פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים (דחיית מועדים לפרסום מפרטים אחידים), התשפ”א- 2020

היום 8.12.2020 התפרסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים (דחיית מועדים לפרסום מפרטים אחידים), התשפ”א- 2020.

לטיוטה זו זמן הפצה מקוצר ויש להעביר הערות הציבור עד ליום 13.12.2020 בחצות.

מאחר ועל פי הוראות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים יש לפרסם, עד ליום 31.12.2020, מפרטים אחידים ל 40 פרטי רישוי, הצו המוצע מאפשר דחיה של פרסום המפרטים האחידים הנדרשים, שלא יפורסמו עד למועד האמור, ב 6 חודשים.

לטיוטת הצו- טיוטת צו רישוי עסקים (דחיית מועדים לפרסום מפרטים אחידים), התשפ”א-2020

אנו מודים לעו”ד צליל גולדרט שהעבירה אלינו את פירסום הטיוטא