לא די בראיה מנהלית להוכחת הפרת תנאי רישיון

בפסק דין כפר כנא (מחוזי נצרת) קבע בית המשפט כי’ לעניין הפרת תנאי רישיון’ יש צורך בראייה של ממש ולא די ברמת ראיות מנהליות.

בפסק דין כפר כנא סירבה המשטרה למתן רישיון לאדם המבקש לנהל עסק של מטווח רובי איירסופט.

בין היתר טענה המשטרה כי בידיה מידע מודיעיני לפיו מכר אותו אדם רובים אלו (שהרוכשים הסבו אותם לכלי נשק המסוגל להמית) ובכך הפר תנאי מפורש למתן רישיון שהתנתה המשטרה.

המשטרה טענה כי הגם שהראיות שבידיה לביצוע המעשה אינן חוצות את הרף הפלילי, ואירוע המכירה לא הבשיל לכדי כתב אישום, הרי שלעניין החלטה מנהלית די בראיות אלו. 

בית המשפט פסק כי למרות שאין צורך שראיה מנהלית תעמוד ברף פלילי הרי שבמקרה זה מדובר בטענות בדבר הפרת תנאי רישיון.

לעניין זה לא די בראיה מנהלית אלא שיש צורך בראיה של ממש, ויש להראות כי מדובר בחשש ממשי ומוחשי לפעילות עבריינית של ממש בתוך בית העסק. 

ראה: עת”מ (נצ’) 2181-09-20 משטרת ישראל נ. מועצה מקומית כפר כנא ( פורסם בנבו, 9.12.2020)