השכרת סירות פדלים וחתירה טעונה רישיון עסק – פריט 8.8.א

נשאלנו האם השכרת סירות פדלים או סירות חתירה  או סירות קייקים באגם, פארק, מאגר סגור, נחל וכיו”ב טעונות רישיון עסק.
ענינו כי עיסוקים אלו טעונים רישוי לפי פריט 8.8.א

פריט 8.8.א קובע כי השכרה ואחסנה של כלי שיט טוענה רישיון עסק.

עוד נציין כי הפעלת עסק מסוג זה כפופה להוראות –  תקנות הנמלים (מעגנות), תשע”א- 2010 , ול תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ”ג-1982

סירות קטנות וסירות חתירה נכללות בהגדרת “כלי שיט” על פי הוראות תקנות אלו.