תקני צפיפות מותרת- סקירה משווה – 2010

בשנת 2018 תוקנו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) לעניין קביעת מקדם התפוסה באולמות שונים.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'2), התשע"ח- 2018

לתיקון זה קדם מסמך שהוגש לכנסת בשנת 2010, שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בעניין תקני צפיפות מותרת ("מקדם תפוסה") במקומות בילוי.

המסמך הוכן בשעתו על רקע מספר אסונות במקומות בילוי שהתרחשו ברחבי העולם, כאשר במקרים אחדים הצפיפות הוגדרה כגורם העיקרי להתרחשות האסון.

תקני-צפיפות-מותרת-סקירה-משווה-2010

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz