מחסום לחניון – פטור מהיתר בניה

בניית מחסום וכן ביתן לשומר הן עבודות הפטורות מהוצאת היתר בניה. במקרה שנדון בבית המשפט, העירייה הוציאה צו הריסה מנהלי למחסום כזה בטענה שעל אותן מחסום לא חל הפטור בשל אי התאמתו להנחיות המרחביות. בית המשפט ביטל את צו ההריסה.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ושושי יוסקוביץ'

פרטי המקרה

ברמת גן הופעל חניון משנת 2016. בשנת 2021 ביצעה העירייה הפקעה של חלק משטח החניון, במהלכה נעקרו המחסומים של החניון. בעלי המגרש הציב מחדש מחסומים בגבול המגרש לאחר ההפקעה. 

העירייה הוציאה צו מנהלי להריסת המחסום במספר טענות משפטיות, בין היתר משום שתקנות הפטור לא חלות על ההריסה משום שעל פי ההנחיות המרחביות  מחסום כניסה לחניה יהיה רק במקום המסומן לכניסה ויציאה המסומן בהיתר הבניה. אם אין היתר בניה תקף, אזי יש להוציא למחסום היתר בניה. (להסבר מהן הנחיות מרחביות)

בית המשפט ציין שככל ומדובר במחסום הנמצא במגרש שעליו יש מבנה בהיתר ניתן להבין את ההנחיה. אבל אין בה היגיון ככל שמדובר במגרש חניה שאין עליו כל מבנה ולכן גם אין לו היתר בניה. 

בית המשפט ציין עוד שאילו ביקשו לאכוף את ההנחיות המרחביות גם על מגרש ריק שאין עליו כל מבנה הטעון היתר בניה היה צורך לציין זאת במפורש בהנחיות המרחביות. הספק, לדברי בית המשפט, מעמיד בסימן השאלה את חוקיות הוצאת צו ההריסה המנהלי לגבי מבנים שאין בהם כל פגם לפי התקנות הפוטרות סוגי מבנים מסוימים מהוצאת היתר בניה. 

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 ) (תקנות הפטור מהיתר)

על פי סעיף 10 לתקנות הפטור מהיתר:

  (א)  התקנת מחסום או שער פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:

(1)   אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם;

(2)   יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו;

(3)   יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית.

          (ב)  התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי
                  לציבור."

באותה הזדמנות נבקש להוסיף עוד כי על פי האמור בסעיף 30 לאותן תקנות גם מבנה לשומר יהיה פטור מהיתר אם הוא יביל, גובהו אינו עולה על 2.2. מ', וגודלו אינו עולה על 4 מ"ר.

הכוונה במתן הפטורים האמורים מקבלת היתרי בניה היא לאפשר לחניונים, מבני מגורים, מבנים מאובטחים וכודמה, לבנות מחסום בכניסה למגרש ועל גבול המגרש בלא קשר להיתר הבניה של המגרש או לשמירה על קווי הבניין. ברור, למשל, כי מחסום המוצב בכניסה למגרש יחרוג מקווי הבניין.
הוספת הנחיות מרחביות המאיינות בפועל את השגת מטרת הפטור מהיתר, מבטלת את קיום המטרה של פטור מהצורך בהיתרי בניה למבנים מסוימים. 

תקנות הפטור מהיתרי בניה נועדו לבטל את הצורך בהוצאת היתרים לבניה המהווה זוטי דברים, ואין מקום להוציא הנחיות מרחביות המאיינות השגת מטרה זו.
אין היגיון בהנחיות מרחביות הקובעות כי הפטור מהיתר להתקנת מחסום יחול רק על מקום שיש במגרש מבנה שנבנה בהיתר, ולא יחול במגרש בו אין מבנה כלל.

חקיקה:
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

פסיקה:
בבנ (ר"ג) 67430-06-22 יאיר שחר-חניונים בע"מ נ. הוועד המקומית רמת גן (פורסם בנבו, 22.1.23)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz