פורסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 4 סוגי עסקים – 16.7.2020

ביום 16.7.2020 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 4 סוגי עסקים נוספים-
פריט 3.2א –  בעלי חיים למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם.
פריט 4.7ב – מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון.
פריט 6.9א – רוכלות מזון.
פריט 7.4א – בריכות שחיה.

*אנו מוצאים לנכון להפנות את תשומת לב הקוראים לכך שבאף אחת מטיוטות אלו לא פורסמו תנאי משרד הבריאות !!!

ראה: טיוטות מפרטים אחידים – 16.7.2020