מהו “מוצר עישון”

פריט 6.14 מכיל חובת הוצאת רישיון עסק ל”מוצרי עישון” כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת שיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983 (במאמר זה- “החוק”).

“מוצר עישון” מוגדר בחוק כ-

  כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:
(1)   מוצר טבק;
(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

“תכשיר”– לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ”א- 1981  (“הפקודה”)הוא-
 “תכשיר”, “סם מרפא” – כל צורה של חומר או שילוב של חומרים שמתקיים בו אחד מאלה, ולמעט דם או רכיב בדם שנאסף מאדם המיועד לשמש בתפקידו הפיזיולוגי המקורי ולא עבר תהליך עיבוד משמעותי:
(1)   הוא בעל תכונות לריפוי או למניעה של מחלה באדם או בבעל חיים או לטיפול במחלה כאמור, או מוצג כבעל תכונות כאמור;
(2)   הוא גורם או ניתן לאדם או לבעל חיים במטרה לגרום, לשחזור, להחלפה, לתיקון או לשינוי של פעולה פיזיולוגית בגוף, באמצעות פעולה פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבולית;
(3)   הוא ניתן לאדם או לבעל חיים לשם אבחון רפואי או שניתן לתת אותו לאדם או לבעל חיים לשם אבחון כאמור;

“הפנקס” הוא-  פנקס התכשירים הרשומים התמנהל לפי סעיף 47א לפקודה, לפי הוראות מנכ”ל משרד הבריאות.

 

 


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il