נגישות- פורסמו טופס חוות דעת מומחה וטופס בדיקה עצמית לנגישות לעסק

משרד המשפטים פירסם בימים אלו טופס חוות דעת מומחה לנגישות בעסק וטופס לבדיקה עצמית לנגישות בעסק.

מצ”ב-

חוות דעת מורשה נגישות

טופס בדיקה עצמית – נגישות בעסק