פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 3 פריטי רישוי

היום התפרסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 3 פריטי רישוי-

בפירסום מודגש כי בכול 3 הטיוטות פורסם להערות הציבור רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות.

1.4א – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2ב – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור פריט 4.8

4.2ג – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה’

הטיוטות פתוחות להערות הציבור עד ליום 4.4.2021.

תגובה יש לשלוח בהתאם להנחיות- הרפורמה ברישוי עסקים הנחיות לשליחת תגובות (business.gov.il)