הרשות צריכה לגלות מידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי לעסק

מאחר וצו שיפוטי לסגירת עסק לפי סעיף 16(3) לחוק רישוי עסקים הינו צו התקף כלפי "כולי עלמא" ולא רק כלפי בעל העסק שנגדו נוהל ההליך המשפטי, הרשות צריכה למסור מידע בדבר קיומו  למי שמבקש את המידע.
עודכן ביום 26.3.2022

צו סגירה שיפוטי לפי סעיף 16(3) לחוק רישוי עסקים תקף כלפי כל אדם

צו סגירה שיפוטי יוצא לעסק לאחר שכנגד בעליו נוהלו הליכים משפטיים.

לכאורה, ניתן היה לחשוב כי מידע לגבי צו הסגירה יהיה מידע פרטי, הנוגע למי שנגדו נוהלו ההליכים השיפוטיים, ואשר עקב הרשעתו הוצא אותו הצו.

אך, בסעיף 16(3) לחוק רישוי עסקים נקבע כי אם אדם הורשע על עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל "לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין…. אלא אם בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה".

משמעות ההוראה בסעיף היא, שהצו המורה שלא לנהל עסק באותו מקום ללא רישיון או היתר חל על כל אדם באשר הוא, ולא רק על מי שניהל את העסק בפועל בעת הוצאת הצו. או במילים אחרות- צו הסגירה חל גם על העסק עצמו ולא רק על העוסק (ראה גם פסק דין קלאוס, עמוד 20, סעיף 49)

האדם הרגיל אינו יכול לדעת על קיומו של צו סגירה שיפוטי

אמנם הליכים משפטיים הינם פומביים, אך בפועל לאדם הרגיל אין גישה למידע.

המידע בדבר קיומו של אותו צו סגירה מצוי בידי רשות הרישוי, ולכן, בהיותו מידע רלוונטי לאדם המבקש לפתוח עסק באותו מקום, היא צריכה לתת מידע זה  לאותו אדם.

ניתן אמנם לטעון כי אף אחד אינו אמור לפתוח עסק מבלי שיהיה בידיו רישיון, ומרגע שעשה זאת ממילא הוא עבריין. ובמילים אחרות- מי שפותח עסק ללא רישיון, וכתוצאה מכך מוצא עצמו מפר צו שיפוטי, יכול לבא בטענות רק אל עצמו. אילו היה נוהג כדין, ולא פותח את העסק בטרם יהיה בידיו רישיון או היתר לניהול העסק- לא היה מוצא עצמו באותה צרה.

אלא שבתוך עמנו אנו יושבים. ייתכן כי "בשנה הבאה" (כמאמר השיר), אף אדם לא יפתח ולא ינהל עסק ללא שיש בידיו רישיון או היתר כדין. אך, במציאות חיינו כיום, תופעת פתיחת העסקים, טרם החזקת רישיון בפועל, עדיין נפוצה ביותר. הסיבות לתופעה זו רבות ואינן נעוצות אך ורק בבעלי העסקים.

הרשות צריכה למסור את המידע המצוי ברשותה ביחס לצוי סגירה שיפוטיים 

מאחר והמידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי מצוי בידי הרשות, ומאחר ואדם שיפתח את העסק ללא רישיון או היתר יהיה צפוי לא רק לכך שיוגש נגדו כתב אישום בגין ניהולו של העסק ללא רישיון, אלא אף יכול למצא עצמו מפר צו שיפוטי קיים- נכון הוא שהרשות תמסור מידע בדבר קיומו של אותו הצו, המצוי ברשותה, לציבור המבקש לקבלו.

מאחר וצו שיפוטי לסגירת עסק לפי סעיף 16(3) לחוק רישוי עסקים הינו צו התקף כלפי "כולי עלמא" ולא רק כלפי בעל העסק שנגדו נוהל ההליך המשפטי, הרשות צריכה למסור מידע בדבר קיומו  למי שמבקש את המידע.

חקיקה:

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – סעיף 16(3)
פסיקה:
תא (ב"י) 54138-01-17 פלוני נ. קלאוס (פורסם בנבו, 17.6.2021)

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz