בתוכנית בניין לא יקבעו תנאים לעניין רישיון עסק

ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז קבעה כי אין זה מפקידה של תוכנית להתנות רישיון עסק.

נשוא דיון הוועדה היה תוכנית לתוספת שימוש, קביעת הוראות והנחיות סביבתיות למפעל בטון באזור התעשיה סגולה שבפתח תקווה.

המפעל הוקם בשנות ה 80 וברבות השנים פעל מכח שימוש חורג שחודש והוארך עד לשנת 2017.

בקשה לחידוש השימוש החורג נדחתה. והמבקשים הפקידו תוכנית נקודתית.

לתוכנית שהופקדה הוגשו התנגדויות של מהנדס עיריית פתח תקווה ושל חברות בעלות עניין בקרקע הגובל תבוכנית.

אחת מהטענות נגד התווכנית הייתה שיש להוסיף לסעיפי התקנון כי ביצוע הקרוי הנדרש (אזור חומרי הגלם, אזור העמסת המסוע ומשפך הקבלה והמסועים ואשורי הסילו ) יהיה תנאי לקבלת רישיון עסק.

 הוועדה, בדחותה את הטענה, החליטה כי אין זה מתפקידה של התוכנית  להתנות רישיון עסק וכי ההוראות העוסקות ברישיון עסק ימחקו. 

פסיקה:

החלטת וועדת ערר המחוזית מחוז מרכז מיום 6.6.21, החלטה מישיבה מס’ 2021017