בתוכנית בניין לא יקבעו תנאים לעניין רישיון עסק

ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז קבעה כי אין זה מתפקידה של תוכנית להתנות רישיון עסק. כך נקבע גם בהחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז ירושלים.

עודכן ביום 22.11.22

נשוא דיון וועדת הערר במחוז מרכז היה תוכנית לתוספת שימוש, קביעת הוראות והנחיות סביבתיות למפעל בטון באזור התעשיה סגולה שבפתח תקווה.

המפעל הוקם בשנות ה 80 וברבות השנים פעל מכח שימוש חורג שחודש והוארך עד לשנת 2017.

בקשה לחידוש השימוש החורג נדחתה. והמבקשים הפקידו תוכנית נקודתית.

לתוכנית שהופקדה הוגשו התנגדויות של מהנדס עיריית פתח תקווה ושל חברות בעלות עניין בקרקע הגובל תבוכנית.

אחת מהטענות נגד התווכנית הייתה שיש להוסיף לסעיפי התקנון כי ביצוע הקרוי הנדרש (אזור חומרי הגלם, אזור העמסת המסוע ומשפך הקבלה והמסועים ואשורי הסילו ) יהיה תנאי לקבלת רישיון עסק.

 הוועדה, בדחותה את הטענה, החליטה כי אין זה מתפקידה של התוכנית  להתנות רישיון עסק וכי ההוראות העוסקות ברישיון עסק ימחקו. 

בוועה המחוזית בירושלים נדונו התנגדויות בעניין בניין מרכז ברח' יפו בירשולים. הוועדה דחתה טענה כי יש לקבוע בתוכנית שתנאי לקיום בית עסק יהיה הצגת רישיון עסק והבהירה כי נושא רישוי עסקים מוסדר בחוק, ואינו מוסדר במסגרת של תוכנית.

 

פסיקה:

החלטת וועדת ערר המחוזית מחוז מרכז מיום 6.6.21, החלטה מישיבה מס' 2021017
החלטת וועדת המשנה להתנגדויות- הוועדה המחוזית לתכון ובניה מחוז ירושלים מיום 26.10.22,החלטה  מישיבה מס' 2022064 (עמוד 9 ).

 

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz