פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים

משרד הפנים פירסם להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים לפיה יימחקו 9 פירטי רישוי מהצו.

את ההערות יש להעביר עד ליום 29.8.21.

מצ”ב קישור לאתר המשרד דרכו ניתן גם להעביר את ההערותטיוטת צו רישוי עסקים להערות הציבור- 8.8.21

אנו מודים לעו”ד צליל גולדרט שהעבירה אלינו את הפירסום