תכנון ובניה באזור יהודה ושומרון

נשאלנו לגבי תחולת דיני התכנון והבניה באזור יהודה ושומרון, לאור העובדה שעל מנת לקבל רישיון עסק יש לעמוד בדרישות ותנאי דיני התכנון והבניה.

אנו מצרפים חוברת שפירסם משרד הפנים באוקטובר 2018 הכוללת מידע רחב ומקיף בכל הנוגע לדיני התכנון והבניה באיו”ש.

דיני תכנון ובניה ביהודה ושומרון

לתחולת דיני רישוי עסקים באיו”ש ראה: רישוי עסקים ביהודה ושומרון – החוק וסמכות השיפוט