עגלות מזון

בתוך תקופת הקורונה ובהמשך לה צצות בכל פינה כמעט, ובעיקר במתחמים של מרכזי קניות עגלות מזון- בעגלות אלו נמכרים מוצרי מזון שונים, החל מקפה וכריכים מוכנים  מראש וכלה בבשר מעושן, ובעצם כל סוג מזון מוכן.

לא מדובר רק במכירה מעגלות, שכן באותם מתחמים ניתן למצא לעיתים ממש מבנים קבועים או כאלו שבאופן תיאורטי הם מבנים יבילים אלא שאינם מוזזים ממקומם כלל.

כל הדוכנים והעגלות לממכר מזון האמורים טעונים רישיון עסק.

עסקים מהסוג האמור שאינם פועלים במבנה קבוע– טעונים רישיון של רוכלות מזון- פריט 6.9 א. [לפריט זה פורסם מפרט אחיד. משרד הבריאות- לידיעה בלבד והמצאת תצהיר לצורך אישור כיבוי אש].

עסק כאמור הפועל בתוך מרכז מסחרי יידרש לרישיון לפי פריט 4.2ב- בית אוכל אחר. [לפריט זה פורסם מפרט אחיד].
סייג לקבלת אישור כיבוי אש על פי תצהיר– יש לשים לב- למרות שלשם מתן אישור כיבוי אש נדרש כעקרון תצהיר בלבד, לעסק בסדר גודל שמאמר זה דן בו, הרי שלפי סעיף 2א לצו, אם העסק נמצא בקניון או במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ”ר או במבנה המשמש לכמה שימושים ולא בקומת הקרקע של אותו המבנה- לא ניתן להסתפק בתצהיר לעניין אישור כיבוי אש.

עסק הנמצא במבנה קבוע- יידרש גם לאישור הנדסה.

יצויין עוד כי לא די ברישום פריט הרישוי בלבד ברישיון- ויש לציין בנוסף את הפעולות המותרות על פי אותו הרישיון.