פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)

משרד הפנים פירסם להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות רישוי עסקים כך שמכוני קוסמטיקה ומספרות יהיו פטורים מהגשת תוכניות.

ההצעה פתוחה להערות הציבור עד ליום 29.8.21.

קישור לפירסום ההצעה- טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון מס' 2), התשפ"א- 2021

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz