תיקון התקנות בעניין שילוט בעסקים המוכרים או משכירים מוצרי עישון

ביום 11.3.21 תוקנו תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורתה והצגתה של הודעה), התשפ”א-2021 ונקבעה צורת שילוט שיש להציג בעסקים המוכרים או משכירים מוצרי עישון.

עסק שכבר יש בו שילוט לפי התקנות הקודמות- יתקין את השילוט החדש בתוך 6 חודשים מיום הפירסום, דהיינו עד ליום 11.9.21

לנוסח וצורת השלט –

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק- תיקון 11.3.21