ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי

בית המשפט קבע כי ערעור על החלט בית משפט לעניינים מקומיים בעניין הארכתו של צו סגירה מנהלי, שהוצא לפי סעיף 20 לחוק, ייעשה בסגרת הליך פלילי.
עוד נקבע כי מאחר ומדובר בהחלטה שסוגרת את ההליך, ערעור על ההחלטה יהיה בזכות ולא ברשות. 

בפסק דין ר.ע.אופק נדון מקרה בו בית המשפט דחה את בקשת המשרד להגנת הסביבה להאריך צו סגירה מנהלי שהוצא על ידו.

המשרד להגנת הסביבה הגיש ערעור על החלטה זו במסגרת הליך אזרחי.

בית המשפט קבע כי מאחר וערעור של בעל עסק על החלטת בית משפט המאשרת צו סגירה מנהלי ייעשה במסגרת הליך פלילי, הרי שגם המדינה המבקשת לערער על החלטה לביטול צו סגירה מנהלי תעשה זאת במסגרת הליך פלילי.
בית המשפט הוסיף וציין כי גם לאחר תיקון 34 לחוק לא נותק לחלוטין הקשר בין הצו המנהלי וההליך הפלילי, שכן בסעיף 20(ב)(1) נקבע שלא יינתן צו הפסקה מנהלי אם הוגש לבית המשפט כתב אישום או בקשה לצו שיפוטי לפי סעיף 22ב.

אמנם, בית המשפט הדן בבקשות בעניין צווי סגירה מנהליים, יבחן את החלטות הרשות בכלים מנהליים, אך אין הדבר מעיד על כך שמסגרת הדיון תהיה אזרחית. 

הסיבה העיקרית לכך שדיונים בעניין צווי סגירה מנהליים, לפי חוק רישוי עסקים, ייעשו במסגרת הליך פלילי היא אופיו המהותי של ההליך והשלכותיו. הרשות תנקוט בהליך של הוצאת צו מנהלי ולא בהליך של הגשת כתב אישום במקרים דחופים, כאשר דרך המלך בה על הרשות לנקוט היא הגשת כתב אישום וניהול ההליך הפלילי  לשם סגירת העסק. 

בנוסף קבע בית המשפט כי קיימת לכל צד זכות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בעניין צווי סגירה מנהליים, שכן מדובר בהחלטה שסוגרת את ההליך. 

בית השמפט החליט כי הערעור יידון בהליך פלילי ולפיכך מזכירות בית המשפט תסגור אותו כהליך אזרחי ותפתח אותו כהליך פלילי.

ערעור על החלטת בית משפט לעניינים מקומיים בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה במסגרת הליך פלילי.
הערעור יהיה בזכות ולא ברשות, שכן מדובר בהחלטה הסוגרת את ההליך.

ראה: עא (י-ם) 18420-06-21 מדינת ישראל- המשרד להגנת הביבה נ. ר.ע. אופק בע”מ (פורסם בנבו, 9.8.2021)