עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום

קיימים עסקים המוכרים אלכוהול שלא לצריכה במקום,  המבקשים רישיון לבית אוכל אחר הכולל מכירת אלכוהול לצריכה במקום.

מאחר והעסק המוכר משקאות לצריכה במקום יכול למכרם גם לאחר השעה 23:00, בעוד שעסק המוכר משקאות שלא לצריכה במקום אינו ראשי לעשות זאת, נשאלנו כיצד ניתן לוודא כי  אותו העסק לא ימכור אלכוהול שלא לצריכה במקום באותן שעות.

עודכן ביום 26.12.2020

איסור מכירת אלכוהול לאחר השעה 23:00, ולמי מותר-

בסעיף 2(א1) לחוק רישוי עסקים נקבע כי בעסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משכרים, לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת, אלא אם מדובר בעסק, המנוי בתוספת הראשונה לחוק רישוי עסקים, המוכר, מגיש או מספק משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק.

התוספת הראשונה לחוק מונה את סוגי העסקים בהם מותר למכור אלכוהול לצריכה במקום לאחר 23:00-

(1) מסעדה, בית קפה, הסעדה;

(2) עסק למכירת משקאות משכרים אשר מוגשים לצורך צריכה במקום ההגשה; (כגון: פאב)

(3) בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;

(4) מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;

(5) אולם שמחות וגן אירועים.

  • חשוב לציין- האמור לעיל כפוף למדיניות רשות הרישוי בעניין “היתרי לילה”.

עסקים המוכרים גם אלכוהול לצריכה במקום וגם אלכוהול שלא לצריכה במקום

  • עסק מסוג מרכול, למשל, המוכר לאכוהול שלא לצריכה במקום, שיבקש למכור גם אלכוהול לצריכה במקום, יצטרך לקבל רישיון עסק גם לפי פריט 4.8 על כל הדרישות המשתמעות מכך.
  • עסק כאמור שיבקש למכור אלכוהול לצריכה במקום גם לאחר 23:00, יצטרך לקבל רישיון עסק לאחד מפריטי הרישוי המנויים בתוספת הראשונה לחוק רישוי עסקים. העסק יצטרך לעמוד בכל דרישות הרישוי המתייחסות לפריטי הרישוי הללו ובכללן תקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התקנת שירותים בלעדיים וכו’. 
  • על העסק ליצור הפרדה בין האזור בו נמכר אלכוהול לצריכה במקום לאזור בו נמכר אלכוהול שלא לצריכה במקום. ההפרדה צריכה להיות ברורה אך אין כורח שתיעשה באמצעות קיר או מחיצה.
  • יודגש- מחד, חל איסור מוחלט על עסק שאין לו רישיון למכירת אלכוהול לצריכה במקום (כגון מרכול), לעשות זאת, ומאידך- עסק מסוג מזנון או פאב אינו רשאי למכור אלכוהול שלא לצריכה במקום.  מכאן החשיבות של ההבדל הפיזי בין שני סוגי העסקים והוא חייב להיות ברור. 

חקיקה:
חוק רישוי עסקים התשכ”ח -1968

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ”ג- 1983