יותר ביער או בחורש;
(ג) העסק נמצא במרחק העולה על 26 מטרים מיער או מחורש;

(2) לעסק הנמצא במבנה –
(א) ניתן לו אישור בטיחות כמשמעותו בסעיף 48 לחוק הרשות
הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012
(ב) אין חריגה מן התפוסה המותרת של המבנה בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970), משרד הבריאות.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיש לצרף לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 1 שנה
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1991
פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 7.8א

מאמרים:
פטור מחובת רישוי לקייטנות המופעלות על ידי צהרונים הפועלים במהלך השנה
קייטנות בקיבוצים- פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק
רישוי קייטנות- פריט 7.8א ובקשת פטור
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

מחנה נוער – פריט 7.8ב'

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש,  משרד הבריאות, משטרה (לידיעה בלבד).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול הרישוי-  רגיל
תקופת הרשיון: שנה
מפרט אחיד- לא פורסם
חקיקה נוספת: יש לעמוד גם בתנאי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1991

מאמרים:
לא ניתן לתת רישיון ל"מחנה נוער" (פריט 7.8ב') למקום הפועל בכל ימות השנה
אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

אולם אירועים – פריט 7.9

הגדרה בצו: אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה 
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, רישיון עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון
: 15 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9
עריכת אירועים בבית כנסת
עריכת אירועים במסעדה
עריכת "אירוע" בבריכת שחיה
הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל
אולמות אירועים ופאבים המבקשים לפעול כבתי אוכל צריכים רישיון נפרד

מתקני שעשועים – פריט 7.10א

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- 
עד 100 מ"ר- תצהיר
100-300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-   רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
רישוי עסק של מתקני נינג'ה
רכבת חשמלית ננסית- רכבת שעשועים – פריט 7.10א
ההבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"
תקן בטיחות מתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א
מתקנים מתנפחים- פריט 7.10א
האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
קיר טיפוס

 

לונה פארק – פריט 7.10ב

נותני אישור: תכנון ובניה, מכבי אש (תצהיר לעניין לונה פארק שאין בו שימוש באש גלויה, המתקיים תחת כיפת השמיים, המיועד ל–500 איש לכל היותר וששטחו  אינו עולה על 1,000 מ"ר), משטרה.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית העסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 5 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים לבין רישיון ללונה פארק
מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים

הסעת נוסעים – פריט 8.4א

הגדרה בצו– הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו.
גורמים מאשרים: תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון-  תוכנית עסק.
מסלול רישוי- עד 500 מ"ר-  מזורז א; מעל 500 מ"ר-  מזורז ב
תקופת הרישיון: 15 שנים
 עד ליום 31.12.18 ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות. על פי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק  שקיבל רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, תוקף רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתן רישיון ל 15 שנים.
חקיקה נוספת: יש לעמוד בתנאים הנדרשים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה- 1985
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים – קיום דרישות המשטרה
הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק
רישיון לעסק של הסעות נוסעים כאשר, משרד העסק וחניון הרכבים אינם נמצאים באותה עיר

הסעת נוסעים בעגלה הרתומה לסוסים טעונה רישיון עסק- פריט 8.4א

תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב

הגדרה בצו: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
גורמים מאשרים: הנדסה, הגנת הסביבה, משטרה, כבאות. כך גם נדרש רישיון ממשרד התחבורה.
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
פורסם מפרט אחיד-  מפרט אחיד 8.4ב:

מאמרים-

מהי "תחנה מרכזית" – פריט 8.4ב
מה בין "תחנה מרכזית" ל "מסוף תחבורה ציבורית" – פריט 8.4ב

חניון- פריט 8.6ב

הגדרה בצו חניון בתשלום, או חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחת מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט ב סעיף 8.6ז. (הסימון באותיות אלכסוניות מבטא את תיקון אוגוסט 2020)
גורמים מאשרים הנדסה, משטרה, כבאות (תצהיר לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר)
לדרישות המשטרה ראה: דרישות המשטרה – חניון 8.6ב'
תקופת הרישיון 10 שנים

