תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

ביום 29.11.21 נכנסו לתוקפם תיקוני התקנות והצו :

  • ביטול דרישה למסמכים– הוספת סעיף 11ה לתקנות לפיו טיפולי יופי ומספרות לא יידרשו עוד לצרף תרשים סביבה, מפה מצבית או תוכנית עסק לבקשה לרישיון.
  • הקלה בדרישת רישוי למעבדת שיניים- מעבדת שיניים (פריט 1.7) תידרש לרישיון עסק רק אם שטחה הוא מעל 300 מ"ר
  • הקלה בדרישת רישוי למספרה לבעלי חיים– מספרה לבעלי חיים (פריט 3.2ו) תידרש לרישיון עסק רק אם שטחה הוא מעל 300 מ"ר
  • הקלה בדרשת רישוי למזון לבעלי חיים– מזון לבעלי חיים אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו ( פריט 3.5ב) יהיה טעון רישיון עסק רק אם שטחו הוא מעל 200 מ"ר
  • ביטול פריט- לא נדרש עוד רישיון למכירת פרחים, צמחי נוי, זרעים ושתילים ( פריט 6.7 נמחק) 
  • ביטול פריט– לא נדרש עוד רישיון לאולפן הקלטות אודיו ( פריט 6.13 נמחק)
  • הקלה בדרישת רישוי למרפדיות– מרפדיה ( פריט 10.13) תהיה טעונה רישיון רק אם שטחה הוא מעל 500 מ"ר.

תודה רבה לכל החברים הרבים שחשבו עלינו ושלחו לנו את התיקון.

ראה: קובץ התקנות-9763

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz