פורסמו 4 מפרטים אחידים נוספים

באתר אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים פורסמו היום (28.12.2020) עוד 4 מפרטים אחידים-
פריט 2.1ג – גז: מכירתו, חלוקתו
פריט 6.2- חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת
פריט 10.9- חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.

בכך הושלם פירסומם של 43 מפרטים אחידים עד כה.

אנו מודים לכל מי ששלחו לנו עדכון בדבר פרסום זה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים מאושרים