פירסום טיוטות למפרטים אחידים להערות הציבור עד 20.10.2020

פורסמו טיוטות למפרטים אחידים לשני פריטי רישוי-
פריט 3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים , לרבות ימיים.
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם- מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר.
ראה:מפרטים להערות הציבור עד 20.10.20