מהו “גיל הפרישה” – פריט 7.1 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט 7.1 ג מתייחס לבית אבות ומגדיר ככלל בית אבות כמקום שנועד לשמש למגורים לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה.

לצורך הגדרת מונח זה מפנה הצו לחוק גיל הפרישה. להמשיך לקרוא מהו “גיל הפרישה” – פריט 7.1 ג

מהו “מוסד רפואי” – פריט 7.1 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “מוסד רפואי” מפנה אותנו הצו לפקודת בריאות העם.

להמשיך לקרוא מהו “מוסד רפואי” – פריט 7.1 ג

מהי “הסעדה (קייטרינג)” – פריטים 4.6 ה, 4.2 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “הסעדה (קייטרינג”), אנו מופנים בצו לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון). להמשיך לקרוא מהי “הסעדה (קייטרינג)” – פריטים 4.6 ה, 4.2 ג

מהם “פסדים” – פריטים 3.6, 5.1 ה

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “פסדים” אנו מופנים לתקנות הפסדים

להמשיך לקרוא מהם “פסדים” – פריטים 3.6, 5.1 ה

מהו “אחסון דלק” הטעון רישיון – פריט 2.2 ד

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט אחסון דלק מתייחס לכמויות המפורטות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976