חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר

במענה לשאלה כיצד יחושב שטח מקווה לצורך קביעה כי מדובר בעסק היכול לקבל אישור רשות הכבאות וההצלה על יסוד תצהיר,  ענינו כי לעניין זה יחושב כל השטח המשמש את המקווה כולל מבואה וחדרי המתנה.
כך למשל אם חס וחלילה תפרוץ במקום שריפה היא עלולה לסכן את כל שנמצא שבטח המקווה ולא רק את מי שטובל בבריכה.