הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור

אתמול התפרסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו 2022.

טיוטה זו התפרסמה למתן אפשרות להערות הציבור עד ליום 31.7.2021.

 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: PniotZibur@mof.gov.il

לנוחתכם אנו מצרפים את פרק רישוי עסקים בהצעת החוק.רישוי עסקים בהצעת חוק ההסדרים 2021