פורסם מפרט אחיד- מפרט אחיד 8.6ב

מאמרים:
מתי חניון ידרש לרישיון עסק ומתי לא?- פריטים 8.6ב ו- 8.6
אישור הפעלת מגרש חניה פרטי לפי חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

חניון – פריט 8.6ז

הגדרה בצו- חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד.
גורמים מאשרים- הנדסה, משטרה, כבאות, איכות הסביבה- לידיעה בלבד.
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות-  נדרשת חוו"ד מורשה נגישות ומתו"ס.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- מפה מצבית ותוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז ב ( כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול  רגיל).
תקופת הרישיון-
 10 שנים
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים: 
מתי חניון יידרש לרישיון עסק ומתי לא? פריטים 8.6ב ו- 8.6ז

כלי שיט – השכרתם, אחסונם – פריט 8.8 א

הגדרה בצו– כלי שיט – השכרתם, אחסונם.
גורמים מאשרים– תכנון ובניה, הגנת הסביבה (לידיעה בלבד), כבאות (תצהיר בהתקיים כל אלה:(1) השטח הבנוי של העסק עד 200 מ"ר; (2) אחסון עד גובה 3.7 מ'; (3) אינו מאחסן חומרים מסוכנים)

.
לאיתור דירושת כיבוי אש
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון- תוכנית עסק.
מסלול רישוי-  מזורז א (כל עוד לא פורסם מפרט אחיד, בקשה לרישיון תוגש במסלול רגיל)
תקופת הרישיון– 15 שנים
עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
חקיקה נוספת– יש לעמוד בתנאי  תקנות הנמלים (מעגנות), תשע"א- 2010 ו-  תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג- 1982
מפרט אחיד– לא פורסם

מאמרים
השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק

מעגנה – פריט 8.8ג

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה, משטרה, משרד הבריאות (לידיעה).
לאיתור דרישות כיבוי אש
לאיתור דרישות המשטרה
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון– תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי- רגיל
תקופת הרישיון: 15 שנים
לפי התקנות משנת 2000 שהיו בתוקף עד 31.12.18 לעסק זה ניתן רישיון לצמיתות.
לאור הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18, רישיונו יישאר לצמיתות. לאחר מועד זה יינתנו רישיונות ל 15 שנים.
מפרט אחיד- לא פורסם

מאמרים:
מעגנה – פריט 8.8ג

כריה וחציבה (כולל מגרסה ניידת) – פריט 10.2

הגדרה בצו: אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

גורמים מאשרים: הגנ"ס, משרד העבודה, כיבוי אש (תצהיר עד 500 מ"ר), תכנון ובניה.

חיקוק אחר: לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות

נגישות: אין צורך באישור נגישות.

תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק.

מסלול רישוי: רגיל

תקופת הרישיון: 10 שנים

מפרט אחיד: טרם פורסם (פטור מפרסום למשרד להגנת הסביבה)

מאמרים: פריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

תעשיה ומלאכה- פריט 10.9

גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, הגנת הסביבה (לידיעה), משרד העבודה- (לידיעה).
נגישות- לא נדרש אישור נגישות.
תוכניות שיצורפו לבקשה לרישיון – תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.
מסלול רישוי–  רגיל
תקופת הרישיון: 10 שנים
לפי הוראות התקנות משנת 2000, שהיות בתוקף עד 31.12.18, ניתן לעסק זה רישיון לצמיתות.
לפי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- עסק שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון חדש לתקופה של 10 שנים.
מפרט אחיד- מפרט אחיד 10.9

מאמרים:
ייצור תכשיטים ופריט 10.9

חומרים מסוכנים- פריט 10.10

חלקי-
הפריטים המנויים בפריט הכללי 10.10 לצו מתייחסים לעיסוקים השונים הנוגעים לחומרים מסוכנים הטעונים רישיון עסק.

תקופת הרישיונות– יש לשים לב כי על פי הוראות צו רישוי עסקים מיום 30.12.18- קוצרה תקופת רישיונות העסק על פי פריטים 10.10א עד 10.10ו לתקופה הקצרה מ 15 שנה. לכן, כל עסק הנמנה על פריטי רישוי אלה, שניתן לו רישיון לצמיתות עד ליום 31.12.18- תישלח לו הרשות רישיון עסק חדש לתוקפה הקצרה יותר הנקובה בצו.
נגישות- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות רק לפריט 10.10ג-
עד 1;00 מ"ר- תצהיר
100-3– מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות
מעל 300 מ"ר- נדרשת חוו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס.

לתת פריטים הבאים פורסמו מפרטים אחידים:  מפרט אחיד 10.10א ; מפרט אחיד 10.10ו;

מאמרים:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

עיסוקים שאינם טעונים רישיון עסק

מזרקות רחצה אינטראקטיביות

ברחבי ערים רבות הותקנו על ידי הרשויות המקומיות מזרקות רחצה אינטראקטיביות המשמשות לא רק לנוי אלא גם להשתכשכות במימיהן.
על פי החלטת הוועדה הבין משרדית של משרד הפנים מזרקות אלו אינן טעונות רישיון עסק.
ראה: ידיעון מקצועי מס' 14–  עמוד 14

סטודיו למחול

סטודיו למחול שאין בו מכשירים כלשהם אינו טעון רישיון עסק.

*יש לשים לב לשימושים המותרים על פי היתר ותב"ע בנכס בו מצוי הסטודיו.

בית ספר לרכיבה – אינו טעון רישיון

בית ספר לרכיבה היה בעבר טעון רישויון עסק וכיום לא נדרש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו.
יש לשים לב כי השימוש במקרקעין לניהול עסק זה לא ייחשב לשימוש חקלאי כי אם מסחרי.
ראה: 
מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה ופעילות עסקית בקרקע חקלאית

עיסוק ב"עריכת ימי הולדת"

כעקרון "עריכת ימי הולדת" אינה טעונה רישיון עסק כאשר- בעל העסק מפעיל את הקהל בימי ההולדת, בעל העסק נמצא בקשר עם מוזמני יום ההולדת, בעל העסק הוא זה שעורך את מסיבת יום ההולדת.
יש לשים לב כי האמור עליל אינו מתייחס לאולם בו מתקיים האירוע אלא לעסק "עריכת יום ההולדת" בלבד.

למאמר המלא- עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9

"חדר בריחה"

ככלל "חדר בריחה" אינו עסק טעון רישיון אך יש לשים לב כי העובדה שעסק אינו טעון רישיון אינה פוטרת מהצורך לעמוד בדירושת כל דין אחר ובכלל זה חוק התכנון והבניה.

למאמר המלא-  האם "חדר בריחה" טעון רישיון עסק?

מכירת ספרים בדוכן שאינו חנות ספרים

אנו סבורים כי במידה ומוצבים דוכני ספרים במוסד כגון מתנ"ס במסגר שבוע הספר- הדבר אינו טעון רישיון, אך  פעילות זו טעונה תיאום עם המשטרה לצרכי אבטחה.
מכירת ספרים בדוכנים מקובצים בשטח פתוח תהיה טעונה רישיון כ "יריד ספרים".
מכירת ספרים בדוכן הצמוד לחנות ספרים לא תהיה טעונה רישיון, שכן הוא מהווה חלק מהחנות.

למאמר המלא- מכירת ספרים במבנה מתנ"ס במסגרת שבוע הספר

קנביס רפואי- מעבדה לייצורו

על פי החלטת הוועדה הבין משרדית, מעבדת ייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
למאמר המלא-מעבדת ייצור קנאביס רפואי אינה טוענה רישיון עסק

"קטיף עצמי"
מכון רישוי רכב

מכון רישוי רכב אינו טעון רישיון עסק. ראה-  מכון רישוי רכב אינו טעון רישיון

בית דפוס דיגיטלי – אינו טעון רישיון

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- בית דפוס דיטלי אינו טעון רישיון עסק
ראה:  בית דפוס דיגטלי אינו טעון רישיון עסק

בריכת שחיה בבניין מגורים

בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי הבניין בלבד, שאינה פתוחה לקהל הרחב, לא נגבים בה דמי כניסה ואינה מוחזקת על ידי גוף כשלהו למטרת רווח- אינה טעונה רישיון עסק. עם זאת על הבריכה לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות.

למאמר המלא ראה-"בריכות שחיה בבניין מגורים"

טעינה חשמלית של רכבים – אינו טעון רישיון

טעינה חשמלית של רכבים אינה טעונה רישיון עסק.

גן ילדים

ניהול והפעלת גן ילדים אינו טעון רישיון עסק.
יש לשים לב לעמידה בדרישות דיני התכנון והבניה.
מאמר- האם ניהול גן ילדים טעון רישיון עסק.

הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות

נפסק על ידי בית המשפט כי הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות על ידי המעביד לא ייחשב כעסק.
למאמר- הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

מירוץ מרתון וטקס הסיום

נראה כי "מירוץ" איננו אירוע ספורט על פי הגדרות החוק ולפיכך אינו טעון רישיון עסק.

למאמר המלא – האם מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

אפליקצית "גט טקסי"

על פי החלטת הוועה הבינמשרדית, ניהול אפליקצית "גט טקסי" אינו טעון רישיון עסק הואיל ומדובר באפליקציה להזמנת מוניות ולא בתחנת מוניות"פיזית".

למאמר המלא בעניין ניהול עסקים באינטרנט ראה-רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

שיווק מוצרים באמצעות האינטרנט

על פי החלטת הוועדה הבינמשרית, שיווק מוצרים באמצעות האינטרנט לא יהיה טעון רישיון עסק, ככל שמדובר בתיווך למכירת המוצר בלבד.
יש לציין כי אחסון והובלה הינם עסקים הטעונים רשיון.
כך גם יש לשים לב כי קיימים מוצרים אשר ייצורם, אריזתם ופעולות שונות הנוגעות אליהם יהיו טעונות רישיון.

למאמר המלא לעניין רישוי עסקים המנוהלים באינטרנט ראה- רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

איך ניתן לוודא שעסק אינו טעון רישיון?

לעיתים לא ברור לבעל העסק אם העסק אותו הוא מנהל טעון רישיון או לא.
ניתן לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש מענה לשאלה זו, ועל הרשות להשיב בכתב לפונה.

למאמר המלא- מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון

האם מסיבה קהילתית טעונה רישיון עסק?

אנו סבורים כי יש להתייחס לאירוע של מסיבה קהלתית המיועדת לחברי הקהילה כגון חברי מושב או חברי קיבוץ בלבד, כאל מסיבה סגורה של משפחה מורחבת או אירוע במקום עבודה ולפיכך אירוע זה אינו טעון רישיון עסק.

תהלוכת תנועת נוער

תהלוכת תנועת נוער הכוללת בסופה כינוס הכולל מפקד חניכים ודגלנות אינה טעונה ריישון עסק.

(פרסום משרד הפנים- 11.21)

האם הגרלות מפעל הפיס טעונות רישיון עסק

הגרלות מפעל הפיס אינן טעונות רישיון עסק. עוד נציין כי ההיתר שניתן לבעלי דוכני מפעל הפיס  להפעיל מכונות הגרלה אלקטרוניות, בוטל ביום 31.12.16.

למאמר המלא ראה- הגרלות מפעל הפיס אינן טעונות רישיון עסק

מכירת רכבים חדשים- מסירה ישירה מהנמל

סוכנות למכירת רכבים חדשים, בה קיימת נקודת מכירה, אך הרכבים אינם נמצאים במקום אלא נמסרים ישירות ללקוח מהנמל, אינה טעונה רישיון עסק.

יצויין גם כי אולם תצוגה לרכבים אינו טעון רישיון. בפריט 8.6א המפרט חובת רישוי של מכירת רכבים נרשם במפורש "…למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים".

התשובה מבוססת על האמור באתר משרד הפנים – רישוי עסקים- שאלות ותשובות.

מכונות מזון אוטומטיות

במקומות שונים ניתן למצא מכונות למכירת מוצרי מזון.
ניתן לרכוש במכונות אלו מוצרים המוכנים מראש ונרכשים במכונה כגון- משקאות, חטיפים, ארטיקים וכו’.
אך קיימות גם מכונות, אשר ניתן לרכוש בהן מזון, כאשר שלבים שונים של הכנתו  מבוצעים במכונה עצמה עם רכישת המזון,  כגון- מכונות להכנת צ’יפס, מכונות המגישות מזון מחומם ועוד.
לשם הפעלת מכונות אלו לא נדרש רישיון עסק.
עם זאת, לשם הצבתן והפעלתן של מכונות אלו יש לעמוד בדרישות חוק שונות אחרות כגון, קבלת אישור משרד הבריאות להפעלת המכונה עצמה ואישור יצרן למזון הנמכר בה, אישור לשימוש במקרקעין עליהם מוצבת המכונה ועוד.

בית אריזה לתוצרת חקלאית

אריזה ואחסון בלבד במשק חקלאי המגדל את התוצרת החקלאית בעצמו ללא כל הליך עיבוד- לא יהיה טעון רישיון עסק.
עיבוד ואריזת מזון- טעונים רישיון יצרן ורישיון עסק.

למאמר המלא- האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

מתקני משחקים ומתקני ספורט בגינות שעשועים

גינות משחקים ובהן מתקני משחקים המצויים במרחב הכפרי או העירוני לשימוש הרחב אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל מכדי לגרוע מאחריות בעלי מקרקעין (אדם פרטי, עירייה או מועצה) לפעילות במגרשים אלו ולפיכך יש לדאוג כי מתקנים אלו יעמדו בדרישות תקן ובטיחות.

למאמר המלא – הבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"

מגרשי משחקים ללא מתקנים

לדעתנו, מגרשי משחקים בהם אין כל מתקן (כגון מגרש כדורסל הפתוח לשימוש בני נוער בשכונה או מגרש סקייט פארק אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות בעל המגרש (אדם פרטי, עירייה או מועצה) כבעלים של מקרקעין.

למאמר המלא- הבדל בין "משחקים" לבין "מתקני שעשועים"

מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס

על פי הפסיקה מכון אימון גופני ללא מכשירים אינו טעון רישיון עסק. כך גם מכון לאימוני פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון.

למאמר המלא- האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס הינם עסקים טעוני רישוי?

עיסוק בקעקועי חינה ברחוב

נקבע בפסיקה כי ציור "קעקועי" חינה אינו עסק טעון רישיון, אך הצעת השירות ברחוב יהווה עיסוק ברוכלות ולכן טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- האם עסק של "קעקועי חינה" ברחוב הינו עסק טעון רישיון?

הגשת מזון באירוע חברתי סגור

ככל שמדובר באירוע חברתי סגור, כאשר חברת קייטרינג בעלת רישיון עסק מספקת את המזון, וכאשר לא מתבצעת מכירת מזון פרטנית בשטח- האירוע לא יהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

מוזיאון

מוזיאון אינו נדרש לרישיון עסק וכן גם לא תערוכות זמניות המוצגות בו .

*מבוסס על האמור באתר משרד הפנים- רישוי עסקים- שאלות ותשובות

הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218

הגדרה בצו- הדברה תברואתית (להבדיל מהדברה חקלאית)

  • גורמים מאשרים: תכנון ובניה, כיבוי אש, עבודה ורווחה (לידיעה)
  • תקופת הרישיון: 15 שנים
מכירת פרחים וצמחים- לא נדרש רישיון

לעיסוק זה נדרש רישיון עד ליום 29.11.2021 לפי פריט 6.7.
פריט רישוי זה נמחק.