פורסמו 22 מפרטים אחידים נוספים

ביום 29.4.2021 פורסמו מפרטים אחידים ל 22 סוגי עסקים נוספים.

חשוב- בטבלה שפורסמה ב”רשומות” ננקבו תאריכים למועד כניסת תוקפם של תנאי המפרט האחיד לתוקף- תוך הבחנה בין עסקים שיש להם רישיון עסק ביום 1.5.21 ועסקים שאין רישיון עסק באותו המועד.

לפירוט העסקים, קישור לאתר משרד הפנים, וקישור לפרסום ברשומות – ראו פירוט במאמר.

פירוט העסקים להם פורסם מפרט אחיד- 

1.4א- טיפול יופי וקסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
3.5א- מזון לבעלי חיים- ייצורו, עיבודו, אריזתו
4.2ב- בית קפה מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8
4.2ג- הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט
הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
5.1ג- טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה “טיפול” – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
6.4- מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
8.3 א- כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
8.6 ו – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים- ייצורם, שיפוצם
10.6א- דשנים- ייצורם, עיבודם, אריזתם
10.7א- חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש
10.7ב- חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי.
10.10א- חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם.
10.10ו- חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים – טיפול בפסולת.
10.14א- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- ייצורם, עיבודם יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם.
10.14ב- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- פחחות, למעט פחחות רכב
10.14ד- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- ייצור שלטים
10.14ה- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם.
10.14ו- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם.
10.16א- עץ ומוצריו- עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי
10.16ב- עץ ומוצריו- ייצור רהיטים
10.20- פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור
10.21- נייר ומוצריו- ייצור

 אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים

פרסום ברשומות מפרטים אחידים 290421