סגירת מסעדת אל ברבור- תמרור אזהרה !!

מאמר הדעה המפורסם כאן נכתב בכאב לב גדול.
מסעדת אל ברבור בואדי ערה לא הייתה צריכה להיסגר.

הבעיות התכנוניות שהביאו לסגירתה היו ניתנות לפיתרון, אילו רק מישהו ברשויות התכנון היה מטה לב ואוזן, ועושה דבר מה למען קיומם של עסקים כאלו.
לקרא, וללמוד איך לא לעשות.

להמשיך לקרוא סגירת מסעדת אל ברבור- תמרור אזהרה !!

מכתב גלוי לשר הבריאות

בימים אלו שלח מר אלחנן משי מכתב גלוי לשר הבריאות הנכנס, מר יולי אדלשטיין. במכתב זה מועלים נושאים חשובים ודחופים לטיפול על ידי משרד הבריאות בכל הנוגע לרישוי עסקים.
אנו מצרפים את נוסח המכתב בשלמותו.

ביום 20.7.20 התקבלה תשובת מר עמיר יצחקי ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, המצורפת במלואה לאחר מכתבו של מר משי.

להמשיך לקרוא מכתב גלוי לשר הבריאות

הוראות חוק המקלות על עמידת עסקים בדיני התכנון והבניה אינן מיושמות

רבות נכתב ונאמר על הכשל שבקשר הגורדי בין חוק רישוי עסקים לבין חוק התכנון והבניה, ועל הצורך בשינויי חקיקה על מנת להקל על העסקים לקבל רישיון גם אם אינם עומדים בדיני התכנון והבניה במלואם.
בשנים האחרונות תוקנו הן חוק התכנון והבניה והן חוק רישוי עסקים במטרה להקל על בעלי העסקים לעמוד בדרישות חוק התכנון והבניה על מנת לקבל רישיון עסק.
אלא שחלק נכבד מההקלות אינן מיושמות בפועל ונותרו כאות מתה.
מאמר זה מפרט את עיקרי שינויי החקיקה שאינם מיושמים, בדגש על הקלות בתחום השימושים החורגים, ומתריע על ההוצאות והנזקים הנגרמים לעסקים בעקבות כך.

להמשיך לקרוא הוראות חוק המקלות על עמידת עסקים בדיני התכנון והבניה אינן מיושמות

שימוש נלווה לשימוש עיקרי לא יהווה שימוש חורג

אחד הגורמים המשמעותיים המעכב מתן רישיון לעסק’ הוא הצורך לקבל היתר לשימוש חורג לשם הפעלתו. קבלת היתר כזה אורכת חודשים רבים ולעיתים אף מעבר לכך. אך, לא אחת טועות הרשויות בבקשתן להוצאת היתר לשימוש חורג שכן, לא תמיד נדרש היתר כאמור.
מאמר זה דן בעיקר באחת הדוגמאות הנפוצות- ניהול מזנון, או בית קפה, במקומות המשמשים להתכנסות אנשים, כגון: מרכז ירידים, אולמות הרצאות ואולמות קונצרטים.
במקרים אלו היתר הבניה אמנם ניתן למקום ההתכנסות, אך לא נדרש היתר לשימוש חורג לאותו המזנון. 

מאמר זה נכתב במשותף על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

להמשיך לקרוא שימוש נלווה לשימוש עיקרי לא יהווה שימוש חורג

מרפאה וטרינרית ניידת טעונה רישיון עסק

מרפאה וטרינרית הפועלת במבנה של קבע אינה טעונה רישיון עסק.
ראה התייחסותנו במאמר:בית חולים וטרינרי טעון רישיון עסק
לעומת זאת, מרפאה וטרינרית שפועלת במרחב הציבורי ושלא במבנה של קבע תידרש לרישיון עסק לפי פריט “רוכלות”, שכן הגדרת רוכלות בחוק רישוי עסקים (סעיף 2א) כוללת, בין היתר, הצעת שירותים שלא במבנה של קבע. 
האישור שידרש למתן הרישיון הוא של רשות הרישוי בלבד.