נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים

כמו בכל שנה, גם השנה אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את הנתונים הסטטיסטיים ברישוי עסקים לשנה הקודמת.

באתר אגף בכיר רישוי עסקים מפורסמים כל הנתונים הסטטיסטיים שהתפרסמו משנת 2010 ואיך.

לטובת קוראינו וכל מי שמתעניין אנו מצרפים קישור – אגף בכיר רישוי עסקים – נתונים סטטיסטיים