אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

לכאורה, לעסק הקיים ישנו אישור נגישות, ומחנה הנוער משתמש במתקן בעל רישיון עולל אישור נגישות.

אבל – בשל אופיו השונה של הקהל המשתמש במבנה יהיה צורך לקבל אישור נגישות השירות לקיום אותו מחנה נוער.

אם כל מחנה נוער מקיים פעילויות בעלות אופי שונה או נועד לקבוצת נוער בעלת אופי שונה- הרי שיהיה צורך להוציא אישור נגישות השירות לכל אחד ממחנות הנוער בנפרד.

אם הפעילות היא של אותו ארגון נוער המקיים מחנה נוער במספר מחזורים- ניתן להוציא אישור נגישות שירות אחד לכל המחזורים. 

*האמור לעיל מבוסס על פרסום אתר משרד הפנים, רישוי עסקים, שאלות ותשובות. 

 

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz