האם מתחם “דרייב אין” טעון רישיון עסק?

בעקבות משבר הקורונה הוקמו מספר לא מבוטל של מתחמי “דרייב-אין” זמניים.
הוועדה הבינמשרדית החליטה כי ככל שהמתחם נועד ל 500 אנשים ומעלה- על בעל העסק לקבל רישיון לפי פריט 7.7.ה.
במידה והמתחם נועד לשרת פחות מ 500 משתתפים- לא נדרש רישיון עסק אך יש לקבל אישור משטרה לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.
ראה: ניוזלטר אגף רישוי עסקים במשרד הפנים- אוגוסט 2020
תודה לאשר גרנר שהפנה אותנו להחלטה זו