פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים

ב 22.3.21  פורסמו להערות הציבור טיוטות של 9 מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים:

3.2ו’- מספרה לבעלי חיים; 4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.6ד’- הובלה, הפצה וjלוקה של מזון ומרכיביו- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ב’- מרכול שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ג’- אטליז- פרק דרישות משרד הבריאות; 6.8ב’- קניון; 7.1א’- מלון , פנסיון אחסניה וכו’- פרק דרישות משרד הבריאות; 7.4א’- בריכות שחיה- פרק דרישות משרד הבריאות.

בכול מקום שנרשם “פרק דרישות משרד הבריאות”- משמע כי רק דרישות משרד הבריאות פתוחות להערות הציבור.

המועד האחרון להגשת ההערות- 23.5.21.

ראה:  טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

תודה לכל מי ששלח אלינו את הפירסום, והיו רבים.