ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים- פריט 7.10א לבין רישיון ללונה פארק- פריט 7.10ב

נשאלנו מתי יידרש רישיון להפעלת מתקני שעשועים לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים, ומתי יידרש רישיון להפעלתם לפי פריט 7.10ב- לונה פארק.

ההבדל העיקרי והמאבחן בין שני פריטי הרישוי הוא, שרישיון ללונה פארק יינתן למתחם שלם מגודר (כמעט תמיד הכניסה אליו תהיה בתשלום) אשר בתוכו מצויים מתקני שעשועים ואילו רישיון למתקני שעשועים יוצא למתקנים פרטניים שאינם מצויים במתחם כאמור.

הבדל זה בין פריטי הרשיוי בא לידי ביטוי בנותני האישור. לשם הוצאת רישיון ללונה פארק יש להמציא אישור משטרה ואישור כבאות  בעוד שלשם הוצאת רישיון למתקני שעשועים, לא נדרש אישור משטרה ואישור הכבאות יינתן על פי תצהיר בעל העסק.

מתקן שעשועים

מתקן שעשועים הינו מסוג המתקנים המצויים בלונה פארק, או מתקנים פשוטים יותר שנועדו למטרות שעשועים כגון מתקנים מתנפחים, טרמפולינות וכדומה.

מתקן שעשועים יידרש לרישיון עסק לפי פריט 7.10א, כאשר מדובר במתקן, או במספר מתקנים בודדים, שאינם מצויים במתחם סגור וויעודי, ואשר התשלום עבור השימוש במתקנים ייעשה  בנפרד והפעלתם תהיה נפרדת. לפיכך גם האחריות להפעלת כל אחד מהם תהיה נפרדת והרישיון שיוצא לכל מתקן יהיה פרטני.

בדרך כלל המתקנים אינם מוצבים במתחם מגודר אשר הכניסה עליו נעשית בפיקוח. אך אם, מאורגן יריד, במתחם מגודר ובמסגרתו מתקיימת גם הפעלת מתקן מתנפחים למשל, בתשלום נפרד לאותו מתקן – יידרש רישיון עסק לאותו מתקן באופן פרטני, שכן לא מדובר במתחם ייעודי שעיקרו הפעלת מתקני שעשועים. (ליריד, כמובן, יוצא רישיון לפי הפריט הרלוונטי- ככל שנדרש לקיומו רישיון עסק).

אישור בדבר בטיחותו של המתקן- על בעל העסק להמציא לרשות הרישוי אישורי בטיחות נדרשים לפי העניין, שהוצאו על ידי בעלי מקצוע מוסמכים – עמידת המתקנים בתקני בטיחות, מהנדס בטיחות, מהנדסי קונסטרוקציה, מהנדס מעליות למתקני הרמה, וחשמלאי.

המשטרה אינה אחראית על נושא בטיחות המתקנים  (להבדיל מביטחון הציבור). לא נדרש אישור משטרה למתן רישיון למתקן שעשועים.

לונה פארק

לונה פארק, או כפי שהוא נקרא בהגדרות המילוניות, פארק שעשועים, כשמו כן הוא. הלונה פארק יהיה מתחם סגור ומגודר שהכניסה אליו כרוכה בתשלום, קיימת בקרה על הכניסה לאותו המתחם, ובתוך אותו המתחם מופעלים מספר מתקני שעשועים.(1)

מאחר ולמתחם כזה יכולים להיכנס מספר רב של אנשים בעת ובעונה אחת הרי שנדרשת בקרה, על מספר הנכנסים, על סידורי האבטחה במתחם, על דרכי המילוט וכיוצא בזה.

מכאן גם הקביעה כי, לשם קבלת רישיון לפי פריט רישוי זה, נדרש אישור המשטרה ואישור פוזיטיבי של רשות הכבאות וההצלה.

אישורי הבטיחות של המתקנים עצמם בלונה פארק לא יהיו באחריות המשטרה, שכן היא אמונה על ביטחון הציבור על פי סעיף1 לחוק, ועל בעל העסק להמציא לרשות הרישוי  את האישורים הנדרשים ביחס לכל מתקן.

ועוד- מתקנים המצויים בתוך הלונה פארק, שהוצא לו רישיון לפי פריט 7.10ב,  לא יידרשו לרישיון נוסף לפי פריט 7.10א- אלא יכללו ברישיון ללונה פארק. 

רשות הרישוי תוודא, טרם הוצאת רישיון למתקני שעשועים או ללונה פארק, כי הומצאו לה כל אישורי הבטיחות הנדרשים חתומים על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ביחס לכל מתקן.

רישיון ללונה פארק (פארק שעשועים) יוצא למתחם שעשועים מגודר, שהכניסה אליו בתשלום, ובו מצויים מתקני שעשועים. הרישיון יכלול הן את המתחם והם את המתקנים המצויים בו. רישיון למתקן שעשועים יוצא למתקני שעשוים בודדים שאינם מצויים בלונה פארק.

כל האישורים המקצועיים הנדרשים לעניין בטיחות מתקני השעשועים, הן הפרטניים והן אלו המצויים בלונה פארק, יומצאו לרשות הרישוי על ידי בעל העסק. רשות הרישוי תסתמך על אישורים אלו ובלבד שהומצאו על ידי בעלי מקצוע מוסמכים.

חקיקה: צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013 – פריטים 7.10א, 7.10ב

להנחיות מחלקת התקינה במשרד הכלכלה בעניין אישורי תקינה נדרשים לשם הוצאת רישיונות למתקני שעשועים ראה– חידוש רישיון עסק למתקני משחקים – משרד הכלכלה – 17-09-2015

(1) על מנת לסבר את האוזן נציין כי “לונה פארק” מוגדר בויקיפדיה כפארק שעשועים שהוא מתחם המכיל מתקני שעשועים וסוגים נוספים של אטרקציות ובידור. בשונה מגינה ציבורית או גן שעשועים, פארק שעשועים הוא גדול יותר, מכיל יותר אטרקציות, מסוגל להכיל כמות גדולה למדי של מבקרים והשימוש בו נעשה תמורת תשלום. קהל היעד שלו הוא רחב וכולל את כל קבוצות הגיל. קיימים פארקי שעשועים זמניים או נודדים, אך מרבית פארקי השעשועים קבועים במקומם.