חוק המלאכות והתעשיות הירדני

החקיקה התקפה ברישוי עסקים באזור יהודה ושומרון (איו”ש) נחלקת לשניים- החקיקה במועצות המקומיות והמועצות האזוריות- עליהן הוחל חוק רישוי עסקים הישראלי, במספר שינויים, והחקיקה בשטחי C- שם חל החוק הירדני משנת 1953.

אנו מצרפים כאן נוסחו של החוק הירדני- חוק המלאכות והתעשיות הירדני

לתחולת החקיקה והסמכויות בכל הנוגע לרישוי עסקים באיו”ש – רישוי עסקים ביהודה ושומרון – החוק וסמכות השיפוט