פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים

משטרת ישראל פרסמה פקודת מטה ארצי חדשה בעניין רישוי עסקים- מס’ 12.06.01.

פקודה זו כוללת, בין היתר, את שיקולי המשטרה בהפעלת סמכויות רישוי, את הליך הטיפול בבקשה למתן אישור לרישיון או היתר זמני ואת הפיקוח על קיום התנאים.

12.06.01 – רישוי עסקים פקודת המטה הארצי