פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים

באתר משרד הפנים פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים:

1.4- מספרה
1.5ב- מעבדה לבדיקת  דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
6.1- מחסן בגודל 50- מ”ר ומעלה
6.5- ייצור רכיבי אלקטרוניקה
6.9א- רוכלות מזון
7.7א- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה של קבע בלא מזון
8.6א- מכירה, השכרה ותיווך  כלי רכב, למעט אולם תצוגה
8.6ב- חניון
8.9ו- מוסך- טיפול אחר ברכב
9.1א- מכירה תיקון ואחסון כלי נשק ותחמושת
10.4א- ייצור, צביעה אשפרה והדפסה של טקסטיל ודברי הלבשה
10.4ב- גזירה ותפירה של טקסטיל ומוצרי הלבשה
10.5- ייצור דברי הנעלה
10.16ג- אחסון ומכירת עץ ומוצריו

מועד כניסה לתוקף

  • תחילת ההוראות במפרטים האחידים הללו- 1.1.2021
  • תחילת ההוראות לעניין כבאות-
    – מועד פקיעת רישיון/ היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק- 90 יום מפקיעת תוקף הרישיון/היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק ונדרשה התקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות- שנה מפקיעת תוקף הרישיון או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.

ראה- יפ 9319 – מפרטים אחידים 23.12.20

קישור-אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים שפורסמו