הסרת שיער בלייזר – פריט 1.4א

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית, על עסקים להרחקת שיער בלייזר חלות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה מאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ”ג-1992.

פריט הרישוי לעיסוק זה יהיה 1.4א- טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף.

כניסה לתוקף של החלטה זו- עם פרסום המפרט האחיד לפריט.

ראה: ניוז לטר משרד הפנים אגף רישוי עסקים- ינואר 2020
וכן- מכתב משרד הבריאות- הרחקת שיער בלייזר