מתקני שעשועים החייבים ברישוי ובעמידה בתקנים ישראליים רשמיים

ביולי 2019 הציג משרד הכלכלה והתעשייה את נושא דרישות התקינה ורישוי עסקים למתקני שעשועים בפני הוועדה לרישוי עסקים.

מצ”ב מצגת המשרד המפרטת את התקנים הנדרשים מכל מתקן, את אופן הבדיקות ומועדיהם, ואת הנושאים שעל בעל העסק לוודא  ועל הרשות לבדוק קיומם בטרם ולאחר מתן רישיון עסק .

מצגת-משרד-הכלכלה-מינהל-תקינה-לועדה-לרישוי-עסקים-11.07.2019