חדר הקפאה המצוי באטליז אינו נדרש לרישוי נפרד

ברישיון העסק של אטליז אשר חלק ממבנהו מהווה חדר הקפאה יכללו הדרישות הנוגעות לחדר ההקפאה ולכן לא ידרש רישיון לפי פריט נוסף על האטליז.

*התשובה מבוססת על האמור באתר מהשרד הפנים- רישוי עסקים- שאלות ותשובות

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz