בריכת זרמים- ג’קוזי

צו רישוי עסקים קובע חובת הוצאת רישיון עסק לג’קוזי (בריכת זרמים) (פריט 7.4 ג ). בניגוד לבריכה (פריט 7.4 א), אין “פטור” לג’קוזי המשרת עד 4 יחידות אירוח ולכאורה כל ג’קוזי, הנועד למטרות עסקיות, טעון רישיון. בתי המשפט דנו בשאלה זו ובמקרים מסוימים קבעו כי הג’קוזי המצוי במתחם יחידות אירוח שאינן טעונות רישיון, אינו טעון רישיון גם הוא.

מאמר זה עודכן ביום 13.7.18 לאור פסק הדין בבית המשפט המחוזי בפרשת אוליב. להמשיך לקרוא בריכת זרמים- ג’קוזי

עסק בתוך עסק- סעיף 33 לחוק רישוי עסקים

פסק דין תנובה הינו פסק דין הדן בעיקר בשאלת חובת הרישוי של עסק משני המצוי בתוך עסק עיקרי, אך גם בנושאים מהותיים אחרים הקשורים לפרשנות החוק.

בשל חשיבותו של פסק הדין והמקרים הרבים בהם בתי המשפט נסמכים על קביעותיו, מצאנו לנכון להקדיש לפסק דין זה מאמר נפרד.

עודכן ביום 10.8.19 לעניין ס’ 33- “עסק בתוך עסק”. להמשיך לקרוא עסק בתוך עסק- סעיף 33 לחוק רישוי עסקים

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים

האם בית משפט שהורה על סגירת עסק במסגרת גזר דין מוסמך לדחות את מועד הכניסה לתוקף של אותו הצו? התשובה לשאלה זו שנויה במחלוקת. הפסיקה בעניין זה נוטה לכאן ולכאן (ראה גם מאמרי המשך למאמר זה).

אמנם במספר פסקי דין של בית המשפט העליון, נאמר כי סמכות כזו קיימת, אך ספק אם אמירות אלו חורגות מגדר אמירות אגב “אוביטר” ומגיעות לכדי הלכה מחייבת, שכן פסיקה מאוחרת לחלק מפסקי דין אלו עדיין קבעה את העדר סמכות בית המשפט להאריך מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי סעיף 16 לחוק. לפיכך נראה כי השאלה מונחת לפתחו של המחוקק. להמשיך לקרוא סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים

צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

ביוני 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות (להלן: “החוק”).

סעיף 3 לחוק קובע סמכות קצין משטרה, שהוסמך לכך, להוציא צו להגבלת שימוש במקום לתקופה של עד 30 יום ( להלן: “צו הגבלת שימוש”), כאשר קיים חשד לקיום עבירה. בית המשפט דן בפרשנות הסעיף ובכללים ליישומו.
למרות שעבירות על פי חוק רישוי עסקים אינן מסוג העבירות שבגינן מורשה המשטרה להוציא צו על פי סעיף זה, לעיתים עסק מסוים גם טעון רישיון וגם קיים חשד כי מתנהלת בו פעילות עבריינית, ולפיכך מצאו לנכון להתייחס לפסיקה בעניין.

תודה לעורכת הדין נעה טלבי שהעבירה לנו את פס”ד אליקשוילי.
להמשיך לקרוא צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה

בית המשפט המחוזי קבע כי הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא על ידי קצין משטרה על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה, נתונה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
בית המשפט ציין כי יש לתקן מצב זה- אך התיקון יכול להיעשות רק באמצעות חקיקה.

עדכון אחרון- 7.1.18 להמשיך לקרוא הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה