האם מתחם "דרייב אין" טעון רישיון עסק?

בעקבות משבר הקורונה הוקמו מספר לא מבוטל של מתחמי "דרייב-אין" זמניים.
הוועדה הבינמשרדית החליטה כי ככל שהמתחם נועד ל 500 אנשים ומעלה- על בעל העסק לקבל רישיון לפי פריט 7.7.ה.
במידה והמתחם נועד לשרת פחות מ 500 משתתפים- לא נדרש רישיון עסק אך יש לקבל אישור משטרה לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.
ראה: ניוזלטר אגף רישוי עסקים במשרד הפנים- אוגוסט 2020
תודה לאשר גרנר שהפנה אותנו להחלטה זו

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz